Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
opinie

De Week | Interesting Times

24 november 2015 - 14:31

De Engelsen hebben een verwensing die ze graag, ten onrechte, aan de oude Chinezen toeschrijven, maar die in feite de essentie van Britsheid is: may you live in interesting times. Tussen de rokende puinhopen van ideologisch en politiek geweld leven we, helaas, in interessante tijden die je niemand toewenst. Maar op een astrologisch veel kleinere schaal van relevantie maken ook de UvA en de HvA interesting times door.

Die interesting times zijn voor De Nieuwe Universiteit allang voorbij. De vijftig verregende sneuneuzen in Utrecht en de bezetting van de Oude Turfmarkt toonden aan dat DNU weer terug is op het pre-Bungehuisoccupatie-niveau: een groep krakers die op minder draagvlak kan rekenen dan het vastgoedbeleid van de UvA. Toch heeft hun korte bloeiperiode ons naar een interessant kruispunt gebracht. Zijn we een democratische, emancipatoire academie? Of zijn we gewoon een roomblank mannenbolwerk onder auspiciën van het old boys’ network?

Nog nooit was het zo gemakkelijk om een grijze onderwijsbobo in dito maatpak benoemd te krijgen

Het College van Bestuur bevat nog maar één vrouw, die bovendien volgend jaar afscheid neemt. Onder de zeven decanen bevindt zich ook nog maar één vrouw en slechts één op de vijf hoogleraren aan de UvA is vrouw. En dan werd ook nog eens duidelijk dat in de sollicitatiecommissie voor het nieuwe CvB slechts één vrouw zit, tegenover dertien mannen. Nog nooit was het zo gemakkelijk om een grijze onderwijsbobo in dito maatpak benoemd te krijgen. Lisa Westerveld, voorzitter van de commissie democratisering & decentralisering, en het Asva-bestuur lijken de laatste Gallische dorpjes in het mannenimperium.

 

Bij de HvA is men de UvA zoals gewoonlijk ver vooruit. Daar was men er dan ook als de kippen bij om de UvA nog iets dieper in het moeras te duwen en tweette men godbetert met tróts dat 29 procent van haar lectoren twee x-chromosomen bezat.


Maar er gloort hoop aan de horizon. De diversiteitswerkgroep vormt zich. De jury van de HvA Research Award wist de kwaliteiten van de vrouwelijke deelnemers wel te waarderen en gaf hun zes van de acht finaleplaatsen. En over interesting times gesproken: Times Higher Education was de UvA ook bijzonder goed gezind in zijn ranglijst. Vooral de FGw deed het fantastisch, en steeg op onverklaarbare wijze vijftien plaatsen naar treetje 30. Kleine studies op het randje van de afgrond? Burgeroorlogje waarbij CvB-koppen rollen? De heren van de Times vinden het schijnbaar prachtig.


Nou, in dat geval hebben we nog veel moois voor ze in petto. Als de werkgroep-diversiteit of de panikerende DNU gaan huishouden, kunnen we weer van voor af aan beginnen. Wie weet hoe hoog we dan nog eindigen! Het worden kortom interessante tijden.