Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Romaine (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

11 procent minder eerstejaars voor UvA

Henk Strikkers,
8 februari 2016 - 14:06

De UvA ontving dit jaar 11 procent minder eerstejaarsstudenten ten opzichte van het jaar 2014/2015. Landelijk is er slechts sprake van een daling van 0,9 procent. Daarmee is de volledige daling van het aantal eerstejaars in Nederland kleiner dan de daling van het aantal eerstejaars aan de UvA. In absolute aantallen zijn er dit jaar landelijk 428 eerstejaars minder dan in 2014/2015, terwijl de UvA 517 eerstejaars minder heeft ten opzichte van vorig jaar.

Met name de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Geesteswetenschappen, beide in de financiële problemen, krijgen dit jaar harde klappen. De FGw kreeg 16 procent minder eerstejaars in de collegebanken, de FMG 17 procent minder.

 

Voor de derde faculteit met financiële problemen, de rechtenfaculteit is er dan weer goed nieuws. Zij had tijdenlang een grote instroom van rond de negenhonderd studenten, maar door een landelijke numerus fixus moest zij studenten aan de deur weigeren en slonk de instroom. Daardoor kwam de faculteit in de financiële problemen; minder studenten betekent immers minder geld. Nu de numerus fixus dit jaar is afgeschaft is direct het eerste herstel zichtbaar: er zijn bijna 19 procent meer eerstejaars.

 

Volgens een woordvoerder van de UvA bevestigen deze definitieve cijfers de cijfers van de vooraanmeldingen die in oktober al bekend werden. Destijds droeg rector magnificus Dymph van den Boom als mogelijke verklaringen aan dat het leven in Amsterdam te duur zou zijn zonder basisbeurs, dat UvA-matching zou voorkomen dat studenten aan ene studie zouden beginnen die niet bij hen past en dat de bezettingen scholieren hebben afgeschrikt. ‘De bezettingen kunnen van invloed zijn geweest op de keuze van sommige scholieren,’ zo stelde Van den Boom. Die verklaringen gelden nog steeds, laat de woordvoerder weten.

 

Meer buitenlanders

De landelijke cijfers zijn een opsteker voor minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Veel tegenstanders van het leenstelsel stelden dat er veel minder studenten zouden gaan studeren dankzij dat leenstelsel. Dat is voor hogescholen wellicht wel het gevalDaar daalt het aantal eerstejaars dit jaar met meer dan acht procent., maar de universiteiten merken er in dit eerste jaar sinds de afschaffing van de basisbeurs weinig van. Dat komt doordat de daling in eerstejaars kleiner is en wordt gecompenseerd door buitenlandse masterstudenten.

 

Daarvan zijn er dit jaar maar liefst vijftien duizend, een stijging van bijna twintig procent. Daardoor is er, hoewel er minder eerstejaars zijn, wel een recordaantal studenten. Een woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten meldt dat de lichte daling is veroorzaakt doordat er de vorige twee jaar veel studenten uit angst voor de invoering van het leenstelsel zijn gaan studeren en bijvoorbeeld geen tussenjaar namen. Dit jaar zou er minder druk zijn om direct na de middelbare school naar de universiteit te gaan.

Lees meer over