Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De toename van buitenlandse studenten

De laatste jaren kiezen steeds meer studies aan de UvA ervoor om geheel of gedeeltelijk in het Engels te doceren. Daardoor melden steeds meer buitenlandse studenten zich aan voor UvA-studies. Kan de UvA die snelle groei wel aan, en hoe verandert de universiteit daardoor?

 

Een nieuwe wet

Met een wetswijziging wil minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen) de mogelijkheid hebben om de ongebreidelde groei van internationale studenten een halt toe te brengen. Universiteiten krijgen per student geld, en als ze veel studenten uit het buitenland trekken, wordt hun marktaandeel groter. Wanneer alle universiteiten dat echter doen, krijgen universiteiten steeds minder geld per student en wordt het hoger onderwijs uitgehold.

 

Of zoals de minister het opschrijft: ‘De kans bestaat dat het stelsel op termijn de instroom niet meer aankan en dan komt niet alleen de financiering ervan onder druk, maar ook de toegankelijkheid.’

 

 

Meer studentenstops

Het lijkt wel een Wet van Meden en Perzen. Telkens wanneer een afdeling besluit een track of de hele studie in het Engels aan te biedenLees meer over verengelsing in ons dossier Engels aan de universiteit., schiet het aantal aanmeldingen de lucht in. Dat gebeurde bij de twee verengelste economieopleidingen. Het gebeurde bij Europese Studies en Media Studies aan de geesteswetenschappenfaculteit, en het gebeurde bij sociologie, psychologie en communicatiewetenschappen.

 

Sommige opleidingsdirecteuren voelen zich daarom genoodzaakt een studentenstop in te stellen, maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Met name over de studentenstops aan de economiefaculteit is de studentenraad kritisch, omdat de faculteit tegelijkertijd actief studenten in het buitenland werft.

 

Aansluiting bij Nederlandse studenten

Veel internationale studenten vinden het moeilijk om aansluiting te vinden bij Nederlandse studenten, die vaak al een vriendengroep in Nederland hebben, en er soms niet zitten te wachten om in hun vrije tijd Engels te praten. Eenzaamheid en uitsluiting zijn gevoelens die veel buitenlandse studenten in Amsterdam ervaren.

 

Desalniettemin zijn er ook vrolijke noten. Zo zoeken internationale studenten elkaar op en starten ze initiatieven zoals UvA Radio. Ook de UvA helpt een handje mee door een mooc Nederlands aan te bieden aan al haar internationale studenten.

Lees meer over het Amsterdamse kamertekort in ons dossier Kamertekort.

tijdlijn
Doe mee:
Help ons het dossier up to date te houden, draag bij aan dit dossier.