Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Henk Strikkers
actueel

Oranje besturingsmodel krijgt meeste stemmen bij UvA-referendum

12 januari 2017 - 13:59

Uit de voorlopige uitslagLees hier de eerste reacties op de uitslag. van het raadgevend referendum over de toekomst van de UvA blijkt dat rond de 30 procent van de studenten en medewerkers heeft gestemd voor het oranje besturingsmodel. Daarbij krijgen studenten en medewerkers zowel op universiteits- als facultair niveau een sterkere rol het gaat om de besturing van universiteit en faculteiten. De meeste studenten stemden voor oranje, de meeste medewerkers voor blauw.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van Ruigrok Netpanel dat het referendum organiseerde. Daarbij konden stemgerechtigde studenten en medewerkers – in totaal iets meer dan 41.000 personen – hun voorkeur uitspreken over de toekomst van de UvA. Bij de studenten was de opkomst 11,7 procent, bij medewerkers 37,4. Het totale opkomstpercentage is 15,9 procent. Opvallend is dat veel studenten en medewerkers wel aan de (lange) vragenlijst begonnen, maar die niet afmaakten. Hadden zij dat wel gedaan dan was de opkomst uitgekomen op 21,1 procent.

 

Zelfbestuur

Het belangrijkste onderdeel van het referendumLees hier alles over het referendum en de voorstellen van de commissie Democratisering & Decentralisering. was de keuze van een bestuursmodel. Daarbij konden studenten en medewerkers kiezen uit vier modellen, variërend van een blauw model, waarbij de status quo wordt gehandhaafd, tot een groen model waarbij de universitaire gemeenschap zichzelf zou besturen en bestuurders voortaan zouden worden gekozen en de verantwoordelijk voor het primair proces voortaan zou liggen decentrale eenheden. Het gele model is een afgezwakte versie van het groen model. Het oranje, zogenoemde ‘duale’ model is een variant op het blauwe model, waarbij studenten en medewerkers zowel op universiteits- als facultair niveau een sterkere corrigerende rol krijgen dan nu als het gaat om de besturing van universiteit en faculteiten.

Ongeveer een derde van de medewerkers stemde voor blauw, tegenover slechts 6 procent van de studenten

Voor dit oranje model heeft bijna een derde (31 procent) van alle stemgerechtigden gekozen. Opvallend is wel dat bijna veertig procent van het OBP, het zogenoemde ‘ondersteunend en beheerspersoneel’, voor het blauwe model stemde. Bij het wetenschappelijk personeel (WP) ligt dit percentage op 32 procent. Studenten zien helemaal niets in ‘blauw’: slecht 6 procent koos daarvoor. Het groene model blijkt onder medewerkers het minst populair: slechts veertien procent koos daarvoor; van de studenten koos 28 procent voor groen. Al met al lijkt het erop dat de UvA heeft gekozen voor een gematigde verandering van de besturing van de UvA.

 

Senaat ‘nieuwe stijl’

De Senaat ‘nieuwe stijl’, die collegevoorzitter Ten Dam eerder een mogelijke ‘gamechanger’ noemde zal er naar alle waarschijnlijk wel komen, want meer dan 70 procent van de kiesgerechtigde studenten staat daar ‘positief’ of ‘zeer positief’ tegenover. Van de medewerkers staat 55 procent er ‘positief’ of ‘zeer positief’ tegenover. De Senaat ‘nieuwe stijl’ zal een representatief en deliberatief forum zijn van de rond de zestig personen uit alle geledingen van de universiteit dat waakt over waarden en koers van de universiteit. Hoe die nieuwe senaat eruit zal zien en hoe de leden ervan zullen worden gerekruteerd - gekozen of benoemd of een mengvorm – is nog niet bekend.

 

Charter

Ook het zogenoemde ‘Charter’ kan op rekenen op behoorlijke instemming van de academische gemeenschap. In dit handvest worden een aantal kernwaarden opgenomen die in de toekomst zullen dienen als de grondslag voor universitair beleid en bestuur. Van alle kiesgerechtigden staat 65 procent ‘positief’ of ‘zeer positief’ tegenover zo’n handvest.  Waarden die daarin opgenomen zouden kunnen worden zijn onder meer dat uitgangspunt van beleid moet zijn ‘de ontwikkeling van een kritische wetenschappelijke houding’, ‘de verbondenheid tussen universiteit en samenleving ‘deugdelijk bestuur’, ‘autonomie’ en ‘decentralisering’.

 

Hoe er per faculteit en/of afdeling is gestemd is nog niet bekend. Wel is bekend dat er veel onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de stemming onder de medewerkers van het AMC. De organiserende commissie D&D komt daarom later met een aparte uitslag voor de AMC-medewerkers.

‘Het is duidelijk dat de UvA kiest voor verandering’

Reacties

Commissievoorzitter Lisa Westerveld: ‘We zijn erg tevreden dat een grote meerderheid van de stemmers onze voorstellen voor een Senaat nieuwe stijl en een Charter met kernwaarden ziet zitten. Het is duidelijk dat de UvA kiest voor verandering.’

 

Het gezamenlijke College van Bestuur van HvA en UvA heeft in een reactie laten weten de komende periode ‘drie dingen’ te willen doen. Zo zal het voorstel voor een Senaat ‘nieuwe stijl’ nader worden uitgewerkt. ‘We nemen ons voor het voorstel eind april klaar te hebben, zodat er mogelijk al vóór de zomer via de gebruikelijke kanalen over besloten kan worden. De UvA wordt met de Senaat 'nieuwe stijl' de eerste universiteit in Nederland met een dergelijk academisch forum, waarin medewerkers en studenten uit verschillende geledingen over de strategische koers van de universiteit delibereren.’

 

Daarnaast schrijft het college: ‘We gaan voorstellen voorbereiden om de betrokkenheid van medewerkers en studenten te versterken bij de beleidsvorming op centraal niveau, op het niveau van de faculteit en op het niveau van opleidingen en onderzoeksgroepen. In het bijzonder dit laatste vraagt om aandacht. Om studenten en medewerkers meer zeggenschap te laten hebben over hun onderwijs en onderzoek, moeten vooral de opleidingscommissies beter in positie komen en willen wij het academisch leiderschap daarop toerusten.’

 

Ook geeft het college aan door te willen gaan ‘met het uitgebreider informeren over en betrekken van medewerkers en studenten bij het UvA-beleid, zoals dat rond het allocatiemodel en de keuze voor de nieuwe universiteitsbibliotheek.’

 

Eindrapport

Over de uitslag van het referendum gaat het college de komende maanden in debat met de academische gemeenschap. Het eindrapport van de commissie D&D met daarin meer gedetailleerde uitslagen zal op 25 januari tijdens een openbare bijeenkomst worden aangeboden aan het College van Bestuur en andere betrokkenen. Alle data zullen vanaf dat moment ook digitaal beschikbaar komen.