Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Meer buitenlandse studenten, een goede ontwikkeling?

Henk Strikkers,
9 mei 2018 - 06:00

Een paar jaar geleden was het nauwelijks denkbaar, maar de UvA heeft dit jaar voor het eerst meer aanmeldingen uit het buitenland ontvangen dan uit Nederland. Is het erg als die trend zich doorzet en er in de toekomst wellicht meer internationale dan Nederlandse studenten op de UvA zouden studeren?

Het is een slechte zaak als Nederlandse studenten een minderheid zouden worden op de UvA.

Albert Feilzer is decaan van tandheelkundefaculteit Acta

‘Naar mijn mening is “internationalisering” van een grote meerwaarde voor de kwaliteit van ons onderwijs. Ons beleid lijkt te werken, het aantal buitenlandse studenten dat zich aanmeldt groeit. Dat is niet alleen van belang voor “internationalisering” maar ondersteunt ook onze ambities op het gebied van diversiteitsbeleid. Het zou mij verbazen dat het beweerde in deze stelling ooit realiteit zou worden. Ik betreur het dan ook dat een voor de UvA belangrijke ontwikkeling in deze stelling zo negatief wordt belicht.’

‘Het is belangrijk dat de financiering van een toenemend aantal buitenlandse studenten meegroeit, anders schieten we alle doelen van internationalisering voorbij’

Tijmen de Vos is student economie & bedrijfskunde

‘Ja, aangezien dat zou betekenen dat meer Nederlandstalige opleidingen Engelstalig moeten worden, anders kom je nooit aan een meerderheid van internationale studenten. Zo’n taalomslag zou alleen een goed idee zijn als dit de onderwijskwaliteit verbetert, niet alleen om meer studenten (en daarmee geld) te trekken. Dat laatste is de afgelopen tijd vaak een doorslaggevende reden geweest om te verengelsen en bij nieuwe opleidingen zal dat niet anders zijn. Didactische argumenten tegen verengelsing worden vaak nauwelijks erkend. Als het op de UvA echt om onderwijskwaliteit zou gaan komen er dus geen extra Engelstalige studies bij en komen we nooit aan die meerderheid internationale studenten. Als het tegenovergestelde gebeurt weten we dat onderwijsdirecteuren meer geïnteresseerd waren in studentenaantallen en geld uit het allocatiemodel dan de kwaliteit van hun onderwijs.’

Ralph Wijers is hoogleraar hoge-energieastrofysica

‘Nee, dat is het niet. De UvA is een internationaal vooraanstaande universiteit, een van de 21 LERU-leden en in de top-100 van de wereld. Daarvan hebben alle studenten en wetenschappers van de UvA voordeel, met name en zeker ook de Nederlandse. Maar zo'n toppositie kun je in de wereld van nu alleen hebben en houden als je je internationaal opstelt en openstelt. Hoeveel buitenlanders je dan precies krijgt is niet zo relevant, als het maar significant is. Wel moeten we ons ook van onze nationale rol bewust blijven en dus zorgen dat er niet op grote schaal verdringing van Nederlandse studenten optreedt, maar tot nu toe zie ik weinig reden dat te vrezen.’

‘Een toppositie kun je in de wereld van nu alleen hebben en houden als je je internationaal opstelt en openstelt’

Patricia Pisters is hoogleraar filmwetenschap

‘Het is een goede zaak dat er op bachelor- en masterniveau programma’s in het Engels worden aangeboden, een international classroom is inspirerend, maar het is wel belangrijk dat er voldoende Nederlandstalige tracks en programma’s blijven. Het is ook belangrijk dat de financiering van een toenemend aantal buitenlandse studenten meegroeit, anders schieten we alle doelen van internationalisering voorbij door enkel nog hogere werkdruk te creëren. Zonder deze voorwaarden is het inderdaad een slechte zaak als Nederlandse studenten een minderheid worden aan de UvA.’

Barbara Mulder is hoogleraar cardiologie

‘Ik ben het eens met de stelling. Het streven naar een tweetalige, internationaal georiënteerde en cultureel geïntegreerde universiteit is een goede zaak. Maar er zijn grenzen, mede gezien de grote kamernood in Amsterdam. Verengelsing kan beter beperkt blijven tot de masterstudies.’

 

Het Folia opiniepanel bestaat uit 21 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling.

 

Ook een mening over de internationalisering van de universiteit of de groei van het aantal buitenlandse studenten? Reageer hieronder, of schrijf een opiniestuk.