Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Chrissy Hunt, cc Flickr
actueel

Update: Tien procent minder nieuwe bachelorstudenten UvA

Willem van Ewijk,
19 oktober 2015 - 16:16

De UvA kreeg dit jaar tien procent minder nieuwe bachelorstudenten dan vorig jaar. Als mogelijke verklaring wijst de UvA, onder meer, op de Maagdenhuisbezetting en de invoering van het leenstelsel.

Dit collegejaar hebben 5.216 studenten zich voor het eerst ingeschreven voor een bacheloropleiding aan de UvA. Dat zijn er 537 minder dan vorig jaar. Het aantal masterstudenten steeg licht: van 4.918 nieuwe studenten vorig studiejaar, naar 5.018 dit jaar. 

 

De UvA wijst op verschillende mogelijke oorzaken van de daling van het aantal bachelorstudenten. Rector magnificus Dymph van den Boom zegt dat er landelijk een teruggang is bij de vakgebieden die aan de UvA sterk vertegenwoordigd zijn, zoals de alfa-en de sociale wetenschappen, ‘terwijl de belangstelling voor techniek en landbouw – de vakgebieden die aan de UvA niet worden gegeven – juist stijgt.’

 

Een volledige verklaring is dit niet, zegt de UvA, want de bachelorinstroom in de alfa- en sociale wetenschappen lijkt aan de UvA iets sterker terug te lopen dan gemiddeld. Daarom wijst Van den Boom ook op de gevolgen van de invoering van het leenstelsel. ‘Huisvesting in Amsterdam is duur en studenten moeten nu alles lenen. Dat kan een rol hebben gespeeld,’ zegt ze.

 

Ze wijst ook op de invoering van het zogenaamde ‘UvA-matchingUvA-matching, ook wel de studiekeuzecheck genoemd, is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor een bacheloropleiding. Studenten volgen college en doen een test, om te kijken of de gekozen studie bij de student past en of hij/zij voldoende gemotiveerd en vaardig is.’. Daarmee wordt de motivatie van aankomende studenten getest, om uitval in het eerste jaar te voorkomen.

‘De bezettingen kunnen van invloed zijn geweest op de keuze van sommige scholieren’

Maagdenhuis
Ook de bezettingen van het Bungehuis en het Maagdenhuis kunnen een rol hebben gespeeld bij de daling. Die speelde namelijk in het voorjaar. Van den Boom benadrukt dat dat de tijd is dat veel scholieren zich oriënteren op hun studiekeuze. ‘De bezettingen kunnen van invloed zijn geweest op de keuze van sommige scholieren,’ zegt de rector-magnificus.

 

Van den Boom relativeert ook. Eigenlijk is de instroom aan de UvA terug op het niveau van 2011, zegt ze. Bovendien wil de UvA niet dat de kwaliteit van onderzoek en onderwijs ondermijnd worden door een te harde groei van het aantal studenten.

 

‘In dat opzicht zou een lichte, gecontroleerde daling geen probleem zijn geweest. Alleen de daling zoals we nu zien bij de bachelors in de alfa- en sociale wetenschappen is fiks en nogal schoksgewijs. Daar ben ik dus zeker niet blij mee.’

 

Het totale aantal studenten dat aan de UvA staat ingeschreven voor een bacheloropleiding daalde van 19.336 naar 18.502. Het totale aantal masterstudenten stijgt van 11.172 naar 11.376. 

 

Update, dinsdag 20 oktober: De VSNUDe VSNU is de koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten. heeft de landelijke cijfers bekendgemaakt. Het totaal aantal inschrijvingen aan Nederlandse universiteiten stijgt in het collegejaar 2015-2016 met 1 à 2 procent naar 257.000 studenten. De instroom van eerstejaars studenten is ten opzichte van vorig jaar 'nagenoeg gelijk gebleven', zegt de VSNU. De UvA doet het dus slechter dan het landelijk gemiddelde.

 

Opvallend is dat het aantal studenten bij technische bacheloropleidingen met 11 procent is gestegen. Bacheloropleidingen in de natuurwetenschappen zien dit jaar 9 procent meer inschrijvingen dan vorig jaar, terwijl opleidingen in de taal- en cultuurwetenschappen (-6 procent) en gedrag- en maatschappijwetenschappen (-5 procent) juist een sterke daling zien.

 

Daarmee bevestigt de VSNU het beeld dat eerder geschetst werd door UvA-rector magnificus Dymph van den Boom, namelijk dat er landelijk een teruggang is bij de vakgebieden die aan de UvA sterk vertegenwoordigd zijn, zoals de alfa- en de sociale wetenschappen.