Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
actueel

FMG krijgt extra geld om dramatisch tij te keren

Dirk Wolthekker,
20 januari 2016 - 09:13

Na de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid moet nu ook de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) aan de bak om te kijken hoe de grote terugloop in met name het aantal bachelorstudenten kan worden gekeerd. Het college van bestuur heeft toegezegd dat de faculteit extra geld uit haar eigen reservepot mag opnemen, de faculteit gaat bovendien campagne voeren om meer studenten te trekken.

Tot en met 2019 mag de FMG een extra bedrag van 2,4 miljoen euro uit de eigen reserve opnemen om te investeren in de faculteit om daarmee de studentenaantallen op te krikken, zo heeft interim-decaan Eric Fischer deze week bekend gemaakt. Die aantallen staan er behoorlijk beroerd voor. De faculteit spreekt zelf van ‘een enorme terugloop’ van met name het aantal eerstejaarsstudenten: alleen al over de laatste twee jaar bedroeg de terugloop in het aantal eerstejaars 26 procent. Uit cijfers van de afdeling Strategy & Information van de UvA blijkt dat de terugloop voor vrijwel alle colleges (bachelor-afdelingen) geldt.

 

Het onderwijsbudget van FMG zakt van 56,5 miljoen in 2015 naar 47,5 miljoen in 2019

Van 9.320 naar 7.010 studenten

Uit de conceptbegroting 2016Bekijk hier de conceptbegroting van de UvA in pdf. van de UvA blijkt dat het totaal aantal FMG-studenten (bachelor en master) in de periode 2011-2015 is teruggelopen van 9.320 naar 7.010, een terugval van 24,7 procent. Het interne financieringsmodel van de UvA – dat onder meer is gebaseerd op het behaalde aantal studiepunten en diploma’s – heeft ertoe geleid dat daardoor ook het onderwijsbudget van de FMG de laatste jaren is gezakt. Dit jaar zal dat bedrag 6,9 miljoen euro minder zijn dan twee jaar geleden.

 

Die trend zet de komende jaren door, zo blijkt uit de begroting: het bedrag dat de FMG de komende jaren van het CvB krijgt voor onderwijs zakt van 56,5 miljoen in 2015 naar 47,5 miljoen in 2019, een terugloop van 15,9 procent. Ook de toewijzing van onderzoeksgelden zakt in dezelfde periode, maar minder sterk: van 32,1 miljoen naar 30,9 miljoen, een terugloop van 3,7 procent.

 

Actieve marketing

De faculteit heeft inmiddels flink wat plannen ontwikkeld om haar aantrekkelijkheid te vergroten en zo meer aantrekkingskracht uit te oefenen op potentiële studenten. Een greep uit de plannen: landelijke campagnes, het opzetten van een summerschool, het opzetten van een executive learning programme/post-initieel onderwijs, curriculumherziening van de bachelor, een actievere marketing voor zowel bachelor als master, het opzetten van Engelstalige bachelors, het versterken van de doorstroom vanuit het hbo en afstemming met de VU over Engelstalige modules.

 

Hoe mooi de plannen ook zijn om het tij te keren, het is niet genoeg, meent interim-decaan Fischer. ‘Ongetwijfeld zijn wij er nog niet, want het ligt niet in de rede te mogen verwachten dat de ingediende plannen op korte termijn de terugloop in eerste geldstroominkomstenSubsidies die direct van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via het CvB naar de faculteiten gaan. zullen kunnen compenseren. We zullen dus ook nog een slag moeten maken door te kijken waar we de kosten kunnen drukken zonder dat dit ten koste gaat van onze kernfuncties: hoogwaardig onderwijs en onderzoek,’ zo zegt Fischer. Hij vervolgt: ‘We zijn nu bezig met het analyseren van mogelijke scenario’s. Die scenario-analyse zullen we uiterlijk volgende maand afsluiten, zodat de verschillende afdelingen tot verantwoorde keuzes kunnen komen.’

 

Hoe die zaak zal uitpakken ligt naar alle waarschijnlijk niet meer op het bordje van Fischer: de nieuwe decaan, de van VUmc afkomstige Hans Brug, zal in de loop van dit collegejaar of uiterlijk 1 september aantreden.