Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Monique Kooijmans
actueel

CSR vreest verdringing Nederlandse psychologiestudent

Henk Strikkers,
15 mei 2017 - 16:09

De Centrale Studentenraad van de UvA heeft een negatief advies gegeven over het instellen van een numerus fixus bij psychologie. Eén van de redenen daarvoor is de vrees dat buitenlandse studenten Nederlandse gaan verdringen.

De studie psychologie kende de laatste jaren relatief bescheiden inschrijvingsaantallen. Daarom is de afdeling van plan om met ingang van 2018 een Engelstalige track van de studie op te zetten. Dat houdt in dat de cursussen die in de Nederlandstalige en Engelstalige track worden aangeboden dezelfde zijn, maar dat de voertaal verschilt.

 

Explosieve groei

Bij andere universiteiten en andere UvA-studies die een Engelstalige track hebben ingesteld groeide daardoor het aantal aanmeldingen explosief. Daarom wil de afdeling psychologie tegelijkertijd met het aanbieden van een Engelstalige track ook een numerus fixus invoeren. Dat houdt in dat er een maximumaantal studenten is en er wordt geselecteerd wanneer er meer aanmeldingen dan plekken zijn.

‘Dit is geen manier om een international classroom te waarborgen’

Het bestuur moet zo’n voornemen altijd ter advisering voorleggen aan de Centrale Studentenraad. Die CSR heeft vandaag gereageerd en geeft een negatief advies. De raad vindt dat de toegankelijkheid van het onderwijs in geding komt en schrijft dat ze vreest dat studenten zich daardoor niet aanmelden voor een studie. ‘Studenten die mogelijkerwijs het in zich hebben om de opleiding succesvol af te ronden kunnen worden afgeschrikt door selectiecriteria van de numerus fixusopleiding,’ schrijft de raad.

 

Verdringing

Dat is echter niet het enige argument om negatief te adviseren. De raad vindt namelijk dat de afdeling psychologie niet goed heeft nagedacht over selectiemogelijkheden. Aangezien het niet mogelijk is om voor studenten uit de Europese Unie nationaliteit of land van vooropleiding te gebruiken als selectiemechanisme, zouden Nederlandse studenten verdrongen kunnen worden door buitenlandse studenten.

 

International classroom

‘De angst van de CSR is dat bij het aantrekken van enorme aantallen internationale studenten van binnen de EU-grenzen de positie van de Nederlandse student die aan de UvA psychologie wil gaan studeren in het geding komt, ook ten koste van de Nederlandstalige track,’ schrijft de raad. ‘Dat is geen manier om een international classroom te waarborgen,’ zegt studentenraadsvoorzitter Alex Tess Rutten

 

De raad vindt dat er dan maar geen numerus fixus moet komen, zodat Nederlandse studenten in ieder geval aan de UvA psychologie kunnen blijven studeren, laat Rutten weten.

 

Niet bindend

Het universiteitsbestuur is niet gehouden aan het advies van de studentenraad. Zij mag daar in een met redenen omklede brief van afwijken. Het universiteitsbestuur zal naar verwachting binnen zes weken reageren op het advies.

 

Vorige week nog bleek dat de UvA ruim 50 procent meer aanmeldingen heeft gekregen dan een jaar eerder. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een verdriedubbeling van het aantal aanmeldingen van buitenlandse studenten.