Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
opinie

‘Wacht met oordeel over commissie financiën tot er een begroting is’

Contactgroep commissie financiën,
8 december 2015 - 12:55

De contactgroep van de commissie financiën is niet te spreken over hoe de discussie over de commissie financiën gaat. Pas wanneer er een werkplan en een conceptbegroting ligt, is het juist daarover te discussiëren, zo stelt men.

Afgelopen vrijdag publiceerde Folia een artikel over de presentatie van het plan van aanpak van de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA (hierna: commissie financiën). Vooral de kosten sprongen eruit. Folia meldde een begroting van 568.000 euro. Hans Amman bood maar twee ton.

 

De nieuw gevormde contactgroepDe contactgroep is de schakel tussen de commissie financiën en de academische gemeenschap. In de contactgroep zitten vertegenwoordigers van de Centrale Ondernemingsraad, de Centrale Studentenraad, De Nieuwe Universiteit, Rethink UvA, Asva Studentenunie, Humanities Rally en de vakbonden. voor de commissie financiën was niet op de hoogte van het bestaan van een conceptbegroting en evenmin van een van beide bedragen. Voorzitter Van Moorsel van de commissie financiën had vrijdagochtend, tijdens de presentatie van de aanpak van het onderzoek, gesteld dat er nog geen begroting was. Wel presenteerde hij een schatting van het benodigde aantal uren.

 

We vroegen het dit weekend aan Van Moorsel. Er blijkt inderdaad geen conceptbegroting te zijn. In besprekingen met de financiële staf zijn vage schetsen van de kosten ter sprake geweest.

 

‘Het CvB heeft met de organisaties uit de contactgroep een overeenkomst, dat het de benodigde middelen voor een goede taakvervulling van beide commissies ter beschikking zal stellen’

Hans Amman biedt in het artikel in Folia het volgens hem ‘redelijke bedrag’ van twee ton per commissie en hij zegt dat het mogelijk is dat de commissies niet op de hoogte waren van zijn bod. Het is inderdaad zo dat de commissie financiën zelf, noch de contactgroep, noch haar voorganger, de precommissie, op de hoogte waren van het bedrag dat Amman opperde. Vast staat dat wat Amman roept, indruist tegen eerder gemaakte afspraken. Het CvB heeft met de organisaties uit de contactgroep een overeenkomst, dat het de benodigde middelen voor een goede taakvervulling van beide commissies ter beschikking zal stellen.

 

Geen half werk

De commissie financiën is onafhankelijk, en het is haar taak op basis van de onderzoeksopdracht het vereiste onderzoek gedegen te verrichten. Wat ze wel en niet onderzoekt en hoeveel tijd daarmee is gemoeid, is in zeer grote mate de verantwoordelijkheid van de commissie. Daarom is er nu juist een onafhankelijke commissie ingesteld. En voorzitter Van Moorsel stelde dat het niet zijn gewoonte is ‘half werk te verrichten; dan kan je het net zo goed niet doen’. Dus men heeft zich neer te leggen bij wat de commissie financiën voorstelt, tenzij dit aantoonbaar onredelijk of onzinnig is.

 

De contactgroep spreekt zijn vertrouwen uit in het werkplan van de commissie financiën. Van Moorsel is een zeer ervaren onderzoeker van de financiën van onderwijs, maar ook van debacles en fraude in de onderwijssector. Hij was lid van de driekoppige commissie Meurs die afgelopen dinsdag het rapport Ontspoorde AmbitieLees hier het volledige rapport. presenteerde. Het rapport onderzoekt op grondige wijze het huisvestingsbeleid van het ROC Leiden. Het is inmiddels een veelbesproken onderwerp in politiek Den Haag en in de pers is deze week frequent gerefereerd aan het rapport. Opvallend daarbij was dat er geen enkele kritiek klonk op de kwaliteit van het rapport. En in de COFH is er ook nog veel andere ervaring aanwezig. Ons is niet bekend dat Amman ervaring heeft in dit soort onderzoek en wij vragen ons daarom af op basis waarvan hij zijn kostenschatting heeft gemaakt

 

Schaal 18

Voor de bezoldiging van de financiële en juridische specialisten in de commissie financiën is, zoals gebruikelijk bij deze commissies, het Besluit Instelling Rijkscommissies aangehouden, dat schaal 18 vermeldt, vergelijkbaar met dat van een hoogleraar B. In reactie op een van de commentaren bij het artikel in Folia zegt Van Moorsel ‘dat er zeker niemand boven de Balkenendenorm zal komen’. De vijf commissieleden zullen zelf gedurende anderhalve dag per week werk verrichten gedurende dit academisch jaar. Hiermee moet dus een bedrag gemoeid zijn van tussen de 125 en 135.000 euro. De rest van de begroting gaat op aan dagen van andere onderzoekers en van de secretaris. Er worden onderzoekers ingezet van verschillend niveau: van accountants tot studenten. Deze onderzoekskosten liggen nog niet precies vast.

‘De contactgroep beschouwt de commissie financiën niet als een onderhandelings-partner van het CvB’

Van Moorsel heeft meermaals aan de contactgroep en de precommissie gezegd dat hij zich terdege bewust is van de status van de UvA als publieke organisatie, en dus de kosten zo laag mogelijk wil houden. We hebben van hem begrepen dat het eerste concept van de begroting in de loop van deze week ingediend zal worden bij het CvB. Eerst moest het werkplan helemaal klaar zijn. Daartoe zullen nog enkele laatste oriënterende gesprekken gevoerd worden. Er zal ook nog overleg plaatsvinden met studentkandidaten. De contactgroep ziet de conceptbegroting en de specificatie van de begrote dagen met vertrouwen tegemoet en zal daar met de commissie financiën van gedachten over wisselen. Van Moorsel en de contactgroep vinden dat de begroting openbaar kan zijn.

 

De contactgroep ziet Ammans woorden in Folia als niets anders dan een poging tot een openingsbod. De contactgroep beschouwt de commissie financiën echter niet als een onderhandelingspartner van het CvB. We vragen ons ook af wie het bedrag van 568.000 euro publiek heeft gemaakt en welk belang men hiermee beoogde te dienen. Wij hopen dat ieder kan wachten met oordelen over de kosten van de commissie totdat de conceptbegroting er ligt en dat de begroting niet wordt misbruikt om het werk van de commissie financiën te vertragen. Dat is in niemands belang.

 

De contactgroep van de commissie financiën bestaat uit René Hulst, Joyce Pijnenburg, Farid Boussaid, David Jan Donner, Xandra Hoek, Lianne Hooijmans en Tom Kayzel.