Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

UvA-medezeggenschap stemt financiële plannen CvB weg

Steffi Weber,
18 september 2015 - 20:30

De medezeggeschapsraden van de UvA gaan niet akkoord met het financiële beleid dat het College van Bestuur voor de komende jaren heeft uitgezet. In hun eerste Gezamenlijke Vergadering (GV) hebben de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR) vrijdag niet ingestemd met de zogeheten Concept Kaderbrief 2016. Dat heeft CSR-voorzitter Naomi Appelman laten weten.

Zonder instemming van de medezeggenschap kan het College van Bestuur (CvB) niet door met het uitvoeren van de kaderbrief, die uiteindelijk leidt tot de begroting. De medezeggenschap heeft dit jaar voor het eerst instemmingsrecht op hoofdlijnen van de UvA-begroting. Dat betekent dat het CvB en de medezeggenschap opnieuw met elkaar aan tafel moeten.

 

Allocatiemodel

De raden hebben vooral kritiek op de manier waarop het geld wordt verdeeld over de faculteiten. Ze verzetten zich met name tegen de regel dat faculteiten alleen geld krijgen voor studenten die met maximaal een jaar studievertraging hun diploma halen. De regel, die sinds 2013 van kracht is, is volgens Naomi Appelman, nieuwe voorzitter van de Centrale Studentenraad, 'een pure rendementsmaatregel die niet gericht is op de kwaliteit van het onderwijs.' De medezeggenschap is van mening dat faculteiten voor elk diploma beloond moeten worden.

 

Hans Amman, vicevoorzitter van het CvB, vindt het ‘ontzettend jammer’ dat de medezeggenschapsraden op dit moment niet instemmen. ‘Uiteraard gaan we zo snel mogelijk rustig met ze om de tafel zitten om te kijken wat precies de argumentatie is.' Helemaal onverwacht komt het besluit voor Amman echter niet. ‘De diplomadefinitie is op de laatste GV al nadrukkelijk aan de orde geweest en ik dacht toen al dat het een punt zou worden.' Volgens Amman heeft het bestuur de regel besproken met de decanen en zijn die er wel over te spreken. ‘Het overgrote deel van hen zegt: het werkt, studenten halen daardoor sneller hun diploma.’

 

Amman heeft er vertrouwen in dat de medezeggenschap en het CvB het alsnog met elkaar eens worden. Al wil hij nog wel kwijt dat de verhoudingen 'hier en daar best een beetje gespannen zijn.'