Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Elsie Vermeer (Folia-archief)
actueel

UvA negeert kritiek minister en blijft voorbereidende jaren aanbieden voor selectieve studies

Henk Strikkers,
17 maart 2021 - 07:00

Hoewel minister Ingrid van Engelshoven de universiteit op de vingers tikte, blijft de UvA voorbereidende jaren aanbieden voor twee studies met selectie aan de poort. Studenten die hopen op een plekje voor PPLE worden, om ze een verblijfsvergunning te kunnen geven, zelfs ingeschreven voor een studie die na de zomer niet meer bestaat.

Studenten van buiten Europa die in Nederland willen studeren hebben vaak een diploma dat qua niveau niet vergelijkbaar is met een Nederlands vwo-diploma. Dankzij een zogenoemd voorbereidend jaar van een particuliere aanbieder kunnen dat soort studenten hun achterstanden wegwerken en zich voorbereiden op een studie aan de UvA.

 

Business Administration en PPLE

De UvA is niet de enige universiteit die dergelijke voorbereidende jaren aanbiedt, maar wel de enige die dat doet voor studies met selectie aan de poort. Via de particuliere aanbieder OnCampus kunnen internationals namelijk een voorbereidend jaar volgen voor Business Administration (met een studentenstopBij studies met een studentenstop is er een maximaal aantal eerstejaars vastgesteld. Zijn er minder aanmeldingen, dan kan iedereen beginnen. Zijn er meer aanmeldingen, dan wordt er geselecteerd.) en Politics, Psychology, Law & Economics (PPLE; met selectie aan de poort).

 

Universiteiten moeten voorafgaand aan een voorbereidend jaar toetsen of een student binnen een jaar toelaatbaar kan zijn voor de studie die hij wil volgen. Als dat het geval is, dan wordt de student voorwaardelijk ingeschreven voor de studie, en krijgt de student een verblijfsvergunning. Dit kan niet bij een studie met selectie of een studentenstop, omdat nooit zeker is of de student kan doorstromen: dat hangt af van de andere studenten in spe die zich aanmelden.

Oneigenlijk gebruik

Daarom moet de UvA een kunstgreep toepassen zodat die studenten een verblijfsvergunning krijgen voor een voorbereidend jaar. De universiteit schrijft studenten in bij een andere studie dan de studie van hun voorkeur. ‘Niet de bedoeling,’ zei de Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND) eerder.

 

De minister tikte de universiteit daarom dit najaar op de vingers vanwege de voorbereidende jaren voor studies met selectie. Volgens minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66) is er ‘ten minste sprake van oneigenlijk gebruik van het voorbereidend jaar’.

Inspectie voor het Onderwijs

De minister gaf de Inspectie voor het Onderwijs de opdracht om te onderzoeken hoe de UvA bij selectieprocedures met studenten uit voorbereidende jaren omgaat. ‘Daarbij ging het om de vraag of de UvA voor deze niet-EER-studenten dezelfde procedure en selectiecriteria hanteert als voor andere studenten die niet het voorbereidend jaar hebben gevolgd,’ laat een woordvoerder van de inspectie weten. ‘De UvA heeft aannemelijk gemaakt dat ze deze groepen in de selectieprocedure procedureel niet verschillend behandelt en daarom ziet de inspectie geen aanleiding om bij deze instelling een onderzoek in te stellen.’

De UvA heeft dat klaarblijkelijk naast zich neergelegd, aangezien ze in samenwerking met OnCampus nog steeds voorbereidende jaren aanbiedt voor de twee opleidingen PPLE en Business Administration.

 

Business Administration

Studenten die graag Business Administration willen studeren, kunnen bij OnCampus het voorbereidende jaar Economics and Business volgen. Dat voorbereidende jaar geeft ook toegang tot de UvA-studie Economics and Business Economics (EBE), een opleiding zonder selectie. Om te zorgen dat die studenten een verblijfsvergunning krijgen, schrijft de UvA ze in voorwaardelijk in bij EBE, laat een woordvoerder weten.

 

Na afloop van het jaar kunnen de studenten dan kiezen voor EBE of Business Administration omdat de studies ‘exact dezelfde toelatingseisen hebben,’ stelt de UvA.

 

Is dat duidelijk genoeg voor studenten die uit verre oorden naar Nederland komen en die op de site van OnCampus een voorbeidend jaar voor Business Administration zien? Volgens de UvA wel. Ze zegt dat OnCampus naar studenten toe duidelijk maakt dat zij geen recht hebben op toelating tot Business Administration. ‘We hebben OnCampus gevraagd hun communicatie daarop aan te passen.’

Studenten die graag PPLE willen studeren worden voor een verblijfsvergunning ingeschreven bij de studie Economie & Bedrijfskunde

PPLE

Hoewel de woordvoerder van de UvA in een eerste mail schrijft dat de UvA ‘nooit studenten [heeft] ingeschreven of aangemeld bij de IND voor een andere studie dan waarvoor zij een voorbereidend jaar volgen’, moet ze daar later op terugkomen.

 

In samenwerking met OnCampus biedt de UvA namelijk ook een voorbereidend jaar aan voor PPLE: het Social Sciences Pathway. Op de site van OnCampus wordt aangegeven dat dat voorbereidende jaar gericht is op de bachelor PPLE. ‘The Social Sciences pathway does not allow progression to the bachelor in Psychology or Political Science at the University of Amsterdam,’ schrijft OnCampus.

 

Studenten die het voorbereidende jaar succesvol afronden, zijn echter niet verzekerd van toegang tot PPLE, omdat daarbij wordt geselecteerd aan de poort. Die studenten zijn wel toelaatbaar voor enkele andere studies van de economiefaculteit, mits ze een bepaalde score in het vak Maths 2 halen. Hoe zorgt de UvA er dan voor dat studenten toch een verblijfsvergunning krijgen?

 

Gesloten opleiding

Na nadere vragen laat een woordvoerder weten dat ‘de OnCampus-kandidaten’ worden ingeschreven bij de bachelor Economie & Bedrijfskunde. Zelfs als ze al geïnteresseerd zouden zijn in die studie, kunnen ze de studie niet volgen.

 

Die bachelor is namelijk in 2017 voor het laatst van start gegaan voor eerstejaars studenten. Sindsdien worden er geen eerstejaars meer toegelaten: de bachelor is alleen nog ‘open’ voor studenten die in 2017 of eerder zijn begonnen en nog niet zijn afgestudeerd. Na de zomer wordt de studie daarom opgeheven.

Foto: Frank Jansen
Minister Ingrid van Engelshoven maakte met de Vereniging van Universiteiten afspraken om de truc van de UvA te dwarsbomen

Zorgplicht

Deze ‘truc’, waarbij studenten worden ingeschreven voor een andere studie dan die van hun keuze, noemde minister Ingrid van Engelshoven dit najaar ‘niet in overeenstemming met de intentie van de GedragscodeDe Gedragscode Internationale Student regelt hoe universiteiten en hogescholen met internationale studenten moeten omgaan. Universiteiten of hogescholen die de gedragscode niet ondertekenen kunnen geen verblijfsvergunningen meer regelen voor hun studenten.’. Bovendien vindt ze dat dit ‘schuurt met de zorgplicht die de onderwijsinstellingen hebben op grond van de Vreemdelingenwet’.

 

Een woordvoerder van de minister geeft aan dat Van Engelshoven met de Vereniging van Universiteiten heeft afgesproken dat in de gedragscode wordt opgenomen dat het niet langer toegestaan is om voorbereidende jaren voor selectieve studies aan te bieden. ‘Die moeten universiteiten ondertekenen, anders krijgen buitenlandse studenten geen migratiedocumenten meer.’

 

Er is niet gekozen voor wetgeving, geeft hij aan. ‘Dan ga je ingrijpen in toelatingsvereisten van studies, en dat vinden we te veel ingrijpen in de autonomie van universiteiten.’ De woordvoerder verwacht dat de nieuwe gedragscode ‘binnenkort’ van kracht wordt.

 

In een eerdere versie van dit artikel stond dat studenten die het Social Sciences Pathway volgen niet toelaatbaar zijn voor andere studies dan PPLE. Dit blijkt niet te kloppen, zij zijn ook toelaatbaar voor een aantal studies van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde mits zij een bepaalde score halen in hun vak Maths 2.