Verengelsing en buitenlandse studenten

Meer en meer studies aan UvA en HvA worden in het Engels aangeboden en dat heeft zijn weerslag op de aanmeldingen. Steeds meer buitenlandse studenten melden zich aan, vooral voor UvA-studies.

 

Wat betekent deze trend voor het hoger onderwijs? En is de verengelsing wel zo’n goede zaak?

tijdlijn
Doe mee:
Help ons het dossier up to date te houden, draag bij aan dit dossier.