Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Jorn van Eck
actueel

Bachelor sociale geografie & planologie krijgt Engelstalige track

Thirza Lont,
1 november 2022 - 12:16

Vanaf september 2023  kunnen ook niet-Nederlandstalige studenten sociale geografie & planologie studeren. De bachelor krijgt namelijk een Engelstalige track, naast de reeds bestaande tweetalige track. Jochem de Vries en Hebe Verrest van de opleiding lichten toe.

 

Waarom gaan jullie een Engelstalige track aanbieden?

Verrest: ‘We denken dat internationale studenten bijdragen aan de kwaliteit van onze opleiding. Dat is ook goed voor de Nederlandse studenten. Zij gaan na hun bachelor vaak een Engelstalige master doen en komen daarna terecht in een internationale werkomgeving. Dan hebben ze in hun bachelor alvast kennisgemaakt met zo’n omgeving.’

De Vries: ‘Er zijn veel voordelen aan het toevoegen van een Engelstalige track aan de opleiding. Een groot deel van onze wetenschappelijk medewerkers hebben Engels al als voertaal. Als de medewerkers steeds meer een internationaler achtergrond hebben, moet dat worden weerspiegeld in de opleiding. Wij zijn bovendien een van de laatste sociale wetenschappen aan de UvA die nog geen Engelstalige bachelor aanbieden.’

Een groot deel van onze wetenschappelijk medewerkers hebben Engels al als voertaal

Jullie spreken ook van een tweetalige track. Wat is dat?

Verrest: ‘Dat is een track waar Nederlands én Engels de voertaal zijn. Dit betekent dat niet-Nederlandstalige studenten er niet aan deel kunnen nemen omdat sommige onderdelen alleen in het Nederlands worden gedoceerd.’

 

De problemen rond internationalisering van de studentenpopulatie worden steeds groter door de stevige groei van het aantal internationals. Waarom beginnen jullie dan toch met een Engelstalige track?

Verrest: ‘Dat is een probleem dat wij als opleiding niet kunnen oplossen. Dat is een systeemprobleem waar alle universiteiten mee te maken hebben. Wij denken dat de oplossing voor die explosieve groei uit Den Haag moet komen. Bovendien zullen we in onze opleiding expliciet aandacht blijven besteden aan de Nederlandse context.’

Het is zeker niet de bedoeling om zo’n groei door te maken zoals bijvoorbeeld politicologie

Wat als de track heel populair blijkt en heel sterk gaat groeien zonder dat er Haagse maatregelen komen om die groei te beperken?

Verrest: ‘Momenteel zijn er nog geen mogelijkheden voor opleidingen om de instroom van internationals te beperken, maar we hebben goede hoop dat dit snel verandert omdat er op veel universiteiten echt behoefte is aan een numerus fixus op de Engelstalige tracks. En als de instroom echt heel hard gaat, zouden we een numerus fixus voor álle studenten moeten aanhouden, ook voor de studenten die de tweetalige track volgen. Maar dat is het laatste redmiddel.’

Toename internationale studenten

Vorig jaar luidde collegevoorzitter Geert ten Dam de noodklok over de toename van het aantal internationale studenten aan de UvA. Een jaar later is er weinig veranderd. De UvA wil daarom een experiment met een numerus-fixus op de Engelstalige tracks van psychologie en politicologie, maar een numerus-fixus op alleen één track van een opleiding mag niet. De vraag is daarom of dat experiment doorgang kan vinden.  

Willen jullie niet gewoon het aantal studenten op peil houden of verhogen door studenten uit het buitenland aan te trekken?

De Vries: ‘Onze opleiding heeft al jaren een stabiel studentenaantal. Alleen, in vergelijking met andere tweetalige opleidingen zijn wij wat kleiner. Natuurlijk is het noodzakelijk om ons studentenaantal op peil te houden, dus dat is zeker ook een reden voor de Engelstalige track. We kunnen niet tot in lengte der dagen hetzelfde blijven doen en verwachten dat we dezelfde aantallen studenten houden. We willen in ieder geval stabiel blijven en misschien een beetje groeien.’

Verrest: ‘Maar het is zeker niet de bedoeling om zo’n groei door te maken als bij politicologie het geval is.’