Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Facebookpagina Strijd mee voor de FMG
actueel

'Strijd mee voor de FMG' wil bezuinigingen van tafel

Dirk Wolthekker,
10 februari 2016 - 16:13

Aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) zijn studenten en medewerkers bezig een beweging op te richten om de geplande bezuinigingen op de faculteit te voorkomen. ‘Strijd mee voor de FMG’ is een Humanities Rally-achtige beweging. Of het ook een partij wordt die mee gaat doen aan de studentenraadsverkiezingen is nog niet zeker.

De beweging, die nog ‘in de kinderschoenen’ staat en ‘nog geen actieplan’ heeft, is bezig de facultaire gemeenschap te mobiliseren om de bezuinigingen die interim-decaan Eric Fischer onlangs aankondigde, te voorkomen. De FMG heeft al enkele jaren te maken met een sterke terugloop in het aantal studentenIn vijf jaar liep het aantal bachelorstudenten met 34 procent terug., vooral in de bachelorfase. Maandag bleek dat het dit jaar maar liefst 17 procent minder eerstejaars verwelkomt. In het huidige verdelingsmodel van financiële middelen betekent dit dat de faculteit ook veel minder krijgt toegeschoven van het CvB. De faculteit heeft daarom toestemming gekregen van het CvB de reserves aan te spreken, maar daar staat wel een bezuinigingsslag tegenover.

Er wordt gewerkt aan een alternatief voorstel om de faculteit ‘te redden’ waarin er niet hoeft te worden bezuinigd

Alternatief voorstel

‘Wij vragen ons af of een forse bezuiniging wel echt nodig is,’ zegt student filosofie en pedagogische wetenschappen Catherine Hooijer, een van de initiatiefnemers van ‘Strijd mee voor de FMG’. ‘We zijn momenteel aan het inventariseren wat er precies aan de hand is op de faculteit en in hoeverre bezuinigingen wel echt nodig zijn. Volgens onze berekeningen heeft de faculteit een reserve van vijftig miljoen op een begroting van honderd miljoen. Een extra deel van die reserves zou kunnen worden ingezet om de bezuinigingen te voorkomen. Maar dat schijnt niet te mogen, omdat die reserves vastgehouden moeten worden om leningen die zijn afgesloten voor het vastgoed, af te lossen.’ Niet voor niets is het motto van de beweging ‘geld in docenten investeren in plaats van geld voor gebouwen reserveren’. Faculteitsmedewerker René Hulst, eerder lid van de precommissie democratisering en decentralisering, schrijft momenteel een alternatief  'reddingsplan' waarin er niet hoeft te worden bezuinigd. ‘Dat plan wordt volgende week gepresenteerd.’

 

Partij

Of ‘Strijd mee voor de FMG’ analoog aan Humanities Rally óók een studentenpartij gaat worden en dus in de studentenraad zou komen, is niet zeker. Hooijer: ‘Persoonlijk ben ik vrij sceptisch over wat de raden kunnen bereiken. We hebben net deze week gezien dat de nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht waarschijnlijk een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer. Ook in die nieuwe wet is niet expliciet geregeld dat faculteiten instemming krijgen op de faculteitsbegroting, dus in dat opzicht hebben de raden nog steeds onvoldoende te vertellen.’

 

‘Strijd mee voor de FMG’ is bereikbaar via Facebook en organiseert op 17 februari om 17.00 uur een bijeenkomst in Crea waar de (alternatieve) plannen om de faculteit te redden uit de doeken worden gedaan.