Colofon

Folia is het onafhankelijke medium voor de HvA en UvA en is voortgekomen uit Folia Civitatis (1948) en Havana (1996).

 

Redactieadres

Roeterseilandcampus – gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67
1018 XE Amsterdam
020 525 3981

 

Postadres
Folia
Postbus 15890
1001 NJ Amsterdam

 

Hebt u een vraag, opmerking of tip voor de redactie?
Mail naar redactie@folia.nl of bel 020 525 3981.

 

Hoofdredacteur-directeur Altan Erdogan

Chef redactie Mirna van Dijk

Redactie Mina Etemad (videoredacteur), Sterre van der Hee, Daniël Rommens (beeldredacteur), Carlijn Schepers, Henk Strikkers (webredacteur) en Dirk Wolthekker

Leerlingredacteurs Hannah Hamans en Eva Hofman

Stagiair Flora Woudstra

Artdirection Majorie Kool

Secretariaat Stephanie Gude

 

Web web@folia.nl t.a.v. Henk Strikkers

Print redactie@folia.nl t.a.v. Altan Erdogan

 

Folia Tv Oscar Aukes, Isidor Ilic, Geranne Kiezebrink, Rosa-Lin Meijer, Yannesh Meijman, Dana Nentjes en Alex Voorloop

Ontwerp en webdesign Vruchtvlees

Opmaak Carl Zevenboom

Advertenties Regionale adverteerders - Wouter Breebaart (06-24431287 of wouter@folia.nl) / Landelijke adverteerders - Bureau van Vliet (zandvoort@bureauvanvliet.com)

 

Uitgever Stichting Folia Civitatis

Bestuur Folia Civitatis Alexander Rinnooy Kan (voorzitter), Hans Amman, Xandra Hoek, Daisy van Kesteren, Geleyn Meijer, Freek Rebel en Bert Westenbrink

Redactieadviesraad Mirjam Prenger (voorzitter), Jelke Bosma, Hester Hinloopen, Saskia Stoker en Ward Wijndelts (redactieraad@folia.nl)

 

Drukker Roularta Printing, Roeselare België

 

Disclaimer
Folia wordt regelmatig benaderd voor het aanpassen van gepubliceerde teksten, het verwijderen van foto's van personen en het weghalen van namen uit teksten. In principe verwijdert Folia geen artikelen of delen daarvan van haar site of van onze oude site. Inhoudelijke aanpassingen doet Folia alleen als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt kan daar een met redenen omkleed verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie. Alleen schriftelijke verzoeken, geadresseerd aan redactie@folia.nl worden in behandeling genomen.

 

Op de foto's en teksten op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.