Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
opinie

‘Dit is het takenlijstje voor het CvB voor het referendum’

20 november 2016 - 09:45

Het is deze week al vaker gezegd: het College van Bestuur moet meer doen om het referendum over democratisering aan de UvA te ondersteunen. Maar wat dan? Studentenactiegroepen De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en studentenvakbond Asva hebben een takenlijstje opgesteld. Dat publiceren ze vandaag in deze open brief in Folia.

Over één week wordt er aan de UvA een referendum gehouden waarin alle medewerkers en studenten kunnen stemmen over de toekomstige inrichting van de universiteit. Hoewel ons College van Bestuur (CvB) herhaaldelijk heeft beloofd ‘het referendum maximaal te faciliteren’, wordt de daadwerkelijk informatievoorziening rond en de promotie van het referendum afgeschoven op een vrijwillige commissie die materieel noch financieel gefaciliteerd wordt door het CvB.

 

Hierdoor zijn veel studenten en medewerkers nog steeds niet voldoende geïnformeerd. Gesteund door een grote groep vrijwilligers slagen betrokkenen er inmiddels in het grootste deel van de universitaire gemeenschap te bereiken. Maar dit lijkt eerder ondanks, dan dankzij facilitatie van het CvB. Daarom roepen wij het CvB op om de woorden ‘maximaal faciliteren’ nu ook om te zetten in daden.

‘Maximaal faciliteren is het in ieder geval niet’

Minimum
Wanneer het CvB in een lijstje op democratisering.uva.nl stelt het referendum maximaal te faciliteren, constateren wij dat dit in werkelijkheid niet meer dan een minimum is. We lopen de lijst even door. Zo prijst het college zichzelf met het samenstellen van het stemregister en het beschikbaar stellen van de bestanden aan het bureau dat het referendum uitvoert. Dat is niet ‘maximaal faciliteren’. Dat is ‘minimaal mogelijk maken’.

 

Ook het feit dat het college informatie over stemrecht en stemprocedure publiceert op democratisering.uva.nl, en de commissie Democratisering & Decentralisering (D&D) toestaat om de universitaire gemeenschap een e-mail te sturen vanaf committees@uva.nl, is niet meer dan een minimale inspanning om mensen op de hoogte te stellen van het aanstaand referendum.

 

Daarnaast is het niet netjes met de eer van anderen te strijken: het beschikbaar stellen van genoemd e-mailadres en het openstellen van de hal van het Maagdenhuis is afgesproken met het vorige CvB, na een lang proces van ‘overleg’ met de universitaire gemeenschap. Het is vanzelfsprekend dat gemaakte afspraken in dit geval gewoon worden voortgezet. Maximaal faciliteren is het in ieder geval niet.

Foto: Henk Strikkers
Een neutrale campagnefolder

‘Neutraliteit’

Maar zelfs in het minimaal faciliteren schiet het CvB tekort. Zo geeft het college aan ‘de Centrale Studentenraad (CSR) te steunen bij neutrale campagne’. Deze neutrale campagne wordt, zoals het CvB wel weet, verzorgd door de campagnecommissie waarin naast de CSR ook facultaire studentenraadsleden, de Asva, de Centrale Ondernemingsraad en anderen vertegenwoordigd zijn. Het CvB weigert deze commissie te erkennen, te financieren of te faciliteren.

 

We begrijpen dat het lastig is om te gaan met commissies die niet onder de bekende labels vallen: op de grootste universiteit van Nederland gebeurt immers van alles, en met een klein centraal bestuur is op de hoogte blijven van wat er speelt een onmogelijke taak. Maar de kous afdoen door verantwoordelijkheid voor de ‘neutrale en opkomstverhogende’ promotie van het referendum bij de CSR te leggen is natuurlijk onvoldoende.

 

Dan hebben we het nog niet over de strikte kaders gehad die worden oplegt wat betreft ‘neutraliteit’ –– wat dat ook moge zijn. Volgens de criteria mogen woorden als ‘probleem’ of ‘uitdaging’ niet voorkomen in de promotie van het referendum. Zelfs ‘democratiseren’ gaat te ver. Woorden die letterlijk in de (mede door het vorige CvB) uitgeschreven opdracht van de commissie D&D staan. De opvatting van neutraliteit van dit college lijkt daarmee geheel in Sovjetstijl te zijn: neutraliteit als interpretatie van de werkelijkheid die machthebbers beter schikt.

‘Zij zouden niet moeten hoeven bedelen om toegang tot de beschikbare kanalen, zoals nu wel het geval is.’

Informeren
Het faciliteren van dit referendum betekent minimaal dat het CvB ervoor zorgt dat alle stemgerechtigden op de hoogte zijn van hun stemrecht. Dat kan door diegenen die zich inzetten voor het promoten van dit referendum beter te ondersteunen. Zij zouden niet moeten hoeven bedelen om toegang tot de beschikbare communicatiekanalen, zoals nu wel het geval is.

 

Ja, op aandringen van de CSR is toegezegd deze kanalen beschikbaar te stellen. Maar niet voordat het CvB er weken over heeft nagedacht welke verzoeken wel en niet in te willigen. En is iets echt beschikbaar als er vervolgens weken nodig zijn om je door het bureaucratische doolhof van gedeelde verantwoordelijkheden aan de UvA te worstelen?

 

In een centraal aangestuurde organisatie als die van de UvA is het op zijn minst opvallend dat promotie van het referendum nu net hetgeen is wat niet centraal geregeld kan worden, maar op elke locatie apart moet worden bevochten.

 

Lijstje
Concreet vragen wij het CvB daarom per direct in de volgende zaken te voorzien:

 

  • Het promoten van het referendum via Blackboard
  • Het verspreiden van de referendumgidsen op alle UvA-locaties
  • Het verspreiden van de ‘neutrale’ posters op alle UvA-locaties
  • Het plaatsen van stemoproepen op de digitale schermen op alle UvA-locaties
  • Het plaatsen van stemomroepen op de bureaubladachtergronden van computers in UvA-bibliotheken
  • Het promoten van het referendum in alle nieuwsbrieven van de UvA
  • Het plaatsen van een duidelijke aankondiging van het referendum op de voorpagina van uva.nl
  • Het bieden van ondersteuning bij vertaling
  • Het faciliteren van campagnetafels op aangevraagde locaties tijdens het referendum

 

Dit alles kost het CvB niets.

 

Met vriendelijke groet,

 

Harriet Bergman – DNU

Tashina Blom- Humanities Rally

Henriette Hoogervorst – Asva