Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
opinie

De Week | We Hire U

22 september 2015 - 14:12

We dachten dat we met de We Are U-reclamecampagne wel een dieptepunt in de uitingen van de UvA hadden bereikt. Tot we deze week de vacature voor afdelingshoofd HRM van de UvA lazen.

Men zoekt een trusted advisor die voor een hooglerarenhonorarium van maar liefst 7.431 euro bruto per maand voor zijn/haar zaak wil staan met ‘een rechte rug, zonder politieman of technocraat te zijn.’ Daarnaast wordt de ideale kandidaat geacht een taalkundig tovenaar te zijn die de slogan ‘vrijheid in verbondenheid’ inhoud en betekenis weet te geven. De werkelijke taak, het bedenken van onethische maar toch legale flexconstructies, wordt niet genoemd.

Zou de democratisering dan eindelijk vruchten afwerpen?

Bent u meer de intellectuele rebel dan de ‘Seeking Solutions’-persoon, dan zijn er nog twee functies waarvoor de UvA en de HvA u wellicht kunnen porren. Het CvB zoekt namelijk nog een voorzitter en een rector magnificus. Er bleken respectievelijk zes en drie gremia nodig om ‘150904-concept-profiel-
vz-cvb-versie-7.pdf’ en ‘20150911-concept-profielschets-van-de-rector-magnificus-versie-4.pdf’ van alle bullshitbingo-termen te ontdoen. Zou de democratisering dan eindelijk vruchten afwerpen?

 

Die vruchten werden in elk geval geplukt door de Centrale Studentenraad – zij namen hun nieuwverworven instemmingsrecht en stemden níet in met de begrotingsplannen van het CvB. En de Centrale Ondernemingsraad stemde ReThinker Breanndan Ó Núallaín naar de top en daarmee de begroting weg. Wat? Voorzitters die hun Obama-achtige verkiezingspitch ook daadwerkelijk waarmaken? Het was te verwachten dat iemand met zó veel accenten op zijn achternaam de Nederlandse bestuurstraditie niet zou begrijpen.

 

Dat soort ambities probeert de UvA in hun profielschetsen dan ook absoluut te vermijden: zij prefereren een ‘ervaren people manager met academische statuur’, die bovendien de samenwerking tussen HvA en UvA mag evalueren. Want was het echt de droom van Sijbolt Noorda en Jankarel GeversDe twee collegevoorzitters die de drijvende krachten achter de samenwerking tussen UvA en HvA waren. dat de belangrijkste samenwerking tussen UvA en HvA zou bestaan uit een eerste plaats in de businessloop van de Dam tot Damloop?

 

Kunt u de drie voordelen van dat andere samenwerkingsproject SIS feilloos oplepelen en hebt u zin om ‘een belangrijke rol in issue-management’ te spelen? Dan bent u de nieuwe persvoorlichter van de HvA. Als assessment kunt u vast beginnen met een puntsgewijze uitleg van hoe dit artikel alle perken te buiten gaat.