Sujet Hashemi Shams

Sujet Hashemi Shams studeert wijsbegeerte aan de UvA en is in 2018/2019 lid van de Centrale Studentenraad van de UvA.