Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

UvA voor grote opgave door gigantische groei aanmeldingen

Dirk Wolthekker,
11 mei 2017 - 13:06

De UvA heeft ruim vijftig procent meer aanmeldingen van eerstejaars in spe ontvangen dan vorig jaar. Dat is veel meer dan de landelijke stijging van gemiddeld 11 procent. De universiteit vreest logistieke problemen.

Nergens in Nederland is de groei in het aantal aanmeldingen zo explosief als bij de UvA, blijkt uit de cijfers van de UvA-afdeling Strategie & Informatie en Studielink. De afdeling laat weten dat voor het eerst alle aanmeldingen bij de UvA, dus ook de internationale, verlopen via Studielink. In voorgaande jaren gold dat slechts voor een deel van de buitenlandse studenten. Dat zou deels kunnen verklaren waarom er zo’n grote groei te zien is.

 

Carré

Dat is echter niet de enige reden van de gigantische toename. Vorig jaar rond deze tijd stond de teller op 9.692 aanmeldingen, nu op 14.878. Een paar opleidingen springen er uit. Bij de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB) is dat de nieuwe Engelstalige bachelor Business Administration met meer dan 2.200 aanmeldingen en de eveneens nieuwe Engelstalige bachelor Economics & Business Economics (1.400 aanmeldingen). De faculteit krijgt daardoor ruim drie keer zoveel aanmeldingen als verleden jaar. Decaan Han van Dissel laat weten ‘trots en blij’ te zijn op het succes van zijn opleidingen, maar ook ruimtegebrek te vrezen. ‘Voor grote hoorcolleges heb ik theater Carré al vast maar gehuurd.’

 

Marion Cornelissen, hoofd Bureau Onderwijslogistiek van de UvA, is op de hoogte van het grote aantal aanmeldingen en zegt in gesprek te zijn met alle faculteiten ‘om te kijken hoe we de zaak in goede banen kunnen leiden’. Ze zegt te proberen alle studenten ‘intern’ te willen onderbrengen, dat wil zeggen binnen de UvA-locaties. ‘We gaan goed kijken naar de matching tussen beschikbare onderwijslokalen en de roosters. Begin juni nemen we daarover een beslissing.’

‘Voor grote hoorcolleges heb ik theater Carré al vast maar gehuurd’

Ook andere faculteiten kunnen een grote toeloop verwachten, zoals de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen: 1.200 aanmeldingen meer dan vorig jaar. Een in het oog springende opleiding is politicologie: vorig jaar 190 aanmeldingen, nu 990. Ook de Engelstalige bachelor communicatiewetenschap gaat van 300 naar bijna 600. Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen valt de Engelstalige bachelor media & information op, die meer dan verdubbelt, van 200 naar 430. Ook hier geldt trouwens dat de toename een vertekend beeld kan geven, door de eerder genoemde administratieve verandering bij de aanmelding: dit jaar allemaal via Studielink, eerder niet.

 

Buitenlandse studenten

Opvallend bij de grote toename is de verhouding tussen studenten met een Nederlandse nationaliteit en die met een andere nationaliteit. Als we kijken naar alleen de Nederlandse aanmeldingen, dan is de toename behapbaar: van 7620 naar 8300, een toename van 9,3 procent. Als we alleen kijken naar de buitenlandse aanmeldingen, dan valt de gigantische toename op, die ten opzicht van vorig jaar meer dan verdriedubbeld is: van 2070 naar 6550.

 

Ter geruststelling: het is lang niet gezegd dat iedereen die zich heeft aangemeld zich ook daadwerkelijk inschrijft. Selectie aan de poort mag niet, maar er vinden nog wel verplichte matchingsgesprekken plaats, waarbij aangemelde studenten een ‘geschiktheidsgesprek’ krijgen. Wie daar niet aan meedoet of wegblijft kan de inschrijving worden ontzegd. Bovendien melden buitenlandse studenten zich vaker dan Nederlandse, voor meerdere universiteiten aan en kiezen zij later voor één universiteit.

 

Landelijk beeld

Het totaal aantal aanmeldingen van Nederlandse studenten is met 8 procent gestegen tot 57.900; het aantal aanmeldingen van internationale studenten is met 18 procent gestegen tot 23.900 aanmeldingen. Universiteiten mogen zelf bepalen of internationale studenten zich ook via Studielink moeten aanmelden, net als Nederlandse studenten. Een aantal universiteiten heeft er voor het eerst voor gekozen om dit te doen. Volgens de VSNU is de toename van het aantal aanmeldingen van internationale studenten voor een deel dan ook te verklaren door deze administratieve verandering.