Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Update: Onafhankelijkheid commissie D&D betwist

Dirk Wolthekker,
3 november 2015 - 10:16

De voorgenomen samenstelling van de commissie Democratisering & Decentralisering is ‘te licht’ en ‘niet onafhankelijk’. Dit schrijft beoogd commissielid Peter Kwikkers in een brief aan verschillende geledingen binnen de UvA, waaronder de precommissie en het College van Bestuur.

Kwikkers, zelfstandig adviseur hoger onderwijsbeleid, is enige tijd geleden door de sollicitatiecommissie voorgedragen als lid van de commissie D&D. Hij wil graag, maar hij heeft ernstige twijfels over de voorgenomen samenstelling van de commissie en heeft daarover een brief geschreven aan de precommissie, de Centrale ondernemingsraad (COR), de Centrale studentenraad (CSR) en het College van Bestuur.

 

In de brief schrijft Kwikkers dat de voorgestelde definitieve commissie ‘te licht’ is en bovendien te weinig onafhankelijk. Kwikkers schrijft letterlijk in de brief, die in bezit is van Folia, dat ‘de nu voorliggende samenstelling te licht is, bepaalde soorten kwaliteiten mist, de facto zuiver intern is en niet onafhankelijk’.

 

GroenLinks

Naast Kwikkers is Lisa Westerveld voorgedragen als kandidaat-lid van de commissie. Zij was eerder bestuurslid van studentenvakbond LSVb en is nu namens GroenLinks gemeenteraadslid in Nijmegen. Zij zou intern al hebben aangegeven graag voorzitter van de commissie D&D te willen worden.

 

De inmiddels gepensioneerde UvA-docent filosofie Pieter Pekelharing, prominent GroenLinks'er, is ook voorgedragen. Andere beoogde leden van de commissie zijn de gepensioneerde UvA-hoofddocent Rob Hagendijk en Kyah Smaal, bestuurslid van de Amsterdamse studentenvakbond Asva.

 

Kwikkers noemt in zijn brief weliswaar geen namen, maar uit stukken van de precommissie, die door Folia zijn ingezien, doelt hij met ‘een onverbrekelijk koppel oude vrienden van gepensioneerde UvA-medewerkers’ kennelijk op Hagendijk en Pekelharing. Kwikkers meent blijkbaar dat het niet juist is een interne vriendenclub in de commissie op te nemen.

 

Diversiteit

Het zou in de commissie daardoor ook ontbreken aan een hoogleraar met bestuurlijke ervaring. Hierdoor zou ‘een onbalans’ zijn ontstaan in de opbouw van de voorgenomen commissie, te meer daar ook voormalig LSVb-voorzitter Sander Breur, oud UvA-student en nu promovendus bij het NikhefHet Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica, gevestigd op het Science Park., al heeft besloten af te zien van lidmaatschap.

 

De voorgenomen eenzijdige samenstelling van de commissie is des te opvallender omdat de commissie zich ook gaat bezighouden met diversiteit. 

M’charek vond hem 'arrogant en zelfgenoegzaam'

Hommeles

Kortom, het lijkt hommeles rond de samenstelling van de commissie D&D. Een paar weken geleden stapte Amade M’charekAmade M'charek is hoogleraar antropologie en was het afgelopen jaar actief voor actiegroep Rethink UvA. plotseling op als voorzitter van de precommissie. Ze liet weten dat ze het te druk had en bovendien: de samenstelling van de commissie zou toch bijna rond zijn, al gaf ze in een mail – in bezit van Folia – aan dat wat haar betreft ‘die Peter Kwikkers uit de commissie wordt gewipt’. M’charek vond hem ‘arrogant en zelfgenoegzaam’, blijkt uit de mail. Een nieuwe voorzitter van de precommissie zou er na haar vertrek niet komen.

 

Of een te drukke agenda inderdaad de reden was waarom M’charek het bijltje erbij neerlegde, is de vraag. Kort voordat ze haar voorzitterschap beëindigde verstuurde ze binnen de precommissie nog een mail – ook in bezit van Folia – waarin ze stelde: ‘geen haar op mijn hoofd die aan terugtrekken denkt’. Dat heeft ze, in het zicht van de haven, wel gedaan.

 

Intussen neemt precommissielid René Hulst de honneurs waar. Hij heeft in een mail aan Folia laten weten dat de precommissie op zoek is naar nieuwe kandidaat-leden, want de commissie heeft ‘verbreding en versterking nodig’.

 

Financiën

In juni werd ook de onafhankelijkheid van de commissie Financiën betwist. Daar had de precommissie oud-GroenLinks fractievoorzitter Femke Halsema naar voren geschoven als commissievoorzitter. Maar Halsema trok zich schielijk terug omdat ze naar eigen zeggen vreesde niet op een onafhankelijke manier haar werk te kunnen doen en lippendiensten te moeten bewijzen aan de actiegroepen.

 

Ook het beoogde lid Reijer Hendrikse werd, als promovendus van de actievoerende hoogleraar Ewald Engelen, niet onafhankelijk genoeg bevonden. Intussen is een tamelijk ambtelijke en apolitieke commissie Financiën aan de slag gegaan.

 

Kwikkers liet gistermiddag weten dat er vooralsnog niet schriftelijk is gereageerd op zijn brief, die gedateerd is op 20 oktober. 

 

Update: René Hulst laat in een mailreactie weten dat hij inmiddels geen contactpersoon meer is van de pre-commissie, maar Alex Tess Rutten. Zij is ziek en hij laat namens haar weten:

 

'Na het werk van de sollicitatiecommissie afgelopen zomer is de pre-commissie bezig de voorgestelde kandidaten en anderen te overwegen voor benoeming in de commissie D&D. De pre-commissie praat met verschillende kandidaten over hoe de commissie eruit zou moeten zien en hoe deze te werk zal gaan.

 

De pre-commissie heeft nog geen definitief besluit genomen over de instelling van de commissie en zal dit pas doen na presentatie van de beoogde commissieleden en het werkplan aan de academische gemeenschap. Er zijn deze week nog gesprekken met een aantal andere kandidaten om een divers samengestelde en zo deskundig mogelijke commissie te vormen. Totdat het besluit is genomen, is het voorbarig uitspraken te doen over leden van de commissie D&D. Het streven is om de commissie in week 47 te presenteren aan de academische gemeenschap, waarna ze officieel aan het werk kan.

 

De precommissie vindt het jammer dat Folia een brief die in belangrijke mate handelt over personen tot uitgangspunt van een artikel heeft genomen. Wederhoor heeft niet plaatsgevonden en kan in dit stadium niet plaatsvinden, omdat de commissie voor er een definitief besluit valt, niet met namen naar buiten wil komen. Het artikel is dan ook prematuur.'