Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA wil ‘grenzen aan groei in internationalisering stellen’

Henk Strikkers,
8 januari 2018 - 15:29

‘There are limits to growth.’ Dat zei rector magnificus Karen Maex vandaag in haar jaarlijkse diesrede, op de 386e verjaardag van de Universiteit van Amsterdam. Maex vroeg de minister van Onderwijs om instrumenten om de instroom van internationale studenten gecontroleerd te laten verlopen.

Vorig jaar ontving de universiteit veel meer buitenlandse studenten dan het jaar ervoor en ook dit jaar blijkt uit de voorlopige aanmeldcijfers weer een forse groei van de internationale instroom. Dat steeds meer internationale studenten de weg naar de UvA vinden is een goede zaak, vindt Maex. Maar het is volgens haar geen doel op zich. ‘To provide a stimulating student experience, as well as an international perspective. And finally, as the UvA, to be firmly rooted in society and to help shape it: and that goes for both Dutch society and international society,’ noemde ze wel expliciet als doel.

 

Maex’ openingsrede was net zoals haar eerste rede vorig jaar in het Engels. Dat was een trendbreuk met haar voorganger Dymph van den Boom die haar gehoor steevast in het Nederlands toesprak.

Maex wil de ‘de waarde van het Nederlands als onderwijstaal’ meewegen bij beslissingen over de taal van opleidingen

Nederlands of Engels

Over die tweetaligheid zei Maex dat de UvA moet streven naar ‘een evenwicht’ in ‘Nederlandstalige opleidingen met een touch of English’ en Engelstalige opleidingen. Dat kan voor grote opleidingen betekenen dat ze twee varianten aanbieden, en voor kleine ‘the international character might lead to a wider inflow’.

 

De rector stelde dat de keuze tussen die twee ‘in regie en onder voorwaarden’ moet worden gemaakt. De UvA wil niet ‘zomaar’ overstappen naar het Engels. De toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs moeten gewaarborgd blijven, zei ze. Bovendien wil Maex ‘de waarde van het Nederlands als onderwijstaal’ meewegen.

Foto: Daniël Rommens
Een novum op de dies natalis: het cortège liep voor het eerst over het Spui naar de aula van de UvA
‘It would be advisable to add a criterion that allows the composition of the international classroom in terms of diversity and international background to be weighted as a factor’

International classroom

Maex sprak zich stevig uit voor een international classroom, maar stelde ook een grens. ‘Can you imagine a lecture hall in the future consisting for 80 percent of students from Germany, or from China? This is not in line with what we have in mind for an international classroom. It would not contribute to our goals.’ Een minimumpercentage Nederlandse studenten wilde ze niet geven, maar ze stelde wel dat werkgroepen zonder Nederlandse student niet de bedoeling kunnen zijn.

 

Daarom riep rector magnificus Maex de kersverse minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) op universiteiten ‘instrumenten’ te geven om te sturen op een percentage buitenlandse studenten. Op dit moment moeten studenten uit de Europese Unie op dezelfde manier worden toegelaten als Nederlandse studenten. Volgens Maex is dat geen goed richtsnoer meer. ‘That is why it would be advisable to add a criterion that allows the composition of the international classroom in terms of diversity and international background to be weighted as a factor,’ zei Maex.

 

Die international classroom blijft namelijk het doel van de UvA, zo sloot Maex af. De universiteit moet zich de komende tien jaar verder ontwikkelen tot ‘a bilingual, internationally oriented and culturally integrated university’.

 

Heb jij hier een mening over? Hier lees hoe je een opinieartikel voor Folia schrijft.