Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
actueel

De Vrije Student start ‘meldpoint’ verengelsing

Dirk Wolthekker,
13 juni 2018 - 13:01

Studentenpartij De Vrije Student opent vandaag een ‘meldpoint’ voor problemen met verengelsing van het universitair onderwijs. Volgens de partij worden steeds meer vakken en opleidingen in het Engels gegeven en zorgt dit voor problemen in het onderwijs. ‘Wij vinden dat docenten minimaal Engels op C1-niveau – het op één na hoogste niveau – moeten beheersen om college te mogen geven.’

‘In tien jaar tijd is het aantal internationale studenten aan Nederlandse universiteiten verdrievoudigd,’ zegt Guido Bakker, scheidend lid van de Centrale Studenteraad en binnen de raad fractievoorzitter van De Vrije Student. ‘Op de UvA zijn er komend studiejaar voor het eerst meer aanmeldingenHet gaat hier nadrukkelijk om aanmeldingen. Vorig jaar koos 60 procent van de Nederlandse aanmelders en zo‘n 25 procent van de buitenlandse aanmelders uiteindelijk voor een UvA-studie. Als dat nu wederom het geval is, zullen buitenlandse studenten ongeveer 30 procent van de eerstejaars vormen. van internationale dan van Nederlandse studenten. Dat leidt tot steeds meer Engelstalige opleidingen. Het wordt tijd dat we de ervaringen van Nederlandse studenten in kaart gaan brengen, want veel studenten zitten helemaal niet te wachten op verengelsing van hun onderwijs.’

‘Veel studenten zitten helemaal niet te wachten op verengelsing van hun onderwijs’

Nuances

De afname van onderwijskwaliteit is volgens De Vrije Student de belangrijkste reden om verengelsing tegen te gaan. Bakker: ‘De Engelstalige vakken en opleidingen zorgen ervoor dat kennisoverdracht wordt bemoeilijkt. Docenten zoeken naar de juiste woorden, nuances komen minder goed over en studenten voelen zich belemmerd om actief te participeren. Wij zijn vóór verbetering van de onderwijskwaliteit en verengelsing kán daarbij een rol spelen. Maar nu maak je vaak mee dat docenten halfbakken Engels spreken. Dat is voor niemand goed. Wij vinden dat docenten minimaal Engels op C1-niveauDe universiteiten hebben onderling al afgesproken dat docenten de taal waarin ze doceren minimaal op C1-niveau moeten beheersen. – het op één na hoogste niveau – moeten beheersen om college te mogen geven. Van studenten wordt dat vaak ook geëist, dus waarom van docenten niet?’

Drie universiteiten

Het Nederlandstalige meldpunt meldpoint.nl gaat vandaag online en is in eerste instantie bedoeld voor studenten in de steden waar De Vrije Student actief is: Groningen, Utrecht en Amsterdam (UvA), maar ook studenten en niet-studenten uit andere steden kunnen op het online formulier hun commentaar achterlaten. Bakker: ‘We gaan niet alleen online peilen, maar als mensen precies zijn en zeggen bij welke colleges en waar het mis gaat, dan gaan we daar zelf ook controleren.’