Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Engels aan de universiteit
Steeds meer UvA-vakken worden in het Engels gedoceerd. Wat voor gevolgen heeft dat?

Het hoger onderwijs in Nederland vindt plaats in het Nederlands, tenzij er een uitzondering van toepassing is. Zo staat het in de wet, maar in de praktijk is het allang niet meer zo. Nederland is zelfs koploper in het aanbieden van studies in een andere taal en steeds meer studies kiezen voor Engels. Het verzet daartegen groeit, en ook de minister gaat er nu iets aan doen.

Een scherper taalbeleid

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66) vindt dat de rol van Nederlands in het hoger onderwijs ondergesneeuwd dreigt te raken en werkt daarom een nieuw wetsvoorstel om het taalbeleid ‘aan te scherpen’. De Raad van State, het adviesorgaan van de regering, heeft haar echter gewaarschuwd. Volgens de Raad wordt het taalbeleid namelijk niet verscherpt, maar juist versoepeld door de maatregelen die de minister wil invoeren. Desalniettemin diende ze het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer die daar binnenkort over zal discussiëren.

Onderwijskwaliteit

Studenten uiten zich het gemakkelijkst, en leren het best in de taal die ze het meest eigen zijn, zo blijkt uit onderzoek. Aan de UvA en aan andere universiteiten volgen steeds meer studenten echter colleges in een taal die niet hun moedertaal is. Wat betekent dat voor hun leerprestaties?

Verengelsing aan de UvA

Steeds meer UvA-studies kiezen voor een Engels studieprogramma naast, of in plaats van een Nederlandse track. Met name bij Geesteswetenschappen, Economie & Bedrijfskunde en Maatschapij- & Gedragswetenschappen worden tegenwoordig veel studies in het Engels gedoceerd. Waarom kiezen studies daarvoor? En hoe gaat dat in de praktijk?

tijdlijn
Doe mee:
Help ons het dossier up to date te houden, draag bij aan dit dossier.