Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Lisa Westerveld
actueel

Lisa Westerveld leidt Commissie democratisering en decentralisering

Dirk Wolthekker,
19 november 2015 - 11:38

Na een half jaar praten, overleggen en nog eens praten, in achterkamertjes en daarbuiten wordt vandaag in de Muziekzaal van Crea dan eindelijk de Commissie democratisering en decentralisering gepresenteerd. Peter Kwikkers, die enige tijd geleden in Folia de noodklok luidde over de beoogde samenstelling van de commissie, ontbreekt in de definitieve commissie. Zoals eerder gemeld wordt Lisa Westerveld commissievoorzitter.

Het is een bont gezelschap dat het komend half jaar of langer onderzoek gaat verrichten naar de staat van de democratie aan de UvA en HvA. Het is om te beginnen een zeer universitair en politiek gezelschap waarin vooral GroenLinks lijkt vertegenwoordigd. De commissievoorzitter is Lisa Westerveld (1981), namens GroenLinks gemeenteraadslid in Nijmegen en oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Westerveld is in het dagelijks leven persvoorlichter bij de Algemene Onderwijsbond (AOb).

 

Gepensioneerde wetenschappers

De commissie is de afgelopen weken uitgebreid met een aantal leden van buiten de UvA, nadat de inmiddels gedechargeerde sollicitatiecommissie eerder een voordracht had gedaan die vrijwel uitsluitend bestond uit UvA-mensen.

 

Westerveld zal nu worden gesecondeerd door acht commissieleden. Het gaat om advocaat Loe Sprengers (1959), eerder bijzonder hoogleraar sociaal rechtLoe Sprengers bezette in Leiden de prestigieuze Albeda-leerstoel aan de Universiteit Leiden; Gloria Wekker (1950), emeritus hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Utrecht; organisatieadviseur en hoogleraar organisatiekunde aan de TU Eindhoven Mathieu Weggeman (1953); Herman van den Bosch (1948), hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit; gepensioneerd hoofddocent politicologie Rob Hagendijk (1949) en gepensioneerd filosofiedocent Pieter Pekelharing (1948), in 2006 nog Docent van het Jaar aan de UvA en betrokken bij een denktank van GroenLinks en Rethink UvA.

 

Westerveld krijgt ook twee jongere kompanen mee. Kyah Smaal (1992), bestuurslid bij Asva Studentenunie en masterstudent Logic en Eva Groen-Reijman (1983), UvA-promovenda, docent, en namens GroenLinks lid van de Bestuurscommissie Amsterdam-Noord vervolledigen de commissie. Groen-Reijman vervangt de eerder uit de commissie gestapte Sander Breur, die een commissielidmaatschap om persoonlijke redenen niet meer zag zitten.

'De totstandkoming van de commissie is nogal bizar en evenmin vertrouwenwekkend'

Criticaster

De eerder door de sollicitatiecommissie naar voren geschoven onderwijsjurist Peter Kwikkers zit niet meer in de voorgestelde commissie. Hij schreef onlangs een brief aan de precommissie en aan diverse medezeggenschapsorganen waarin hij zijn twijfel uitsprak over de objectiviteit van de voorgestelde commissie, waarin toen nog geen wetenschappers zaten. Die twijfel bestaat wat hem betreft nog steeds. In een reactie op de vandaag gepresenteerde commissie zegt hij: 'Een aantal telefoongesprekken met de precom-voorzitter en de cor-voorzitter daarna, geven mij niet het vertrouwen dat aanpassingen en aanvullingen tot een voldoende toegeruste commissie zouden leiden.' Het totstandkomingsproces zelf omschrijft hij als 'nogal bizar en evenmin vertrouwenwekkend, juist gezien de opdracht die de commissie te vervullen heeft om de bestuursorganisatie en de bestuurscultuur te verbeteren.'

 

Hoe de commissie precies te werk zal gaan is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er verschillende werkgroepen zullen komen die onderzoek gaan doen naar subthema’s binnen het hoofdthema ‘democratisering’. Die werkgroepen zullen worden aangestuurd door de commissieleden. Zo zal er een speciale werkgroep komen die zich gaat bezighouden met diversiteit. Waarschijnlijk zal die worden aangestuurd door Gloria Wekker.

 

Onrust in de medezeggenschap

De commissie is vandaag weliswaar gepresenteerd, maar nog niet geïnstalleerd. De Centrale Ondernemingsraad zal morgen of later nog over de samenstelling van de commissie vergaderen en de Centrale Studentenraad reageert maandag in een vergadering met de precommissie op de acht leden. De centrale medezeggenschapsraad van de HvA wil nog geen reactie geven en laat bij monde van voorzitter Menno Oldenhof weten eerst af te wachten wat het werkplan van de commissie precies zal zijn.

 

Inmiddels lijkt er binnen de COR een richtingenstrijd te ontbranden over hoe er gewerkt wordt en de keuzes die daarbij worden gemaakt. Doordat de kandidaten pas kort geleden intern bekend zijn gemaakt voelt een deel van de COR zich voor het blok gezet om snel met deze kandidaten akkoord te gaan. Een deel van de COR zou snel akkoord willen gaan en een ander deel wil juist opnieuw een discussie over de gepresenteerde kandidaten.