Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
opinie

‘Iedereen die in de studentenraad wil moet Nederlands spreken’

Sujet Hashemi Shams,
8 april 2019 - 11:36

Doordat er steeds meer internationale studenten in UvA’s studentenraad zitten, wordt een jaar in de studentenraad voor Nederlandstalige studenten steeds zwaarder. Alle grote dossiers komen immers op hun schouders terecht. Dat schrijft Sujet Hashemi Shams, nu lid van de Centrale Studentenraad. Ze ziet maar een oplossing: ‘Alle studentenraadsleden zouden Nederlands moeten leren’.

Het afgelopen raadsjaar namen vijf internationale studenten zitting in de Centrale Studentenraad. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de jaren ervoor. Op veel vlakken was het afgelopen jaar niet anders dan alle andere raadsjaren: overwerken, druk, veel stress en het vooral niet eens zijn met elkaar op bepaalde punten, maar toch tot consensus komen. Maar op een belangrijk punt was er wel een verschil.

 

Vertalen

Internationale studenten hebben vaak geen goed beeld van de medezeggenschap en onderschatten het werk dat hen te wachten staat. Daarnaast zijn ze, hoewel ze hier 3 à 4 jaar komen studeren, vaak onbekend met de Nederlandse taal. In het begin van het jaar biedt de UvA een gratis cursus Nederlandse taal aan, maar sommigen weigeren dit aanbod, of komen beloftes niet na. Waarom zou je Nederlands leren? Nederlandstalige studenten zijn immers vaak gretig genoeg zich volledig aan te passen aan een Engelstalige onderwijsomgeving.

‘Een raadsjaar is zwaar voor iemand die de taal niet spreekt, maar nog zwaarder voor raadsleden die wél Nederlands spreken, omdat zij het meeste werk moeten doen’

Dat veel leden van de studentenraad het Nederlands niet vaardig zijn, heeft als gevolg dat er dossiers zijn die óf vertaald moeten worden, óf opgepakt moeten worden door Nederlandstalige studenten. Meestal gaat het dan om grote dossiers, met als gevolg dat de werkdruk niet evenredig wordt verdeeld tussen Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige studenten in de raad.

 

Hoge verwachtingen

De verwachtingen van internationale studenten zijn hoog: ze zijn gewend aan de gastvrijheid en het aanpassingsvermogen van de Nederlandse studenten. Ze verwachten dat het ook in de studentenraad zo zal gaan, bijvoorbeeld dat alle vergaderingen binnen commissies op centraal niveau met beleidsmedewerkers in het Engels gevoerd worden. De stukken in de grootste dossiers zijn echter allemaal geschreven in het Nederlands. De UCO (Universitaire Commissie Onderwijs) is daar een goed voorbeeld van. Tijdens de UCO-vergaderingen is de voertaal Nederlands. Dit geldt ook voor de gv (gezamenlijke vergadering met de ondernemingsraad). De UvA profileert zich wel als een tweetalige universiteit, maar op beleidsniveau ligt dat niet zo eenvoudig.

 

Een raadsjaar wordt hierdoor zwaar voor iemand die de taal niet spreekt, maar nog zwaarder voor raadsleden die wél Nederlands spreken. Zij krijgen immers het meeste werk op hun schouders. Het zorgt voor een passieve houding en vermindert de motivatie.

‘De taal leren is het minste wat internationale studenten kunnen doen om hun motivatie te tonen’

Bovendien zijn er praktische problemen. Het vertalen van wet- en regelgeving, zoals de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, is vanwege de terminologie heel moeilijk. Daarnaast kunnen aan de Engelse vertaling geen rechten worden ontleend.

 

Je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen of de universiteit volledig moet omschakelen naar de Engelse taal, maar dat lijkt mij praktisch onhaalbaar. Bovendien zie ik momenteel ook niet de behoefte. Maar de behoefte voor het uitdragen van het belang van de taal- en de medezeggenschapscultuur zou er vanuit de universiteit wel degelijk moeten zijn.

 

Beter informeren

Studentenpartijen moeten hun internationale kandidaten goed informeren over de werkdruk en de verantwoordelijkheden die een raadsjaar met zich mee brengen. Bespreek met hen de medezeggenschapscultuur, de verwachtingen en de werkwijze aansluitend op ons democratische bestel.

 

Maar nog belangrijker: alle studentenraadsleden zouden Nederlands moeten leren. Wanneer je zoveel belangstelling hebt voor het onderwijs van een land om er een volledige studie te volgen én je wil meedenken op beleidsniveau, dan mag van je verwacht worden dat je Nederlands spreekt. Dat is het minste wat internationale studenten kunnen doen om hun motivatie te tonen voor de medezeggenschap.

 

Sujet Hashemi Shams studeert wijsbegeerte aan de UvA en is in 2018/2019 lid van de Centrale Studentenraad van de UvA. Ze was een van de initiatiefnemers van de gratis massive open online course (mooc) Nederlands die de UvA gaat aanbieden voor internationals.