Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Sebastiaan ter Burg (cc, via Flickr)
actueel

Minister wil meer aandacht voor Nederlands in hoger onderwijs

Henk Strikkers,
6 september 2019 - 15:31

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66) wil dat universiteiten meer aandacht gaan besteden aan Nederlands, ook bij buitenlandse studenten. Bovendien moet een keuze voor een Engelstalige opleiding voortaan eerst worden getoetst. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De ‘financiering, kwaliteit en toegankelijkheid’ van het onderwijs komen onder druk te staan door de groei van het aantal internationale studenten, zo schrijft het ministerie in een reactie op een zogenoemd Interdepartementaal BeleidsonderzoekInterdepartementale beleidsonderzoeken gaan over beleid dat meerdere ministeries raakt. Dergelijke onderzoeken worden uitgezet door het kabinet en moeten alternatieven voor het huidige beleid onderzoeken. (IBO). Daarin hebben verschillende ministeries de gevolgen van internationalisering en de groei van het aantal buitenlandse studenten doorgelicht.

‘De kans bestaat dat het stelsel op termijn de instroom niet meer aankan en dan komt niet alleen de financiering ervan onder druk, maar ook de toegankelijkheid’

Hoger onderwijs onder druk

De minister zegt voorstander te zijn van internationalisering, maar wil wel dat er iets verandert. Het onderwijs komt volgens haar namelijk onder druk te staan. ‘Zo bestaat de kans dat het stelsel op termijn deze instroom niet meer aankan en komt niet alleen de financiering ervan onder druk, maar ook de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten.’

Daarom wil ze dat het mogelijk wordt om een numerus fixus aan te vragen voor Engelstalige tracks. Daardoor wordt het de facto mogelijk om Nederlandse studenten toe te laten voor een Nederlandstalige variant van een studie, terwijl internationale studenten een selectieronde moeten doorstaan om in de Engelstalige variant van een studie te komen. De universiteiten hebben al meerdere malen gevraagd om dit in te voeren.

Universiteiten moeten buitenlandse studenten de Nederlandse taal gaan bijbrengen

Daarnaast wil Van Engelshoven meer aandacht voor het Nederlands. Nu staat in de wet dat universiteiten de ‘uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands’ moeten bevorderen bij Nederlandstalige studenten, maar dat wordt uitgebreid tot alle studenten. Dat betekent dat universiteiten buitenlandse studenten ook beter Nederlands moeten bijbrengen. ‘Daarmee wordt de binding van studenten met de (regionale) samenleving en arbeidsmarkt vergroot en de ontwikkeling van Nederlands als academische taal verstevigd.’

 

Bovendien moeten universiteiten aantonen dat verengelsing van een studie in het belang van studenten is. Dit wordt vooraf getoetst door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt.

 

Hoger collegegeld voor studenten van buiten Europa

Tenslotte wil de minister dat studenten van buiten de Europese Economische RuimteDe Europese Economische Ruimte bestaat uit de Europese Unie, Noorwegen en IJsland. Groot-Brittannië is in het geval van een No Deal-Brexit geen lid meer van de EER. de volledige kosten van hun studie gaan betalen ‘zodat de instroom van deze studenten geen druk zet op de financiering van de instellingen’. Ook komen er meer beurzen voor Nederlandse studenten om naar het buitenland te gaan. ‘Met het dubbele aantal beurzen worden vooral groepen studenten gestimuleerd om internationale ervaring op te doen voor wie dat nu minder gangbaar is, zoals studenten met een migratieachtergrond, studenten met een zorgplicht of met een fysieke beperking.’

 

De verwachting is dat het wetsvoorstel dat dit alles moet regelen binnen afzienbare tijd bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.