Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een opinieartikel schrijven voor Folia

Folia is altijd op zoek naar UvA-studenten en –medewerkers die opinieartikelen willen schrijven over onderwerpen die spelen rond wetenschap, hoger onderwijs of studeren in de hoofdstad. Dat kan gaan over van alles: van de prijzen in de kantines tot werkdruk van medewerkers en van hiaten in het curriculum tot wetenschapsbeleid.

 

Foto: Maartje Strijbis (UvA)

 

Wie een opiniebijdrage wil aanleveren moet rekening houden met het volgende:

- Een opiniebijdrage verschijnt onder eigen naam en er komt een foto van de auteur bij. Er kunnen meerdere auteurs zijn, maar dat zijn altijd identificeerbare personen. Dus geen organisaties, partijen of anonieme auteurs.

- Opiniebijdragen bevatten in beginsel tussen de 750 en 1.000 woorden. Hiervan wordt slechts bij hoge uitzondering afgeweken. 

- Opiniebijdragen kunnen worden gemaild naar hoofdredacteur Dirk Wolthekker (redactie@folia.nl). De redactie beoordeelt vervolgens of een bijdrage voldoet aan de vereisten. 

- De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren als ze niet aan de vereisten van lengte, taal, stijl of relevantie voldoen. De redactie behoudt zich tevens het recht voor Nederlandstalige bijdragen te (laten) vertalen naar het Engels en andersom.

- Opiniebijdragen kunnen worden gelinkt aan eerdere artikelen over hetzelfde onderwerp in Folia of in andere kwaliteitsmedia.

- Eens geschreven, blijft geschreven. Zodra een bijdrage is verschenen op onze website wordt deze niet meer gewijzigd en ook niet van de website gehaald. Bedenk dus goed wat je schrijft.

 

Vereisten voor het schrijven van een opiniebijdrage

 

1. Sluit bij voorkeur aan op de actualiteit.

Als je reageert op nieuws of op recente gebeurtenissen is de context voor de lezer duidelijk en herkenbaar. Dat leidt ertoe dat het waarschijnlijk meer impact heeft. Kruip echter ook achter je toetsenbord wanneer je een urgent onderwerp aan de orde wilt stellen over iets wat nog niet in het nieuws is geweest. Goede opiniebijdragen zijn nieuws an sich.

 

2. Wees concreet

Een opiniebijdrage is geen wetenschappelijk essay waarbij je de volledige geschiedenis van een onderwerp of alle wetsartikelen die met een onderwerp te maken hebben hoeft af te lopen. Wees concreet over het probleem en puntig in je argumentatie.

 

3. Geef voorbeelden en maak vergelijkingen

Schiet niet door in concretisering. Je schrijft geen nieuwsbericht, maar een opinieartikel waarin je je mening onderbouwt met argumenten, vergelijkingen en voorbeelden.

 

4. Een opiniebijdrage gaat om een een persoonlijke opvatting

Het klinkt als een open deur, maar een opinieartikel is geen diplomatieke oplossing voor een probleem. Te veel omhaal of verzachtende terminologie leiden ertoe dat een stuk onduidelijk of wollig wordt.