Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Medezeggenschap UvA verwerpt splitsing UvA-HvA

Dirk Wolthekker,
16 december 2016 - 14:04

In een gezamenlijke vergadering (gv) hebben de centrale ondernemingsraad (COR) en de centrale studentenraad (CSR) van de UvA niet ingestemd met het voorgenomen besluit van het CvB om de UvA en HvA per 1 januari te splitsen. Met name het samenhouden van de gemeenschappelijke diensten oogstte veel kritiek.

De gv moest stemmen over een package deal van vijf punten, waarvan het bij elkaar houden van de het Administratief Centrum (AC), Facility Services (FS), ICT Services (ICTS) en de Bibliotheken (de gemeenschappelijke diensten) er één was. De andere punten gingen onder meer over het gescheiden houden van Studentenzaken (HvA) en Studenten Services (UvA) en de splitsing van het CvB in twee aparte besturen voor UvA en HvA. Het breekpunt tijdens de stemming was vooral het plan – punt drie in het voorgenomen besluit van het CvB - om AC, FS, ICTS en Bibliotheken bij elkaar te houden. Het was een weinig spectaculaire bijeenkomst met weinig publiek. Ook het College van Bestuur was afwezig.

 

Druk uitoefenen

Voorafgaand aan de stemming wisselden de gv-leden nog enige tijd met elkaar van gedachten over de vraag of het niet mogelijk zou zijn separaat te stemmen over elk der vijf punten, maar vermoed werd dat het CvB dat zou interpreteren als verwerping van het hele voorgenomen besluit. Het was een vrij procedureel debatje, waarbij de belangrijkste vraag uiteindelijk was of er een open of geheime stemming plaats zou vinden. Besloten werd dat de stemming geheim zou zijn, waarbij het argument van COR-lid David Jan Donner doorslaggevend leek. ‘Binnen de diensten wordt er druk uitgeoefend om voor dan wel tegen te stemmen. Dan is het beter om geheim te stemmen.’ De gv bestaat uit dertig leden, van wie er tijdens de stemming twee afwezig waren: Jonneke Bekkenkamp en Christel Zwaga, beiden lid van de COR. Zodoende werd er gestemd door 28 leden.

‘Ik weet dat ik vrij weinig weet, dus stem ik tegen’

Stemverklaring

Voorgaand aan de stemming konden individuele leden in het openbaar vrijwillig een stemverklaring afleggen om hun stemgedrag toe te lichten. Daaruit bleek al snel dat er een meerderheid zou komen die een tegenstem zou afgeven. Tegen stemmen zouden: Breanndán Ó Nualláin (‘Het CvB is niet in staat of bereid meer informatie te verstrekken’), Iris Breetvelt (‘Als de CvB’s niet ooit waren gefuseerd, had de vraag om bij elkaar te blijven zich nooit voorgedaan’), Jaap Maat (‘CvB doet zijn best, maar slaat het verkeerde pad in’), Tjapko van Noort (‘Ik weet dat ik vrij weinig weet, dus stem ik tegen’). En zo zouden er nog wat leden tegen stemmen: onder meer David Jan Donner, Piet Rodenburg. Maurice Koster en Mark Dzoljic.

 

Verschillende gv-leden gaven een positieve stemverklaring af, voornamelijk omdat ze er ‘vertrouwen’ in hadden dat het CvB het juiste besluit had voorgelegd en tot een goede uitvoering van dat besluit zou komen. Gerwin Wezelman, Gerwin van der Pol, Tijmen de Vos, Ali Yürtseven en Daan Doeleman stemden voor. Na telling van de stemmen, bleken de tegenstanders een ruime meerderheid te hebben behaald. 4 COR-leden en 6 CSR-leden stemden voor, 9 COR-leden en 4 CSR-leden tegen, 1 COR-lid stemde blanco en 4 CSR-leden onthielden zich van stemming.

 

De bal ligt nu weer bij het College van Bestuur. Het college zal op korte termijn een brief ontvangen van de gv, waarin wordt uiteengezet hoe de gv tot haar stemming is gekomen en wat de onderbouwing van de stemuitslag is.

 

Ondernemingskamer

Het CvB kan ook een nieuw besluit ter instemming voorleggen, bijvoorbeeld een besluit om alleen het CvB op te splitsen, want daar komt vrijwel zeker instemming voor. Bovendien: UvA en HvA zijn al enige tijd apart op zoek naar eigen bestuurders ter vervanging van Hans Amman (UvA) en interim-bestuurder Nico Moolenaar (HvA). De splitsing van het CvB zal dus waarschijnlijk op korte termijn de facto een feit zijn.

 

Het CvB kan ook voet bij stuk houden en dit - nu weggestemde – voorgenomen besluit voorleggen aan de Ondernemingskamer, met andere woorden: naar de rechter stappen. De Ondernemingskamer doet bindende uitspraken over geschillen tussen besturen en medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen. Zo’n rechtsgang gaat wel enige tijd duren.

 

Bedoeling was oorspronkelijk dat UvA en HvA op 1 januari 2017 gesplitst zouden zijn. Die datum gaat in elk geval niet meer worden gehaald. Ondertussen moet ook de centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA nog stemmen over het voorgenomen splitsingsbesluit. Die stemming staat geagendeerd voor aanstaande dinsdag 20 december.