Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Medezeggenschap HvA en UvA kiften over splitsing

Dirk Wolthekker,
3 februari 2017 - 15:45

Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA is het niet tot een stemming gekomen over de splitsing van UvA en HvA. Die is uitgesteld tot 24 februari. Ondertussen is de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, die al heeft ingestemd met de splitsing, de situatie spuugzat.

CMR-voorzitter Pieter Claeys, die aanwezig was tijdens de gv, liep kwaad weg na een aanvaring met COR-lid David Jan Donner. Claeys ging vervolgens los op Twitter. Tegen Folia zegt Claeys: ‘Ons wordt verweten dat wij onwillig zijn door de afgelopen weken niet aan tafel te zitten tijdens de gesprekken tussen de gv en het CvB om tot een oplossing te komen over de voorgenomen splitsing tussen UvA en HvA. Wij zaten inderdaad niet aan tafel, maar we hebben de stukken wel gelezen en steeds geprobeerd positieve input te leveren. Dan is het niet fair om ons een onwillige houding te verwijten. Bovendien: waarom aan tafel zitten, de CMR heeft al ingestemd met de splitsing.’ Verschillende andere leden van de CMR bleven als toehoorders mopperend achter tijdens de gv.

Aanvullende informatie

De gv heeft de afgelopen weken voortdurend overleg gehad met College van Bestuur om uit de impasse te raken rond de splitsing van UvA en HvA. Die splitsing werd in december weggestemd door de gv. Dat komt met name omdat de reeds samenwerkende diensten van beide organisaties juist niet worden gesplitst, maar bij elkaar blijven in het voorstel van het CvB. De ondernemingsraad van de UvA-diensten (GOR) wil echter dat ook de diensten worden gesplitst en de gv houdt daar rekening mee. Het CvB heeft de afgelopen weken een grote hoeveelheid aanvullende informatie aan de gv verstrekt om hen over te halen in te stemmen met het voorstel de diensten bij elkaar te houden. In het bijzonder over de juridische en fiscale consequenties van het voorstel is aanvullende informatie verstrekt, maar het is de gv nog niet genoeg, zo bleek vanochtend.

 

Om te beginnen wint de GOR de komende week nog juridische en fiscale adviezen in over de consequenties van het bij elkaar houden/splitsen van de diensten. Daarnaast moet er – als het CvB daarmee akkoord gaat – nog een enquête komen onder de medewerkers van de UvA-diensten over hoe zij de samenwerking met de HvA-diensten de afgelopen jaren hebben ervaren. Het CvB heeft eerder al toegezegd dat als de diensten akkoord gaan met een voortzetting van de samenwerking er over een aantal jaren geëvalueerd zal worden hoe die samenwerking dan verloopt in een verder gesplitste organisatie. Binnen de gv werd vanochtend afgesproken dat er een groepje mensen zal worden samengesteld dat voorwaarden zal formuleren voor die toekomstige evaluatie.

 

1 maart

Dit alles moet gebeuren voor de 24e, de uiterste datum waarop de gv over de voorgenomen splitsing kan stemmen. Het CvB wil op 1 maart een besluit nemen over de splitsing van UvA en HvA, inclusief het bij elkaar houden van de diensten. Mocht de gv met dit voorstel niet akkoord gaan, dan kan het CvB juridische stappen ondernemen om het af te dwingen. Het CvB kan ook de hele splitsing afblazen, maar dat lijkt op dit moment een theoretische mogelijkheid: de decanen van de UvA willen de splitsing doorzetten en de HvA heeft er al mee ingestemd.