Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

UvA ontvangt 18 procent meer eerstejaars

Henk Strikkers,
26 oktober 2016 - 11:36

Uit de voorlopige instroomcijfers van de UvA blijkt dat de universiteit 18,2 procent meer eerstejaars heeft mogen verwelkomen dan vorig jaar. Het aantal internationale studenten stijgt met maar liefst 95 procent. Landelijk begonnen er 8 procent meer eerstejaars aan een studie dan vorig jaar.

De instroomcijfers zijn nog voorlopig benadrukt de universiteit, maar desalniettemin kan worden gesteld dat de dalende lijn die de vorige twee jaar zichtbaar was zich niet doorzet. De laatste twee jaar was juist een stevige daling van het aantal eerstejaars te zien.

 

Dit jaar is duidelijk sprake van een trendbreuk met cijfers die het landelijk gemiddelde van 8 procent groei ver overstijgen. Met name de Faculteit der Maatschappij- en GedragswetenschappenDie faculteit moest de laatste jaren juist bezuinigen vanwege dalende instroomcijfers. is met een instroomstijging van 36,4 procent debet aan de positieve cijfers van de UvA. Ook de Faculteit der Geesteswetenschappen laat met een stijging van bijna 20 procent mooie cijfers zien.

 

Internationale studenten

Opvallend is de extreem grote stijging van het aantal internationale studenten dat zich inschrijft voor een bachelor aan de UvA. Dat aantal stijgt van 426 in 2015 naar 831 in 2016, bijna een verdubbeling. Volgens de UvA kan dat ‘vooral worden toegeschreven aan een groter aanbod van Engelstalige opleidingen’. Zo zijn er met name bij de Geesteswetenschappenfaculteit en de FMG een aantal nieuwe Engelstalige opleidingen gestart.

 

Landelijk stijgt het aantal eerstejaars met ongeveer acht procent, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Volgens de VSNU is die stijging vooral te verklaren doordat meer vwo’ers voor de universiteit kiezen en er een forse groei is van het internationale studenten. De grootste stijging is volgens de VSNU te zien bij de brede bacheloropleidingen, zoals Liberal Arts & Sciences.

 

De definitieve instroomcijfers worden in februari bekend gemaakt.

 

N.B. In de grafiek worden eerstejaars masterstudenten die aan de UvA een bachelor volgden ook meegeteld in de groep eerstejaars (master).