Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

‘De UvA moet veel meer doen om te internationaliseren’

Jern Ken Chew,
31 mei 2017 - 09:26

Internationalisering is een goed idee, zegt student Jern Ken Chew, maar in haar huidige staat is de universiteit er niet klaar voor.

Sommige Nederlandstalige studenten ervaren de steeds grotere aanwezigheid van internationale studenten als ongemakkelijk of problematisch. Misschien hebben ze het gevoel dat hun aanwezigheid tornt aan de status quo, of zijn ze bang voor minder plaatsen bij UvA-studies (zoals de Centrale Studentenraad, die tegen numerus fixus bij psychologie adviseerde uit vrees voor verdringing van Nederlandse studenten).


Tegelijkertijd kent de universiteit nog altijd hoge drempels voor mensen die geen Nederlands spreken. Van allerlei processen, evenementen en communicatievormen bestaat geen Engelse versie, waardoor anderstaligen fundamenteel ongelijkwaardig blijven in hun mogelijkheid zich te infomeren en te uiten, terwijl dat juist een basisvoorwaarde zou moeten zijn.


Ik heb meerdere keren persoonlijk meegemaakt hoe internationale studenten, omdat ze het Nederlands niet machtig waren, uitgesloten werden van deelname aan een introductieweek of bestuursfuncties van studieverenigingen. Dergelijke structurele inperkingen van de student zijn discriminerend.

Ik heb meegemaakt hoe internationale studenten uitgesloten werden van een introductieweek of bestuursfuncties van studieverenigingen

Reputatie
Net als elke andere student aan de UvA, verlangen internationale studenten onderwijs van goede kwaliteit, opgenomen te worden in een gemeenschap en daar wellicht ook aan bij te dragen door extra-curriculaire activiteiten, als ze die kans krijgen.


Kortom, wanneer de UvA besluit te internationaliseren, zoals zij heeft gedaan, draagt zij ook de verantwoordelijkheid om al deze structurele obstakels uit de weg te ruimen en een open gemeenschap te creëren, waarin elke student zich optimaal kan ontwikkelen.


Daarnaast zie ik nog veel ruimte voor verbetering op het niveau van werk- en hoorcolleges. In een meer diverse studentengemeenschap – met studenten van verschillende culturele achtergronden, met voor ons nieuwe gedachtenprocessen en manieren van leren – moeten we bereid zijn te kijken naar alternatieve lesstrategieën, benaderingen van de student en lesinhoud. Waar de Nederlandse manier van lesgeven tot nu toe misschien toereikend was voor Nederlandse studenten, kunnen we die niet zonder meer toepassen op internationale programma’s.

De UvA moet nog heel hard aan het werk voor tactvollere en duurzamere internationalisering

Het is van groot belang dat de universiteit deze factoren in overweging neemt voordat er nog meer nieuwe internationale curricula worden opgezet. Internationale studenten komen niet zomaar naar Nederland; zij verwachten hier een zekere kwaliteit van onderwijs. Als de UvA hen wel aantrekt, maar niet aan die verwachtingen voldoet, gaat dat ten koste van haar reputatie ten overstaan van de internationale academische gemeenschap.


Streepje voor
Ik zie, tot slot, een groot hiaat in niet-Westerse stof in de curricula van deze universiteit, vooral binnen de sociale en geesteswetenschappen. Daar ligt nog een grote kans om de universiteit op academisch vlak te internationaliseren, teneinde studenten een holistische opleiding aan te bieden: in dit tijdperk van globalisering is het voor hen immers noodzakelijk zich ideologisch en inhoudelijk zo breed mogelijk te ontwikkelen om uit te groeien tot goed onderlegde, kritische denkers. Dat zouden we niet moeten zien als een last, maar als een mogelijkheid om de UvA en haar studenten een streepje voor te geven in een internationaliserende wereld.

Daarom, en daarvoor heb ik me ingezet met UvASociaal: omdat de UvA nog heel hard aan het werk moet voor een tactvollere en duurzamere internationalisering. Door een forum te worden voor dialoog tussen verschillende culturen en nationaliteiten kan de universiteit haar eigen levende laboratorium worden voor uitwisseling en innovatie, waar de hele gemeenschap de vruchten van plukt.

 

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels geschreven en vertaald door Folia.