Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

Engelstalige bachelors steeds populairder

Dirk Wolthekker,
15 juli 2016 - 15:15

Engelstalige bachelors zorgen aan de UvA voor steeds meer aanmeldingen. Bijna alle faculteiten spinnen garen bij die trend.

In veel gevallen gaat de toeloop bij Engelstalige bachelors nauwelijks ten koste van het aantal studenten dat zich voor Nederlandstalige opleidingen aanmeldt. Zo zijn er maar liefst 377 aanmeldingen voor de nieuwe Engelstalige bachelor Communication science. De bestaande Nederlandstalige bachelor communicatiewetenschap heeft hier nauwelijks onder te lijden: het aantal aanmeldingen is slechts licht gedaald van 254 naar 232.

 

Het gaat daarbij om eerstejaarsstudenten die zich voor het eerst inschrijven bij de opleiding en dus niet om herinschrijvers. Het totaal eerstejaars aanmeldingen aan de UvA is ten opzichte van vorig jaar gestegen met bijna twintig procent tot iets meer dan 9.550.

 

Ook de veelgeplaagde Faculteit der Geesteswetenschappen kent een toeloop aan studenten. Bij de uitsluitend Engelstalige bachelor Literary studies staat de teller sinds deze week op 155 aanmeldingen, afgelopen studiejaar waren dit er maar zestien. De bachelor European studies, eveneens uitsluitend Engelstalig, had vorig studiejaar nog 330 aanmeldingen, aanstaand collegejaar zijn het er 525.

 

Tien bachelors

Er zijn intussen tien UvA-bachelors waar de voertaal Engels is, daarbij inbegrepen de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) en de liberal arts-bachelor aan het Amsterdam University College, die beiden van het begin af aan Engelstalig waren. De andere acht, waaronder drie Engelstalige economie-bachelors, zijn de afgelopen jaren geëvolueerd van Nederlandstalig naar Engelstalig.

 

(De tekst loopt door onder de foto.)

Foto: Monique Kooijmans
Studenten op het Roeterseiland in Amsterdam

De verengelsing van curricula betekent niet automatisch een internationalisering van de studentenpopulatie, want ook veel studenten met een Nederlandse achtergrond kiezen voor een Engelstalige opleiding. Aan PPLE heeft bijvoorbeeld veertig procent van de studentenpopulatie een Nederlandse achtergrond en zestig procent niet. PPLE en AUC passen trouwens selectie toe, waardoor niet alle aanmeldingen worden gehonoreerd.

 

Collegezalen

Elk jaar opnieuw is het voor de afdeling Facility Services een logistieke puzzel om voldoende collegezalen te vinden voor alle nieuwe eerstejaars. ‘Ik heb tot nu toe geen signalen gekregen dat het dit jaar een extra grote puzzel is,’ zegt directeur Facility Services Harold Swartjes. Hij zegt dat de huidige ‘huisvestingsprogrammering enige ruimte biedt’, waardoor er voldoende speling is de toeloop van eerstejaars op te vangen.

 

Swartjes: ‘Er wordt gebouwd door de UvA en oude panden worden afgestoten, maar dat verloopt niet één op één, waardoor er genoeg ruimte is. Het echte probleem ontstaat pas als je wat huisvesting betreft tegen de grens aanzit en er dán opeens een grote toestroom van studenten plaatsvindt, maar van zo’n situatie is nu geen sprake.’