Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Wolthekker
actueel

Medezeggenschap HvA stemt vrijwel unaniem in met splitsing UvA-HvA

Dirk Wolthekker,
21 december 2016 - 07:47

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA heeft gisteren ingestemd met het voorgenomen besluit van het CvB tot een bestuurlijke splitsing van UvA-HvA. De instemming geldt ook voor het bij elkaar houden van de gemeenschappelijke diensten.

Het was een lange vergadering gisterenmiddag waarbij het voorgenomen splitsingsbesluit uiteindelijk in stemming werd gebracht. Daar bleek dat een grote meerderheid van de CMR akkoord is met het beëindigen van de personele unie. Dat gebeurde niet nadat er eerst was gestemd over een motie van CMR-lid Bram Buskoop om de onderdelen van het voorgenomen besluit uit elkaar te trekken en apart te stemmen over de splitsing van het CvB en het al dan niet bij elkaar houden van de gemeenschappelijke diensten. Die motie haalde het niet.

 

Vier reorganisaties

Voorafgaand aan de stemming werd in het bijzijn van collegevoorzitter Geert ten Dam en HvA-rector Huib de Jong nog enige tijd gedebatteerd over de voors en tegen van het bij elkaar houden van de gemeenschappelijke diensten Administratief centrum (AC), Facility Services (FS), ICT Services en de Bibliotheken. Ten Dam liet namens het CvB nogmaals weten het geen verstandige keus te vinden de vier diensten uit elkaar te trekken. ‘Want dan kunt u vier reorganisaties tegemoet zien.’

 

Wel zegde ze toe de situatie met de vier diensten de komende vijf jaar goed te monitoren en met een gedegen evaluatie te komen over hoe de samenwerking tussen de diensten verloopt bij een gesplitst CvB. Huib de Jong riep de leden op een afweging te maken ‘voor onze HvA’. De CMR-leden vatten dit kennelijk op als aanmoediging om voor te stemmen. Bij de stemming bleek dat 21 leden voor waren, er was 1 blanco stem uitgebracht en er waren 2 onthoudingen. Vreemd genoeg stemde Bram Buskoop, die eerst een (verloren) motie had ingediend, opeens voor.

Het CvB moet nu met een creatieve oplossing komen om de splitsing er toch door te krijgen

Hoe de splitsing van UvA-HvA nu verder gaat is niet helemaal duidelijk, want de medezeggenschap van de UvA - de gemeenschappelijke vergadering (gv) van de centrale ondernemingsraad en de centrale studentenraad - heeft vorige week niet ingestemd met het voorgenomen splitsingsbesluit. Het CvB moet nu dus met een creatieve oplossing komen om de splitsing er toch door te krijgen, want de medezeggenschapsorganen van HvA én UvA moeten voor zijn. Of die oplossing nog voor Kerstmis komt is onzeker en hangt ook af van de brief die het CvB op korte termijn van de gv zal ontvangen en waarin een toelichting zal staan op het uitblijven van instemming.

 

Felle discussie over begroting voor 2017

Over de HvA-begroting voor volgend jaar bestond duidelijk veel minder overeenstemming. Ook daarover werd gestemd en ook daarover diende raadslid Bram Buskoop voorafgaand aan de stemming een motie in, namelijk de motie om een maand respijt te vragen. Ook deze motie haalde het niet. Wel was er een stevig debat, aangevoerd door Marie Meeusen en Dennis van den Berg, die de begroting aangrepen om het probleem van de werkdruk opnieuw op de agenda te zetten of minstens op de agenda te houden.

‘Er bestaat een grote kloof tussen de papieren situatie en de realiteit. Ik kan alleen op papier aandacht geven aan mijn studenten, in realiteit niet’

Probleem is de docent-studentratio die HvA-breed is vastgesteld op 1:25. Volgens Van den Berg en Meeusen is dat zo hoog dat er een enorme werkdruk is ontstaan op de HvA. Van den Berg: ‘Deze ratio is veel te algemeen. Er wordt nu al jaren over de hoge werkdruk gepraat, nu moet er echt iets gebeuren.’ Meeusen: ‘Het is bedroevend dat de begroting slechts een kwantitatieve beschrijving geeft van de situatie aan de HvA. Het gaat ook om kwaliteit. Er bestaat een grote kloof tussen de papieren situatie en de realiteit. Ik kan alleen op papier aandacht geven aan mijn studenten, in realiteit niet.’

 

De Jong liet weten dat de werkdruk op de HvA ‘topprioriteit’ heeft, ‘dat is echter geen geldkwestie, maar een kwestie van werkorganisatie’. ‘Je kúnt bij een begroting niet praten over werkdruk.’ Er is volgens De Jong aan de HvA sprake van ‘ongebreidelde innovatie’, waardoor er steeds meer werk bij komt. Bij de stemming, die wegens onduidelijkheid bij het hand opsteken twee keer werd gedaan, kwam de discussie over de werkdruk terug: slechts 11 van de leden stemden onder voorwaarden met de begroting in. Het CvB kwam er nipt mee weg: tegen stemden namelijk 9 leden, onder wie uiteraard Van den Berg en Meeusen. Er waren 4 onthoudingenOnthoudingen tellen niet mee bij de uitslag van de stemming. Zo kan het dat slechts 11 van de 24 leden voor stemden, maar de begroting toch werd aangenomen.. Afgesproken werd dat het CvB nog wel een brief tegemoet kan zien met die voorwaarden: allerlei mitsen en maren en verzoeken tot aanpassing.

 

Embargo

Een minder belangrijk, maar wel saillant agendapunt was het eerder gedane verzoek van de CMR aan het CvB en de Raad van Toezicht, om niet langer vertrouwelijke (bestuurlijke) stukken te ontvangen, omdat hij de vertrouwelijkheid niet kon waarborgen. Huib de Jong maakte tijdens de vergadering korte metten met dit verzoek. ‘Het is voor ons als CvB volstrekt onaanvaardbaar niet langer vertrouwelijke informatie met de medezeggenschap te delen. De CMR is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de HvA en wij willen dat orgaan op de hoogte stellen van bestuurlijke kwesties. Wij weigeren daarom ons aan uw verzoek te conformeren en werken er niet aan mee.’