Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Frank Jansen (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Minister onderzoekt wetswijziging om verengelsing in te dammen

Henk Strikkers,
4 april 2018 - 09:36

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap gaat kijken of het nodig is de wet te wijzigen om de groei van Engelstalige studies te beperken. Dat zei ze gisteren in de Tweede Kamer. Van Engelshoven vindt dat de wet niet in overeenstemming is met de afspraken in het regeerakkoord.

In de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek staat op dit moment dat een studie in het Nederlands hoger onderwijs gegeven wordt. Daar kan enkel van worden afgeweken indien ‘de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’.

 

In de praktijk wordt die wet door universiteiten en hogescholen echter ruim geïnterpreteerd. Daardoor zijn op dit moment bijna een kwart van de universitaire bachelorstudies in het Engels, bij masters ligt dat percentage rond de 70 procent. Het regeerakkoord stelde juist dat opleidingen enkel in het Engels mogen zijn wanneer dit ‘toegevoegde waarde’ heeft en er ook voldoende Nederlandstalige opleidingen zijn.

‘Als een instelling zoals Maastricht 52 procent van zijn studenten buiten Nederland heeft, moet je de vraag stellen: is dit nog wel legitiem?’

Bekostiging

Sommige partijen, zoals de SP en het CDA, trokken daarom gisteren in de Kamer fel van leer. SP-Kamerlid Frank Futselaar stelde dat het niet enkel om de taal gaat, maar ook om de bekostiging van het hoger onderwijs. ‘Als een instelling zoals Maastricht 52 procent van zijn studenten buiten Nederland heeft, maar wel 80 tot 90 procent van zijn inkomsten van de Nederlandse belastingbetaler binnenhaalt. Dan moet je de vraag stellen: is dit nog wel legitiem?’

 

Zijn CDA-collega Harry van der Molen wilde weten of er niet een centrale toetsing kon komen voordat studies mogen overstappen op het Engels, of om dit terug te draaien als een studie al is overgestapt. De minister liet weten het een interessante opvatting te vinden en ook dit te gaan bekijken.

 

Van Engelshoven zei eveneens dat ze wil kijken of de wet niet uit de tijd is en vervangen moet worden om de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs te beschermen. ‘We moeten goed naar de formulering van de wet kijken,’ zei ze. ‘Is de manier waarop de afweging rond de Engelse taal is vastgelegd wel afdoende?’

‘We moeten goed naar de formulering van de wet kijken. Is de manier waarop de afweging rond de Engelse taal is vastgelegd wel afdoende?’

Numerus fixus

Daarnaast sprak ze nog over de positie van Nederlandse studenten bij studies met een maximum aantal plaatsen. UvA-rector magnificus Karen Maex sneed dat debat deze winter aan op de dies van de UvA. ‘There are limits to growth,’ zei ze destijds. ‘Can you imagine a lecture hall in the future consisting for 80 percent of students from Germany, or from China? This is not in line with what we have in mind for an international classroom.’

 

De minister snapte de wens van universiteiten om in sommige gevallen op nationaliteit te selecteren, maar zag ook dat het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie dit zou kunnen verhinderen. Op de vraag hoe ze zo’n voorrangspositie zou willen vormgeven, kon Van Engelshoven gisteren dan ook nog niet ingaanIn Oostenrijk en Wallonië hebben regeringen wel met succes een quotum voor buitenlandse studenten ingevoerd. Hier kun je er meer over lezen..

 

De Kamer debatteerde gisteren over drie brieven die de regering het afgelopen jaar naar het parlement stuurde over Engels in het hoger onderwijs. Dat deed ze vooruitlopend op een nieuw beleidsstuk dat minister Van Engelshoven voor 1 juni af hoopt te hebben.