Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Bestuur komt met uitgebreide toelichting op splitsingsbesluit

Dirk Wolthekker,
19 januari 2017 - 16:07

Het College van Bestuur is sinds de jaarwisseling in gesprek met de medezeggenschap van de UvA om uit de impasse te komen over de bestuurlijke splitsing van UvA en HvA. Het voorgenomen besluit daartoe van de het CvB werd in december door de gemeenschappelijke vergadering (gv) van de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad weggestemd.

Tijdens het wekelijkse academisch uurtje vanochtend in haar nieuwe werkkamer op de Roeterseilandcampus liet Ten Dam weten dat op het bestaande besluit een uitgebreide toelichting komt ‘over bijvoorbeeld de governance en de fiscaliteit’. Over de besturing en over de fiscale consequenties bestaan bij de gezamenlijk vergadering nog veel vragen, in het bijzonder ten aanzien van de samenwerkende diensten van HvA en UvA.

‘Als de medezeggenschap weer niet instemt gaan we eerst eens even pas op de plaats maken’

Onderdeel van het voorgenomen CvB-besluit is dat de samenwerkende diensten Facility Services, Administratief Centrum, ICT Services en Bibliotheken juist niet splitsen, maar bij elkaar blijven. In de gv van 16 december kwam naar buiten dat COR en CSR daar vooralsnog niets in zien en ook die diensten weer willen splitsen. Sindsdien zitten COR, CSR en het CvB in, wat Ten Dam een ‘samenpraattraject’ noemt. Dat gaat tot eind volgende week duren. Ten Dam: ‘Dan zullen we een nieuw voorgenomen besluit naar de gv sturen. Die heeft dan vier weken de tijd om er mee in te stemmen.’

 

Wat er gaat gebeuren als instemming opnieuw uitblijft, is niet helemaal duidelijk. Ten Dam: ‘Dan gaan we eerst eens even pas op de plaats maken.’ De zaak dan direct aanhangig maken bij de Ondernemingskamer lijkt vooralsnog niet de bedoeling. ‘Ik wil niet aansturen op een conflict.’

 

Bandbreedte

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA stemde in december bijna unaniem in met het voorgenomen splitsingsbesluit. Ten Dam heeft laten weten het aan de CMR over te laten of de raad opnieuw wil stemmen over de aanpassingen die er komen in het voorgenomen besluit. ‘De CMR kan zelf beslissen opnieuw te willen stemmen over het aangepaste besluit, dan wel te accepteren dat de aanpassingen binnen een voor de raad aanvaardbare bandbreedte vallen.’