Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

Studentenraad is tegen numeri fixi bij economie en bedrijfskunde

Henk Strikkers,
22 juni 2017 - 10:56

De Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA heeft een negatief advies gegeven over een studentenstop bij twee studies van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde. Zowel de FEB-decaan, die de studentenstop voorstelde, als de studentenraad, die tegen het voorstel is, zeggen dat hun besluit gebaseerd is op uitlatingen van het UvA-bestuur.

De CSR adviseerde na een negatief advies over de studentenstop bij psychologie opnieuw negatief over twee verzoeken voor een numerus fixus. Die had Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB), aangevraagd voor de bachelorstudies Business Administration (BA) en Economics & Business Economics (EBE). Die twee fonkelnieuwe studies kregen gezamenlijk meer dan 3.800 aanmeldingen.

 

De CSR vindt dat het invoeren van een numerus fixus ‘niet in lijn’ is ‘met de gesprekken die hij [de studentenraad, red.] met het college gevoerd heeft over de vernieuwde onderwijsvisie’. Bovendien vindt de studentenraad dat een numerus fixus niet moet worden ingezet om een ‘excellente faculteit met selectie aan de poort’ te worden. ‘De CSR wil hier benadrukken dat selectie aan de poort om excellentie na te streven in de bachelor niet in lijn ligt met de visie van de UvA als geheel.’

De studentenraad vindt dat een numerus fixus niet moet worden ingezet om een ‘excellente faculteit met selectie aan de poort’ te worden

Hogelijk verbaasd

Decaan Van Dissel is ‘hogelijk verbaasd’ over het negatieve advies van de CSR over de numeri fixi, omdat de facultaire studentenraad wel positief was. ‘Het zou bestuurlijk erg onverantwoord zijn als de FEB nu geen numerus fixi zou aanvragen voor het studiejaar 2018/19,’ vindt Van Dissel, verwijzend naar de ruim vijfduizend aanmeldingen voor FEB-bachelors. ‘Het getuigt van weinig verantwoordelijkheidsbesef van de CSR hier nu negatief over te adviseren.’

Volgens Van Dissel staat ‘het nastreven van excellentie bij de FEB hoog in het vaandel’ en kan ‘selectie voor de poort hierbij als instrument worden ingezet’

Bovendien vindt Van Dissel juist dat de FEB wel excellentie in de bachelor zou moeten nastreven. Volgens Van Dissel staat ‘het nastreven van excellentie bij de FEB hoog in het vaandel’ en kan ‘selectie voor de poort hierbij als instrument worden ingezet.’ Het UvA-bestuur heeft de FEB volgens Van Dissel bovendien ‘zelfs aangespoord selectie op nog grotere schaal toe te passen.’

 

Desgevraagd laat UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam weten dat ‘selectie een instrument is dat de UvA zeer behoedzaam wil hanteren’. ‘In het kader van de nieuwe onderwijsvisie spreken we hierover met studenten en medewerkers. De enorme instroom van aanmeldingen bij de FEB vraagt echter om maatregelen, willen we kunnen instaan voor de kwaliteit van het onderwijs,’ laat zij schriftelijk weten.

 

Psychologie

De studentenraad heeft gisteren in tweede instantie overigens wel positief geadviseerd over de numerus fixus bij psychologie, die hij eerder nog van een negatief advies voorzag. CSR-voorzitter Alex Tess Rutten zegt dat de studentenraad ermee heeft ingestemd ‘omdat men op de faculteit beter in gesprek is gegaan met de facultaire studentenraad. Bovendien heeft het bestuur aangekondigd een nieuwe visie op taalbeleid te ontwikkelen, dat vinden we erg belangrijk.’ Ook die nieuwe visie op taalbeleid maakt onderdeel uit van de onderwijsvisie.

 

Volgende week spreekt de studentenraad over een aangevraagde studentenstop bij de bacheloropleiding kunstmatige intelligentie. Alle vier de besproken numeri fixi zouden overigens pas ingaan in het studiejaar 2018/2019.

 

Op donderdag 22 juni om 14.45 uur is een reactie van UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam toegevoegd.