Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Bestuur besluit tot bestuurlijke splitsing UvA en HvA per 1 januari

Dirk Wolthekker,
31 oktober 2016 - 19:51

Het is zover: het College van Bestuur (CvB) van UvA en HvA heeft vandaag besloten tot een bestuurlijke splitsing van beide instellingen. Per 1 januari 2017 krijgt elke instelling weer een eigen CvB. Verschillende stafafdelingen worden ontvlochten, maar de reeds samengevoegde gemeenschappelijke diensten blijft intact.

De langjarige samenwerking tussen UvA en HvA begon in 2003 met de instelling van een gemeenschappelijk CvB. Het heeft nooit gewerkt, althans onvoldoende. De bestuurlijke kwaliteit werd er niet beter van en de kwaliteit van het primair proces van beide instellingen – onderwijs en onderzoek – evenmin. Tot die conclusie kwam in september het onderzoeksbureau Berenschot, dat onderzoek deed naar de bestuurlijke samenwerking. Het CvB heeft de conclusie van Berenschot nu definitief overgenomen.

 

In september en oktober heeft het CvB intensief gesproken met decanen, directeuren, medezeggenschapsorganen, medewerkers en studenten van beide instellingen. De belangrijkste conclusie van die gesprekken is – zo meent het CvB – dat er ‘veel draagvlak is voor het beëindigen van de bestuurlijke samenwerking’.

 

Gemeenschappelijke dienstverlening

Het voorgenomen besluit gaat ook over de gemeenschappelijke dienstverlening van UvA en HvA. Het CvB kiest voor het scenario waarin gemeenschappelijke dienstverlening blijft bestaan en wordt geoptimaliseerd om efficiency- en kwaliteitsvoordelen te realiseren. Voor de afdelingen Student Services (UvA) en Studentenzaken (HvA), waarvoor een samenvoeging gepland stond, geldt dat niet. Zij zullen niet worden samengevoegd, maar voor hen zal een andere passende oplossing worden gezocht. Dat wordt echter losgetrokken van dit ontvlechtingsbesluit. Ook Crea, Folia en het Universitair Sportcentrum zijn niet betrokken bij de ontvlechting, want zij hebben een aparte rechtsvorm (stichting) met elk een eigen bestuur.

Voor Ten Dam geldt dat zij voor beide instellingen verantwoordelijk is, dus als zij blijft moet ze kiezen

Als de medezeggenschapsorganen van beide instellingen – de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad van de UvA en de centrale medezeggenschapsraad van de HvA – instemmen, zal het CvB de raden van toezicht vragen het besluit te bekrachtigen. De toezichthouders kunnen dan op zoek gaan naar (nieuwe) bestuurders. Of dat de huidige bestuurders zijn – Geert ten Dam, Karen Maex, Hans Amman, Huib de Jong en Nico Moolenaar – is niet helemaal duidelijk.

 

Personele invulling

Elk van beide CvB’s krijgt drie leden, dus in totaal worden zes bestuurders gezocht. Collegevoorzitter Geert ten Dam en rector magnificus Karen Maex zijn in juni benoemd voor vier jaar. Zij staan beide op de loonlijst van de UvA. Voor Ten Dam geldt dat zij voor beide instellingen verantwoordelijk is, dus als zij blijft moet ze kiezen. Voor Maex is die keuze relatief gemakkelijk, want zij is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de UvA.

 

Wat de mannen betreft: Huib de Jong is nu al rector HvA en kan in principe blijven zitten als iedereen en hijzelf daarmee akkoord is. Zijn aanstelling loopt echter wel begin volgend jaar af. Hans Amman heeft aangegeven te vertrekken per 1 januari, maar een opvolger is nog niet gevonden. Daar moet nu haast mee worden gemaakt, anders is het niet ondenkbaar dat Amman andermaal zal worden gevraagd voorlopig aan te blijven. Nico Moolenaar is interim-bestuurder bij de HvA en vertrekt dus ook weer. Hij moet worden opgevolgd. De heren staan alle drie op de loonlijst van de HvA.