Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Dit is een heel interessante uitslag’

Dirk Wolthekker,
12 januari 2017 - 16:14

‘Vrijwel alle studenten willen een democratischere universiteit’, ‘de meerderheid van de studenten wil meer inspraak’ en ‘ik concludeer dat de interesse voor radicale hervormingen onder studenten zeer gering is’. De reacties op de uitkomst van het referendum zijn zo mogelijk nog verschillender dan de opties waaruit UvA-studenten en medewerkers konden kiezen. Folia peilde de eerste reacties.

Asva-voorzitter Henriëtte Hoogervorst en LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout, voerden campagne voor het groene model, en stelden samen een persbericht op:

‘De belangrijkste conclusie van het referendum is dat vrijwel alle studenten, negentig procent, meer inspraak willen en een democratischer universiteit. Dit is een grote opsteker voor de voorstanders van hervormingen van het bestuur. Studenten en medewerkers moeten meer te zeggen krijgen over hun onderwijs en de mate van top-down-management wordt beperkt. De stem van de studenten is luid en duidelijk: de overgrote meerderheid wil verandering. Het universiteitsbestuur kan en mag dit niet negeren.’ Berkhout: ‘Dit is een grote overwinning voor de studenten en docenten die gestreden hebben vóór meer inspraak en tegen het rendementsdenken.’

 

Gerwin Wezelman, lid van de CSR en lijsttrekker van De Vrije Student, riep op om niet te gaan stemmen:

‘De meeste studenten gaan voor oranje, maar geel en groen hebben bijna net zo veel stemmen. De meeste medewerkers gaan voor blauw. Het wordt nog verdomde lastig om hier een een goede analyse aan te verbinden. De Vrije Student heeft gelijk gekregen: het lage opkomstpercentage toont dat deze kwestie totaal niet speelt onder studenten. Met het oranje model blijft de universiteit gelukkig wel bestuurbaar en slaat de democratisering niet te veel door. Het is daarom geen slechte uitkomst. Ik ben benieuwd welke concrete plannen het CvB nu gaat presenteren.’

Foto: Luuk van Duren
Alex Tess Rutten

Alex Tess Rutten, voorzitter van de Centrale Studentenraad:

‘Wat we kunnen concluderen is dat de meerderheid van de studenten wil dat er dingen veranderen. We hebben ons als CSR altijd neutraal opgesteld bij het referendum, maar we zien echt ruimte voor verbetering, ook doordat de Senaat er nu echt lijkt te komen, evenals het Charter. We moeten nu afwachten wat de einduitslag is per faculteit en op de afdelingen, zodat studenten en docenten echt maatwerk krijgen in de medezeggenschap aan hun faculteit.’

 

Ingmar Visser, hoofddocent ontwikkelingspsychologie en directeur college psychologie, was voor blauw:

‘De uitslag is een duidelijke steun in de rug voor het huidige duale model, onder medewerkers met een ruime meerderheid voor blauw en oranje. Tegelijk vraagt een belangrijk deel van de staf en studenten om uitbreiding van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraden. Dat is geheel in lijn met de Wet versterking bestuurskracht, waarin de opleidingscommissies al meer bevoegdheden krijgen. Voor ondernemingsraden en facultaire studentenraden kan dat ook zinvol zijn mits die ook dichter bij de werkvloer georganiseerd worden. Dat is met name van belang in de grote(re) faculteiten. Risico bij de invoering van een Senaat nieuwe stijl is dat deze bevoegdheden krijgt die sterk overlappen met de huidige medezeggenschap.’

 

Breanndán Ó Nualláin, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad:

‘Het is een heel interessante uitslag waarbij duidelijk is dat veel studenten echt verandering willen. Op zich verbaast het me niet dat veel medewerkers hebben gestemd voor blauw: veel medewerkers zijn conservatief en zien niets in verandering. Ik denk dat we bij het winnende oranje model de medezeggenschap echt kunnen verbeteren. Het hangt er natuurlijk altijd vanaf wie er in de medezeggenschap zitting heeft, maar met een initiatief- en amendementsrecht, zoals in het oranje model, kunnen we echt een steviger vuist maken.’

‘Ik concludeer dat de interesse voor radicale hervormingen onder studenten zeer gering is’

Han van der Maas, hoogleraar methodenleer, hield campagne voor blauw:

‘Ik beschouw de winst van blauw onder medewerkers als een succes en als een afsluiting van de discussie over structurele hervormingen aan de UvA. We kunnen ons nu weer richten op vernieuwingen in de organisatie, onderwijs en onderzoek binnen de huidige wettelijke kaders en het Amsterdamse besturingsmodel. Daar is voldoende ruimte voor. Aan de stem voor oranje wordt dit jaar al tegemoetgekomen met uitbreiding van bevoegdheden van met name de opleidingscommissies. De opkomst, zeker onder studenten, is zeer laag. Ik concludeer daaruit dat de interesse voor radicale hervormingen onder studenten zeer gering is.’

 

Hans Amman was tot eind vorig jaar vicevoorzitter van de UvA en nu faculteitshoogleraar aan de Faculteit Economie & Bedrijfskunde

'De enquête geeft een heel gemengd beeld en dat maakt het niet zo makkelijk om daar conclusies uit te trekken. Gezien de beantwoording van de vragen door de medewerkers zou mijn eerste reactie zijn om het ingezette beleid (10 puntenplan) van het actiever betrekken van onze universitaire gemeenschap bij de beleidsbepalende onderwerpen, verder door te zetten. Daar kan de Senaat als adviesorgaan in zijn huidige vorm een rol bij spelen, zolang dit maar geen afbreuk doet aan de (formele) rol van  de medezeggenschap. Aandachtpunt is verder dat de besluitvorming aan de UvA al behoorlijk complex is en we voorzichtig moeten zijn om deze nog ingewikkelder te maken. Gezien de beperkte opkomst bij de studenten, zie ik dit vooral als een indicatie van een instemming met  de huidige status quo. Voorts hoop ik dat we nu een punt kunnen zetten achter de gebeurtenissen uit 2015 en we ons weer ten volle kunnen richten op de dingen waar we goed in zijn: wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.'