Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

Ook FEB vraagt voor twee bachelors studentenstop aan

Dirk Wolthekker,
17 mei 2017 - 11:39

De overweldigende toeloop van aanmeldingen voor de twee nieuwe Engelstalige bachelors bij de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB) van de UvA kost de faculteit hoofdbrekens. De decaan van de FEB, Han van Dissel, heeft voor het studiejaar 2018/2019 alvast een numerus fixus aangevraagd bij het College van Bestuur.

Volgens de laatste gegevens van de afdeling Strategie & Informatie van de UvA bestaat er voor de nieuwe Engelstalige bachelors Business Administration (BA) en Economics & Business Economics (EBE) overweldigende belangstelling. Per 1 september hebben zich ongeveer 2.250 eerstejaars aangemeld voor de opleiding BA. Voor de studie EBE hebben zich 1.478 mensen aangemeld. Ook econometrie zit duidelijk in de lift met meer dan 400 aanmeldingen.

 

‘Hiermee passeert de UvA de Erasmus Universiteit, die tot nu toe altijd verreweg de meeste aanmeldingen kreeg,’ zegt een enthousiaste decaan Han van Dissel, die eerder zelf verbonden geweest was aan de Erasmus Universiteit. Van Dissel heeft al laten weten voor komend collegejaar wegens ruimtegebrek alvast theater Carré te hebben afgehuurd om grote hoorcolleges onder te kunnen brengen. Voor het jaar daarop – 2018/2019 – heeft de decaan een numerus fixus aangevraagd voor beide opleidingen bij het College van Bestuur. ‘Dat heb ik mede gedaan op advies van de opleidingscommissiesHet gaat hier om opleidingscommissies van al bestaande economie & bedrijfskundestudies..’

‘Het grote aantal aanmeldingen stelt ons in staat de meest getalenteerde studenten te selecteren’

Verdringing

Het probleem van de grote toeloop bij Engelstalige bachelors doet zich niet alleen voor bij de economen. Deze week kwam naar buiten dat zich bij psychologie iets vergelijkbaars afspeelt. Over de daar aangevraagde numerus fixus per 2018/2019 is door de Centrale Studentenraad (CSR) negatief geadviseerd: de raad vreest verdringing van Nederlandse studenten. Voor de Engelstalige bacheloropleidingen melden zich veel studenten uit het buitenland aan en dat kan ervoor zorgen dat de universiteit moeilijker toegankelijk wordt voor Nederlandse studenten, aldus de CSR. 

 

Selectie

Iets vergelijkbaar speelt zich nu af bij de economen, waar zich voor genoemde Engelstalige bachelors grotendeels studenten uit het buitenland hebben aangemeld, zo blijkt uit de cijfers. Voor Business Administration komt 68 procent van de aanmeldingen (1.543 van de 2.255) uit het buitenland, voor Economics & Business Economics gaat het om 72 procent. Overigens geldt voor alle cijfers dat die voorlopig zijn: na de aanmelding moeten aankomende eerstejaars zich nog inschrijven en pas dan zijn ze echt UvA-student. Niet iedereen die zich heeft aangemeld zal zich inschrijven omdat er ook nog matchingsgesprekken plaatsvinden en niet alle buitenlandse studenten zomaar kunnen worden toegelaten.

 

Volgens Van Dissel leert de praktijk dat met name buitenlandse studenten zich op meerdere plaatsen inschrijven en de instellingen maar moeten afwachten wie ook daadwerkelijk komt. ‘Dit hangt van heel veel factoren af: van de moeite die instellingen doen om getalenteerde studenten naar Amsterdam te halen tot de beschikbaarheid van kamers.’ Hij denkt overigens dat het met de verdringingseffecten van Nederlandse door buitenlandse studenten wel mee zullen. ‘Het grote aantal aanmeldingen stelt ons wel in staat de meest getalenteerde studenten te selecteren, want het moge duidelijk zijn dat wij in termen van mankracht, faciliteiten en studentenvoorzieningen dit soort aantallen moeilijk aankunnen. Kwaliteit moet voorop blijven staan.’ Er wordt nog nagedacht over hoe die selectie zal plaatsvinden, laat Van Dissel weten.

‘Een numerus fixus heeft een negatieve uitstraling op de hele faculteit en kan er toe leiden dat studenten zich sowieso niet meer aanmelden voor de FEB’

Medezeggenschap

De CSR laat bij monde van voorzitter Alex Tess Rutten weten op de hoogte te zijn van de cijfers en gisteren verzoek te hebben ontvangen om een advies te geven over de numeri fixi bij de FEB. ‘We maken ons zorgen over deze trend. We gaan snel in overleg met de opleidingscommissies en de facultaire studentenraad.’ Voorzitter Mourad Farahat van de facultaire studentenraad laat weten dat er iets moet gebeuren als de studentenaantallen inderdaad zo groot zullen uitpakken. ‘Maar of dat een numerus fixus moet zijn, is de vraag. Het heeft een negatieve uitstraling op de hele faculteit en kan er toe leiden dat studenten zich sowieso niet meer aanmelden voor de FEB.’

 

Van Dissel laat weten open te staan voor alle suggesties. ‘Maar ik moet wel de kwaliteit van onze opleidingen kunnen blijven garanderen. Het kan zijn dat een numerus fixus daaraan bijdraagt en het systeem vereist dat we die nu aanvragen. Of we het ook zullen effectueren zal afhangen van hoeveel eerstejaars in september ook daadwerkelijk in de collegebanken zitten.’

 

Internationaliseringsagenda

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap probeert al langere tijd buitenlandse studenten naar Nederland te trekken. Die agenda leidt aan vrijwel alle Nederlandse universiteiten tot toenemende aantallen buitenlandse studenten uit de EU, maar ook van daarbuiten. Naast dat beleid speelt ook mee dat Nederland een relatief goedkoop land is om te studeren. Daarnaast bieden Nederlandse universiteiten relatief veel Engelstalige programma’s aan, waardoor veel curricula toegankelijk zijn voor buitenlandse studenten die het Nederlands niet machtig zijn.

 

Het gevolg is wel dat de toeloop, zowel op de UvA als ook eldersIn Nijmegen heeft de Radboud Universiteit bijvoorbeeld een numerus fixus aangekondigd bij biologie nadat die studie in het Engels werd aangeboden., zo groot kan worden dat er numeri fixi moeten worden afgekondigd en selectie moet worden toegepast. Gevreesd wordt door sommigen dat daarbij Nederlandse studenten buiten de boot vallen ten gunste van buitenlandse studenten. Er mag in een selectieprocedure immers geen onderscheid worden gemaakt tussen Nederlandse studenten en studenten uit andere landen van de Europese Unie.

 

Asva Studentenunie liet aan AT5 ook weten dat ze vreest voor een chaos door de grote toestroom aan studenten.