Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Medezeggenschap UvA geeft fiat voor splitsing HvA en UvA

24 februari 2017 - 14:12

De Centrale Studentenraad (CSR) en Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben vanmiddag in een gezamenlijke vergadering (gv) ingestemd met het voorstel om HvA en UvA te splitsen. De ondernemingsraad was in meerderheid tegen (3 versus 8), de studentenraad stemde unaniem voor.

Grofweg een halfjaar geleden kondigde het gezamenlijke bestuur van HvA en UvA aan dat het zichzelf wilde splitsen. Het College van Bestuur bereidde een besluit voor waarin het zichzelf splitste in twee besturen, maar een aantal diensten zoals ICT Services, het Administratief Centrum en de UvA-HvA-bibliotheek juist niet splitste.

 

De HvA-medezeggenschap stemde in december al in met dat besluit, maar de UvA-medezeggenschap verwierp het. Zij wilde meer informatie over wat er met de diensten zou gebeuren. Het College van Bestuur stuurde vorige maand een extra toelichting en dat was voor de gv blijkbaar voldoende om ermee in te stemmen.

‘Er is stemrecht gegeven aan de amateurs, terwijl de mensen om wie het gaat, de medewerkers, tegen zijn’

Opvallend is dat de COR, net zoals de lokale ondernemingsraad van de diensten, in merendeel tegen het voorstel stemde. Daar leeft het gevoel dat de UvA meer heeft aan kleinschalige diensten die dicht bij de UvA staan.

 

Storing

COR-voorzitter Breanndán Ó Nualláin bracht de samenwerking nog in verband met de ict-storing die donderdag de digitale infrastructuur van de UvA en de HvA plat legde. ‘Dat de ict eruit lag hangt ermee samen dat de ict twee meesters heeft,’ zei Ó Nualláin. Een aantal studentenraadsleden reageerde sceptisch. ‘Er is geen duidelijk verband,’ zei Gerwin Wezelman van de Vrije Student.

‘Ik ben blij dat in ieder geval de CSR oog heeft gehad voor wat medewerkers van de diensten zelf willen’

Daarop viel COR-lid David-Jan Donner Ó Nualláin bij. De storing kwam volgens hem doordat er hardware was uitgevallen die in november al een onderhoudsbeurt had moeten krijgen. Dat onderhoud werd volgens Donner tegengehouden omdat een groep medewerkers de hardware nog wilde blijven gebruiken. ‘Als je twee meesters hebt, dan betekent het dat twee keer zoveel mensen afhankelijk zijn van de hardware.’ Zolang de diensten zowel UvA als HvA moeten blijven bedienen blijft dat risico volgens Donner bestaan.

 

In de wandelgangen beklaagde een COR-lid zich er kort na de stemming over dat het vooral de studentenraadsleden waren die instemden met het collegevoorstel. ‘Er is stemrecht gegeven aan de amateurs, terwijl de mensen om wie het gaat, de medewerkers, tegen zijn.’

 

Te lang

Mark van der Horst, vicevoorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA, zegt in een mail blij te zijn met deze uitkomst. ‘Ik ben blij dat in ieder geval de CSR oog heeft gehad voor wat medewerkers van de diensten zelf willen,’ schrijft hij. ‘De discussie op de UvA duurde eigenlijk veel te lang.’

 

Nu zowel de HvA-medezeggenschap als de UvA-medezeggenschap hebben ingestemd met de splitsing kan het bestuur beginnen met haar plannen.