Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA-bachelor psychologie wordt Engelstalig

Daniël Rommens,
19 juli 2017 - 10:40

De UvA biedt vanaf september 2018 de bachelor psychologie in het Engels aan. De opleiding verwacht grote belangstelling van studenten uit het buitenland en stelt daarom bovendien meteen een numerus fixus in. Studenten kunnen bij werkgroepen nog wel kiezen voor Engels of Nederlands.

De UvA schrijft op haar site dat de Engelstalige bachelor ‘grote voordelen’ biedt aan studenten. ‘Samenwerken met studenten met een andere achtergrond dwingt je je blik te verbreden en je aannames kritisch te bekijken,’ zegt opleidingsdirecteur Ingmar Visser. De universiteit verwacht bovendien dat studenten beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt en op Engelstalige masteropleidingen.

 

Studenten die een voorkeur hebben voor Nederlands, kunnen zich wel nog voor Nederlandstalige werkgroepen aanmelden. Ongeveer de helft van de contacturen bij psychologie bestaat uit werkgroepen. Alle hoorcolleges worden vanaf september 2018 in het Engels gegeven.

‘Engels is de lingua franca van de huidige wetenschappelijke psychologie’

‘Engels is de lingua franca van de huidige wetenschappelijke psychologie. Vrijwel al onze docenten schrijven hun artikelen in het Engels, spreken Engels met collega's en bezoeken conferenties waar de voertaal Engels is,’ zegt Visser. ‘De inzet van internationale staf in het bacheloronderwijs geeft nóg meer mogelijkheden voor een sterk onderwijsprogramma.’

 

Numerus fixus
Maximaal 480 studenten kunnen straks onderwijs genieten in de Engelstalige bachelor psychologie, want de opleiding werkt vanaf 2018 ook met een numerus fixus. Volgens Visser is dat nodig om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. De Centrale Studentenraad van de UvA adviseerde dit voorjaar negatief ten aanzien over het instellen van een numerus fixus.

 

De raad was namelijk bang dat Nederlandse studenten verdrongen zullen worden door internationale studenten en vond dat de faculteit niet goed had overlegd met de studentenvertegenwoordiging. Later keurde de studentenraad het voorstel voor de numerus fixus alsnog goed. Visser denkt niet dat Nederlandse studenten in verdrukking komen, omdat ze volgens hem ‘goed voorbereid zijn op de selectie’.

 

Meer Engelstalige opleidingen

Mede doordat de UvA meer Engelstalige opleidingen is gaan aanbieden steeg het aantal aanmeldingen voor het aankomend collegejaar met vijftig procent ten opzichte van 2016-2017. Het aandeel buitenlandse studenten steeg van 21 naar 43 procent. De afdeling onderwijslogistiek van de UvA waarschuwde in mei van dit jaar voor logistieke problemen.

 

De discussie over de verengelsing van het hoger onderwijs is in volle gang. Lees hier meer in ons dossier.