Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Colofon

Folia is het onafhankelijke medium voor de UvA en is voortgekomen uit Folia Civitatis (1948).

 

Redactieadres

Roeterseilandcampus – gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67, kamers 3.42 - 3.46 - 3.48
1018 XE Amsterdam
020-214 15 00

 

Postadres
Folia
Postbus 15890
1001 NJ Amsterdam

 

Heb je een vraag, opmerking of tip voor de redactie?
Mail naar redactie@folia.nl (t.a.v. Dirk Wolthekker) of bel 020-214 15 00 of 06-5513 4393.

 

Hoofdredacteur-directeur Dirk Wolthekker

Redactiecoördinator Irene Schoenmacker 

Audio-visueel redacteur Sara Kerklaan

Redactie Romain Beker (video), Sija van den Beukel, Sterre van der Hee & Wessel Wierda

Leerlingredacteuren Jip Koene, Toon Meijerink

 

Vertalingen: Brenda Arnold

 

Ontwerp en webdesign Verve

 

Advertenties Bureau van Vliet (zandvoort@bureauvanvliet.com)

 

Uitgever Stichting Folia Civitatis

Bestuur Folia Civitatis Marjoleine Zieck (voorzitter), Han van Dissel (penningmeester), Isaäc Vos (student-lid)

Redactieadviesraad Floor Boon (extern lid), Shirley Haasnoot (voorzitter), Rik Zelle (student-lid)

 

Disclaimer
Folia wordt regelmatig benaderd voor het aanpassen van gepubliceerde teksten, het verwijderen van foto's van personen en het weghalen van namen uit teksten. In principe verwijdert Folia geen artikelen of delen daarvan van haar site of van onze oude site. Inhoudelijke aanpassingen doet Folia alleen als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt kan daar een met redenen omkleed verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie. Alleen schriftelijke verzoeken, geadresseerd aan redactie@folia.nl worden in behandeling genomen.

 

Folia is regularly approached to modify published texts, remove photographs of people and remove names from texts. In principle, Folia does not remove articles or parts of articles from its site or from our old site. Folia only makes substantive changes if there are factual inaccuracies. Anyone who feels personally and seriously harmed by a publication may submit a reasoned request for removal or modification to the chief editor. Only written requests addressed to redactie@folia.nl will be considered.

 

Op de foto's en teksten op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.