Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Colofon

Folia is het onafhankelijke medium voor de UvA en is voortgekomen uit Folia Civitatis (1948).

 

Redactieadres

Roeterseilandcampus – gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67, kamers 3.10 - 3.14
1018 XE Amsterdam
020-214 15 00

 

Postadres
Folia
Postbus 15890
1001 NJ Amsterdam

 

Hebt u een vraag, opmerking of tip voor de redactie?
Mail naar redactie@folia.nl (t.a.v. Dirk Wolthekker) of bel 020-214 15 00 of 06-5513 4393.

 

Hoofdredacteur-directeur Dirk Wolthekker

Redactiecoördinator Irene Schoenmacker 

Redactie Sija van den Beukel, Sterre van der Hee, Sara Kerklaan (video) & Wessel Wierda

Leerlingredacteuren Britt Gansevoort (video), Thirza Lont en Jazz Stofberg.

 

Ontwerp en webdesign Verve

 

Advertenties Bureau van Vliet (zandvoort@bureauvanvliet.com)

 

Uitgever Stichting Folia Civitatis

Bestuur Folia Civitatis Marjoleine Zieck (voorzitter), Hans Amman (penningmeester), Priscilla Schaap

Redactieadviesraad Diederik Jekel (voorzitter), Shirley Haasnoot, Maayke Sterk (redactieraad@folia.nl)

 

Disclaimer
Folia wordt regelmatig benaderd voor het aanpassen van gepubliceerde teksten, het verwijderen van foto's van personen en het weghalen van namen uit teksten. In principe verwijdert Folia geen artikelen of delen daarvan van haar site of van onze oude site. Inhoudelijke aanpassingen doet Folia alleen als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt kan daar een met redenen omkleed verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie. Alleen schriftelijke verzoeken, geadresseerd aan redactie@folia.nl worden in behandeling genomen.

 

Op de foto's en teksten op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.