Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Reacties op rapport D&D | ‘Gamechanger’ en ‘Historisch moment’

Henk Strikkers,
24 oktober 2016 - 19:31

Een uur geleden presenteerde de commissie Democratisering & Decentralisering haar rapport Een universiteit van waarde(n) over de toekomst van de UvA. Het rapport is met 170 pagina’s vuistdik, maar toch reageren het universiteitsbestuur, de Centrale Studentenraad en Asva studentenunie al op het rapport.  ‘De nieuwe Senaat kan een gamechanger zijn.’

Foto: Daniël Rommens
Geert ten Dam

Geert ten Dam, collegevoorzitter van de UvA

‘We vinden dat in de onderzoeksinstituten en in de afdelingen betrokkenen gezamenlijk meer de koers moeten kunnen bepalen.  Meer op onze handen zitten dus als het gaat over de dagelijkse onderwijs- en onderzoekspraktijk van teams van wetenschappers, stimuleren en ondersteunen van innovatie waar dat wenselijk is, en krachtig optreden als de belangen studenten of medewerkers of onze maatschappelijke opdracht dat vragen. Checks and balances zijn nodig om kwaliteit te garanderen, maar kwaliteitsbeleid moet niet hinderen.

Een breed samengesteld forum dat meehelpt om richting te geven aan de UvA en ook een eigen recht van initiatief heeft, kan een belangrijke gamechanger zijn. Belangrijk is dat verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn: docenten en onderzoekers, in vast en tijdelijke dienst, hoogleraren, promovendi en studenten.’

Over het voorgestelde charter zegt Ten Dam: ‘Investeren in een gemeenschappelijk verhaal van ambitieus onderwijs en onderzoek voor individuen en voor de samenleving is nodig. De commissie benoemt dat scherp.’

Henriëtte Hoogervorst, voorzitter van Asva studentenunie
‘Dit is een moment voor in de geschiedenisboeken, omdat dit een toekomst met meer democratie voor de universiteit betekent. Het wordt tijd dat studenten en docenten weer centraal komen te staan. Zij zijn per definitie de mensen die het dichtst bij het onderwijs staan, zij zijn ervaringsdeskundigen en weten zodoende als geen ander wat er nodig is om hun onderwijs te verbeteren. Het meest vergaande model, ook wel aangeduid als model Groen, staat voor een zelfsturende universiteit met zeggenschap voor studenten en medewerkers in plaats van het magere medezeggenschapsmodel dat er momenteel ligt. De Asva studentenunie is ervan overtuigd dat dit model de huidige problemen op de UvA wegneemt en een daadwerkelijke kwaliteitsslag in het onderwijs tot gevolg kan hebben.’

Foto: Daniël Rommens
Alex Tess Rutten

Alex Tess Rutten, voorzitter van de Centrale Studentenraad

‘Na de roerige jaren die we achter de rug hebben, hoop ik dat we vanaf dit moment de onrust om kunnen zetten in concrete veranderingen die de universiteit van Amsterdam in het aar geheel zullen verbeteren.

Een universiteit moet flexibel zijn om te voorzien in de behoeften van de toekomst en in de behoeften van een verscheidenheid aan studenten. Wij menen dat de balans is doorgeslagen. Een universiteit is geen fabriek maar een plek voor persoonlijke ontwikkeling. Wij hopen dan ook dat het zware werk van de commissie een goede basis legt voor een discussie hierover.  Ook de huidige verhouding tussen onderwijs en onderzoek staat voor ons ter discussie. Wij menen dat ook daar de balans verbeterd kan worden.

Met de aanbevelingen voor de medezeggenschap zullen wij aan de slag gaan. De komende weken zullen we kijken naar manieren waarop we onze stukken beter toegankelijk kunnen maken voor studenten, naar digitale manieren om studenten te betrekken en naar andere middelen om deliberatie en discussie op gang te brengen in de universiteit. We vinden deze onderwerpen erg belangrijk maar moeten ook eerlijk toegeven dat het een grote uitdaging is.’

 

De Centrale Ondernemingsraad en de verschillende actiegroepen gaan het rapport grondig bestuderen en komen in de loop van de komende weken met een uitgebreide reactie.