Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit is het nieuwe Asva-bestuur

Dit is een advertorial van Asva Studentenunie.

 

Een nieuw studiejaar betekent een nieuw bestuur bij de ASVA Studentenunie, de Amsterdamse studentenvakbond. Wat doen zij zoal en wat kunnen ze eigenlijk voor jou betekenen?

 

Voorzitter Emma Buining studeert Sport, Management & Ondernemen aan de HvA.

 

Als voorzitter is Emma hoofdverantwoordelijk voor het contact met de pers en de media. Ze zorgt ervoor dat het standpunt van de Amsterdamse student wordt meegenomen in belangrijke kwesties zoals studentenhuisvesting, het leenstelsel en beter onderwijs.

 

Daarnaast zal Emma zich het komende jaar ook inhoudelijk bezig houden met het hbo, vertegenwoordigt zij ons in kwesties rondom het openbaar vervoer en is zij samen met een groepje andere verantwoordelijk voor het werven van het volgende ASVA bestuur!

 

Heb je een vraag voor Emma zelf of over een van de onderwerpen waar zij verantwoordelijk voor is? Stuur dan een mailtje naar emma@asva.nl.

 

 

VVicevoorzitter Jules Declerieux studeert Liberal Arts and Sciences aan Amsterdam University College.

 

De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor alle 25 à 30 medewerkers die bij ASVA rondlopen. Jules zorgt ervoor dat we nieuwe mensen aannemen wanneer nodig door sollicitanten uit te nodigen voor gesprekken, hij organiseert maandelijk een medewerkersoverleg en weet natuurlijk precies wat er intern allemaal speelt.

 

Jules houdt zich verder bezig met wo en vertegenwoordigt ASVA bij het Interstedelijke Studenten Overleg (https://iso.nl/over-het-iso/). Daarnaast zal hij plaatsnemen in de sollicitatiecommissie van ASVA, dus mocht je interesse hebben in het volgende bestuur van ASVA, dan zul je hem zeker nog tegenkomen.

 

Wil je Jules een vraag stellen of misschien zelfs solliciteren voor een van onze openstaande vacatures? Mail Jules via jules@asva.nl.

 

V

Secretaris Andra Geurtz studeert Software Engineering aan de HvA.

 

Andra weet als secretaris precies wie er allemaal contact hebben met ASVA, en dat is handig wanneer je de portefeuilles studie- en studentenverenigingen hebt. Daarnaast zul je Andra’s naam tegenkomen bij de studentenbalie van ASVA; het eerste aanspreekpunt voor vele studenten.

 

Inhoudelijk houdt Andra zich met name bezig met studentenwelzijn, iets wat zeker afgelopen jaar met corona veel gespeeld heeft maar wat ook nu nog belangrijk is. Verder staat het marketingteam onder leiding van Andra.

 

Ben jij die enige echte vormgever die we nog zoeken, of heb je een prangende vraag voor Andra? Mail andra@asva.nl.

 

V

Penningmeester Melissa Bakker doet een premaster Health Sciences aan de VU.

 

Alle financiële beslissingen bij ASVA worden door of in samenspraak met Melissa gedaan. Die is verantwoordelijk voor de jaarbegroting, maar houdt ook toezicht op de begrotingen van alle andere portefeuilles.

 

Onze penningmeester houdt zich inhoudelijk met allerlei verschillende dingen bezig: van studentenhuisvesting tot onze heuse ASVA Academy, en van duurzaamheid tot diversiteit & inclusie. Melissa is van alle markten thuis.

 

Vraag jij je af hoe je eigenlijk met zo’n giga begroting werkt of wil je een vraag stellen over een van Melissa’s andere portefeuilles? Stuur een mailtje naar melissa@asva.nl.

 

Algemeen Bestuurslid Job Vermaas studeert Politicologie aan de UvA.

 

Een algemeen bestuurslid van ASVA is breed inzetbaar. Dat geldt ook voor Job. Hij heeft geen functiespecifieke taken, maar heeft de vrijheid om zich met zoveel onderwerpen bezig te houden als hij zelf wil.

 

Zo zet Job zich bijvoorbeeld graag in voor studentenhuisvesting, maar is hij ook intensief bezig met het wo. Daarnaast kun je hem aanspreken over het rechtsbureau van ASVA en zal hij het aankomende jaar druk bezig zijn met de gemeenteraadsverkiezingen. Hij probeert bijvoorbeeld met lokale partijen gesprekken te voeren om problemen die onder studenten leven op de lokale politieke agenda te krijgen. Zo komt hij ook voor jouw rechten op!

 

Wil je Job iets vragen of meegeven voor het aankomende jaar? Je kunt hem bereiken op job@asva.nl.

 

Juni 2021

Geen derde of vierde golf, maar een nóg grotere woningnoodgolf

 

Het coronavirus heeft allerlei problemen in de samenleving blootgelegd, zo ook bij studentenhuisvesting. Een studentenwoning vinden in Amsterdam is uiteraard al jaren notoir moeilijk. Er zijn lange wachttijden en voor de meeste woningen betaal je hoge huur voor een laag aantal vierkante meters. Niks nieuws, zou je denken. Echter, met het eind van dit studiejaar in zicht blikken we vast vooruit op het volgende, en wat we daar zien voorspelt niet veel goeds.

 

Bovenop de normale stroom van nieuwe studenten die een kamer zoeken in Amsterdam, krijgen we er aankomend jaar een fiks aantal gegadigden bij. Verwacht wordt dat internationale studenten die vorig jaar vanuit hun thuisland aan hun studie in Amsterdam zijn begonnen, dit jaar wél hier zullen willen komen wonen. Hoewel sommigen in aanmerking komen voor een woning via hun onderwijsinstelling, hebben ze hoe dan ook niet de inschrijftijd of de netwerken die ze wel zouden hebben als ze al langer in Amsterdam woonden. Daarnaast zullen door Brexit meer internationale studenten naar Nederland willen komen en zullen de studenten die vorig jaar hun uitwisseling hebben uitgesteld dit jaar wel op het vliegtuig naar Nederland stappen. Ook zijn Nederlandse studenten vorig jaar massaal gaan studeren, want aan een tussenjaar thuis bij je ouders had je toch niks.


Al deze zaken leiden met name tot problemen omdat er al jaren tekorten in de studentenhuisvesting zijn waar onvoldoende aan wordt gedaan. Er zijn vele langlopende kwesties waar voorlopig geen echte oplossingen voor zijn. Zelfs al voor de coronacrisis werd er in de komende acht jaar bijvoorbeeld een groei van 19 procent zogenaamde studiepuntmobiele studenten (uitwisselingsstudenten) verwacht, en tevens een toename van 36 procent aan internationale diplomastudenten (3.800 en 33.000 studenten).


De woningtekorten zijn niet nieuw. ASVA zet zich al 76 jaar in voor meer woningbouw en huurdersrechten. Dit doen we door aan tafel te zitten met de gemeente Amsterdam en omstreken. We overleggen met de universiteiten en hogescholen, en met de woningbouwcorporaties. We zullen er echter geen doekjes om winden: het gaat dit jaar extra moeilijk worden om een woning te vinden. Begin daarom nu alvast met zoeken. We hebben een hoop tips verzameld in ons kamerstappenplan.

 

Zet je in!
Minister Blok jubelde in 2017 nog dat de woningmarkt af was. Elke student kan zien dat dit niet zo is. Op jezelf gaan wonen, een fundamenteel recht, is er voor normale studenten niet bij tenzij de overheid zich met de markt bemoeit. Wil je ook meehelpen met het onder de aandacht brengen van misstanden en ervoor zorgen dat studenten niet vergeten worden in de wirwar van woningcorporaties, gemeentelijke besluiten en onderwijsinstellingen? Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan deze strijd:

 

●      Kom bij het huisvestingsteam van ASVA werken! Jij zet je samen met andere studenten in voor genoeg goede woningen voor alle Amsterdamse studenten én je krijgt ervoor betaald.

●      Geen tijd voor een betaalde functie, maar je wilt je wel inzetten? Binnenkort gaat er een werkgroep van een start om een actie/demonstratie te organiseren. Meld je hier alvast aan!

●      Volg Kutkamers, het Instagramaccount waar we de kutste kamers en woonsituaties exposen, en breng deze onder de aandacht bij je medestudenten.

 

Mei 2021

Werken? Lenen? Stressen!

 

Wil jij ons helpen het perspectief van de Amsterdamse student op lenen en werken te begrijpen? Vul dan de enquête van het onderzoeksbureau van de ASVA Studentenunie in!

 

Lenen, werken of beide? Dat is de vraag die bij alle studenten wel een keer door het hoofd is gegaan. Gemiddeld kost studeren namelijk bijna 900 euro per maand, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Naast een bijdrage van de ouders en/of de inkomensafhankelijke aanvullende beurs betalen studenten dit vaak door geld te lenen van DUO. Bijna 70% van de studenten leent, en zij lenen gemiddeld 700 euro per maand. Omgerekend is dit 8400 euro per jaar, en 33.600 na een nominaal afgeronde hbo-bachelor of wo-bachelor en master. Deze schulden hebben verstrekkende consequenties en wekken, terecht, veel weerstand op, onder andere in de vorm van de meer dan 50.000 keer getekende petitie van #NietMijnSchuld en de overgrote meerderheid van partijen in de Tweede Kamer die zich tegen het leenstelsel hebben gekeerd. In de context van de afschaffing van het leenstelsel wordt er zelfs vaak gesproken over compensatie.

 

Het is echter misleidend om de schade van het leenstelsel enkel te meten aan studieschulden en daarop compensatiemaatregelen te baseren. Uit cijfers van het CBS uit 2019 blijkt dat ongeveer 70% van de studenten naast hun studie werken. Zij verdienden gemiddeld ongeveer 550 euro in de maand. Volgens de CBS-jeugdmonitor werkten scholieren en studenten gemiddeld zelfs 14 uur naast voltijd onderwijs. Daar zit een knelpunt, want zij besteedden gemiddeld al ongeveer 42 uur aan hun studie per week. Studeren is daarmee een grotere tijdsbesteding dan een fulltime werkweek.

 

Een losse omrekening van de CBS-cijfers leidt tot de conclusie dat een student ongeveer 20 uur naast diens studie zou moeten werken om zonder studieschuld af te studeren. Een student die uit angst voor schulden heeft besloten 20 uur naast de studie te gaan werken heeft uiteindelijk misschien geen of een lage studieschuld. Of misschien heeft deze anderhalve werkweek wel geleid tot studievertraging. Op papier heeft deze student misschien een lage studieschuld, maar in effect is de student alsnog de dupe geweest van het huidige leenstelsel.

 

Al in al moet bijna iedere de student een balans vinden tussen het opbouwen van een grote schuld of een halve werkweek naast de studie met mogelijke gevolgen voor de studieresultaten. Om inzicht te krijgen in hoe deze afweging door Amsterdamse studenten wordt gemaakt, welk effect dit heeft op studieresultaten en hoe de coronapandemie deze balans beïnvloedt doet het ASVA-onderzoeksbureau onderzoek. Help jij ons beter inzicht te krijgen? Vul de enquête in!

 

April 2021

Stel je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen

 

Als student van de UvA heb je constant te maken met het beleid van de universiteit. Meivakantie, het verlagen van de BSA-norm, maar ook algemenere thema’s als huisvesting of duurzaamheid zijn allemaal onderwerpen die terugkomen in het beleid van de UvA. En aangezien je daar als student dus steeds mee in aanraking komt, is het vanzelfsprekend dat je ook wat te zeggen hebt over dat te voeren beleid.

 

Wat is een studentenraad?

De centrale studentenraad (CSR) en de facultaire studentenraad (FSR) vertegenwoordigen alle studenten van de UvA en controleren tevens het beleid dat door de UvA gevoerd wordt. De leden van zo’n raad komen samen om te overleggen over zaken die ofwel de gehele UvA aangaan, ofwel een specifieke faculteit. Ze werken samen met het College van Bestuur van de universiteit of de Decaan van hun faculteit om de belangen van alle studenten te behartigen.

 

Waarom zou ik een raadsjaar doen?

●      Het staat goed op je cv

●      Je leert heel veel en ontwikkelt allerlei vaardigheden die na je studie nog steeds heel handig zullen zijn

●      Een raadslid krijgt een bestuursbeurs

●      Je levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit van jouw onderwijs

●      Het helpt je bij het opbouwen van een netwerk, ook heel handig voor je verdere loopbaan!

 

Hoe kan ik me aanmelden?

Via deze link vind je alle benodigdheden om jezelf kandidaat te stellen.

 

Ik wil me niet kandidaat stellen maar wel meedenken

Niet iedereen heeft de tijd om naast hun studie en werk nog een vaste verantwoordelijkheid aan te gaan en dat is meer dan begrijpelijk. Maar, hoe meer studenten hun mening uiten, hoe beter het beleid van de UvA voldoet aan wat studenten echt willen. Ga dus vooral stemmen voor de raadsverkiezingen of dien een voorstel in om de UvA, jouw faculteit of opleiding beter te maken!

 

Maart 2021

Het water staat het wo aan de lippen

 

Op dinsdag 6 april wordt een Nationale Alarmdag georganiseerd om aandacht te vragen voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. ASVA en verscheidene andere vakbonden, universiteiten, studenten en medewerkers richten zich samen tot de toekomstige coalitie. Het is tijd om verkiezingsbeloftes waar te maken.

 

Het internationale accountants- en belastingadviesbureau Pricewaterhouse Coopers (PwC) publiceerde onlangs in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z04184&did=2021D09164) waaruit blijkt dat er maar liefst 1,1 miljard euro moet worden geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek om de gewenste kwaliteit te behalen. In het PwC-onderzoek wordt ook gesproken over het mbo en het hbo, waar ook zeker investeringen nodig zijn. Echter heeft het wo een investering van wel 900 miljoen euro nodig alleen al om de huidige kwaliteit van het onderwijs te behouden.

 

Studenten, bestuurders, vakbonden, werknemers en wetenschappers verbonden aan de veertien Nederlandse universiteiten luiden samen de alarmklok; het wetenschappelijk onderwijs staat door structurele onderfinanciering al jaren onder druk. Het aantal studenten neemt alleen maar toe, terwijl het budget van de universiteiten steevast wordt gekort. Dit zorgt voor een onhoudbare situatie waarin er dusdanig veel van universitair personeel wordt gevraagd dat het leidt tot burn-out na burn-out. Om de ernst van deze hogedruksituatie over te brengen zal de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten op 6 april tijdens de landelijke actie in Den Haag de Hofvijver inlopen tot het water hem aan de lippen staat, waarna politici hopelijk eindelijk begrijpen dat het zo niet langer verder kan.

 

Onze ogen zijn gericht op de positie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Inmiddels demissionair minister Van Engelshoven, nota bene van de zelfbenoemde onderwijspartij D66, beet ons tweeëneenhalf jaar geleden nog toe dat de vraag om investeringen in het wetenschappelijk onderwijs “de logica van de universiteit van Kaatsheuvel, de logica van Holle Bolle Gijs, die propte en schrokte en nog van honger niet kon slapen,” was. De resultaten van het onderzoek van PwC bevestigen echter wat het wo al jaren roept. Daarom is het nu zaak om het aankomend kabinet, de aankomende Tweede Kamerleden en vooral de aankomend minister OCW ervan te doordringen dat het tijd is om écht te investeren in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

 

Het Nederlandse onderwijs is altijd van hoge kwaliteit geweest. We kunnen het ons niet veroorloven om slechts 2,2% van het bbp aan zo’n belangrijke tak uit te geven als we het wetenschappelijk onderzoek juist zo hard nodig hebben. Het is namelijk cruciaal voor onze maatschappij — nu, voor het oplossen van deze pandemie, maar ook straks, voor een duurzaam herstel van onze economie. De wetenschap helpt ons bij het vinden van oplossingen voor wereldwijde problemen zoals de klimaatcrisis, maar de kritische blik van wetenschappers draagt ook in het dagelijks leven bij aan een betere maatschappij hier in Nederland. Daarom is het nu zaak dat we voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op de barricades klimmen. Of de Hofvijver in lopen. Want alleen dan kunnen we terug naar een Normaal Academisch Peil.

 

 

Februari 2021 

ASVA zoekt: bestuur 2021|2022

 

Kom jij altijd op voor je medestudenten als een tentamen weer eens oneerlijk is beoordeeld? Ben jij die persoon die vakevaluaties superserieus invult? Organiseer jij altijd de leukste evenementen voor je vereniging, je vrienden of je familie? Vind jij dat Amsterdamse studenten een luidere stem verdienen en zou jij die stem wel willen zijn? Dan is ASVA op zoek naar jou!

 

ASVA strijdt voor de belangen van de Amsterdamse student: of het nu gaat om huisvesting, kwaliteit van het onderwijs of zelfs het openbaar vervoer — ASVA staat klaar voor alle 100.000 studenten in Amsterdam. Om dat te kunnen doen, heeft ASVA mensen nodig zoals jij.

 

ASVA voert actie wanneer dat nodig is en houdt studenten op de hoogte van belangrijke onderwerpen als rechten van studenten, het leenstelsel en huisvesting. Ook biedt ASVA studenten diensten aan, zoals rechtshulp, goedkope fietsen en een vraagbaak in de vorm van onze geliefde studentenbalie. Verder verbindt ASVA studieverenigingen, ondersteunt zij studenteninitiatieven en bevordert zij een actief studentenleven door bijvoorbeeld de Amsterdamse Besturendag te organiseren.

 

Om al deze dingen voor elkaar te krijgen, moet er gelobbyd worden bij de gemeente, moet er gebrainstormd worden over promotiecampagnes en moet er gestreden worden voor meer en goedkopere studentenwoningen. En nog veel meer! Een kijkje in de bestuurskeuken vind je hier.

 

Je hoeft trouwens echt niet al alles te weten over huurrecht, het leenstelsel of de onderwijsinstellingen van Amsterdam, zolang je maar bereid bent te leren en hard wilt werken voor de Amsterdamse student.

 

Wat bied jij ASVA?

●      Je bent leergierig, werkt hard en weet hoe je met kritiek (geven én nemen) moet omgaan.

●      Je bent betrokken bij het studentenleven en het onderwijs, en je wilt je graag inzetten voor de belangen van studenten.

●      Snel schakelen en het overzicht bewaren zijn voor jou geen probleem.

●      Je werkt goed in teamverband, maar bent ook niet bang om het heft in eigen handen te nemen en je eigen weg te zoeken.

 

Wat biedt ASVA jou?

●      Een superleuk en leerzaam bestuursjaar bij een studentenvakbond.

●      Samenwerken met de medewerkers en vrijwilligers van ASVA en het aansturen van een team van studenten.

●      De mogelijkheid om heel veel te leren over onder andere studentenhuisvesting en onderwijsbeleid.

●      Een beurs van 695 euro per maand.

 

Hoe kun je solliciteren?

Om te solliciteren stuur je uiterlijk 28 maart een mail naar soco@asva.nl. In deze mail zet je de volgende dingen:

●      Een sollicitatiebrief met de reden van solliciteren, iets over jezelf en jouw ervaring, en wat jou tot een geschikte kandidaat maakt.

●      (Optioneel) Naar welke functie je solliciteert en waarom.

●      Je CV

 

Hoe werkt de sollicitatieprocedure?

Alle geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Hierna vindt er een teamdag plaats met een aantal kandidaten. Denk daarbij aan een kennismaking en een aantal opdrachten, zodat we een beter beeld krijgen van wie jij bent en of jij en de andere kandidaten bij elkaar passen. Uit de kandidaten die zijn uitgenodigd voor de teamdag wordt uiteindelijk een bestuur gevormd, dat door de sollicitatiecommissie aan de leden van ASVA wordt voorgedragen tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) in de zomer. Als jullie worden ingestemd ben jij bestuur 21|22!

 

Houd er rekening mee dat je na de sollicitatieprocedure zal moeten worden ingewerkt. Deze inwerkperiode zal de hele maand augustus in beslag nemen. Vervolgens begint jouw bestuursjaar in september 2021.

 

Waar kan ik meer informatie vinden?

●      Op de website van ASVA vind je nog veel meer informatie over ASVA zelf, het bestuur van ASVA en waar ASVA zich zoal mee bezig houdt.

●      Je kunt een mail sturen naar zoekco@asva.nl voor meer informatie onder het genot van een kop koffie, of als je een keertje mee wilt lopen met het huidige bestuur.

●      Isa en Maarten van de zoekcommissie zijn er om al jouw vragen te beantwoorden!

●      Kijk op onze Instagram om in één oogopslag een idee te krijgen van waar ASVA zich zoal mee bezig houdt.

 

Januari 2021

Coronacoulance BSA: too little, too late

 

Het bindend studieadvies (BSA) is al jaren een doorn in het oog van studentenvakbonden. De huidige coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat het BSA door veel onderwijsinstellingen ofwel is opgeschort ofwel is verlaagd, maar deze ‘coronacoulance’ is eigenlijk too little, too late.

 

Afgelopen oktober stemde de Tweede Kamer voor het afschaffen van het bindend studieadvies. Het BSA levert namelijk te hoge druk op voor studenten, belemmert extracurriculaire activiteiten en ontneemt studenten de onafhankelijkheid om tot een eigen beslissing te komen betreffende hun studie. Ook blijkt het BSA helemaal niet te werken zoals het bedoeld was. Oorspronkelijk is het ontwikkeld als stimulans om te zorgen dat studenten niet te lang bij een studie blijven hangen wanneer deze hen niet goed ligt, maar in praktijk blijkt vaak dat studenten na een negatief studieadvies dezelfde studie gewoon ergens anders gaan volgen. Het effect hiervan is dat studenten alleen maar worden doorgeschoven van de ene naar de andere onderwijsinstelling en dat het dus weinig voorstelt als ‘didactisch en pedagogisch instrument’.

 

Op advies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft de HvA ervoor gekozen om ook dit academisch jaar het BSA op te schorten. Hoewel dit nog weinig duidelijkheid geeft over hoe de HvA in de toekomst met het BSA zal omspringen, heeft de Vereniging Hogescholen in hun strategische agenda van 2019 tot 2023 toegezegd te gaan experimenteren met andere vormen van het BSA.

 

Het zou de UvA sieren als ze naar de Tweede Kamer zou luisteren en deze archaïsche en niet-werkende maatregel ook zou opschorten, en het liefst zelfs zou afschaffen. ASVA, en met ons vele andere studentenbelangenbehartigers, benadrukt dat er vele andere manieren zijn om ervoor te zorgen dat studenten de juiste keuze maken. Het nog verder verhogen van de prestatiedruk in het onderwijs valt daar niet onder.

 

Hoewel de UvA inmiddels door de aanhoudende coronamaatregelen heeft ingezien dat het BSA dit jaar zeker geen haalbaar doel is, is de verlaging van 6 studiepunten te minimaal. Deze maatregel is bovendien te laat gekomen; eerstejaars hebben nu al een semester lang met de druk van het BSA gezeten. Zelfs als er nu nog meer concessies gedaan worden, is de stress al erg hoog opgelopen bij veel corona-moeie studenten.

 

Studentenvakbonden strijden al sinds 2007 voor de afschaffing van het BSA. Toch kwam er pas in 2020 een motie door de Tweede Kamer en nog blijven de Nederlandse universiteiten doen alsof hun neus bloedt. Er wordt al jarenlang niet naar studenten geluisterd, en dat terwijl deze kwestie zoveel effect heeft op de manier waarop studenten hun studententijd inrichten.

 

December 2020

ASVA is er voor iedere Amsterdamse student

 

De ASVA Studentenunie komt als vakbond op voor belangen van alle studenten in Amsterdam en diversiteit en inclusie zijn daar een belangrijk onderdeel van. Diversiteit en inclusie spelen namelijk een rol in alle lagen van het Amsterdamse studentenleven. Of het nou gaat om je onderwijs, je huisvesting, openbaar vervoer of je sociale leven – het is belangrijk dat het voor jou altijd toegankelijk en veilig is om in Amsterdam te wonen, leven en studeren. Diversiteit en inclusie zijn niet functioneel, maar intrinsiek belangrijk voor een gelijkwaardige maatschappij.

 

Op dit moment zijn zowel de Hogeschool van Amsterdam (HvA) als de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het gebied van studentenpopulatie en medewerkers geen representatie van de diversiteit van de stad Amsterdam. Ook bevatten de curricula vaak koloniaal taalgebruik, een Eurocentrisch wereldbeeld en de literatuur is grotendeels geschreven door witte mannen. Daar moet verandering in komen. ASVA zet zich actief in voor een verandering bij deze onderwijsinstellingen.

 

Je kunt zelf ook iets doen! Er zijn heel veel verschillende manieren waarop jij je kunt inzetten voor diversiteit en inclusie. Om te beginnen is het heel belangrijk om je goed in te lezen over racisme, diversiteit en inclusie. Volg ASVA op Instagram, Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van petities, evenementen en demonstraties.

 

 

November 2020

Dit keer is de prijs van rendementsdenken onze privacy

 

Afgelopen tentamenweek konden ruim 6.000 UvA studenten hun tentamens niet maken. Bovenop een storing bij Canvas, kon het surveillanceprogramma Proctorio niet garanderen dat de tentaminering goed zou verlopen. Een volgende smet op het blazoen van een manier van tentamineren waar veel studenten zich al niet comfortabel bij voelen. Het onvermogen van Proctorio om een goed verloop te garanderen is de spreekwoordelijke druppel in een emmer gevuld met ongemak.

 

Tijdens een Proctorio tentamen wordt van studenten gevraagd om een scan van hun kamer te maken, waarna, voor de duur van het tentamen, een algoritme meekijkt met de student en checkt op verdachte bewegingen, toetsaanslagen en geluiden. Verder mag je tijdens je tentamen niet naar de wc en worden de data en beelden 30 dagen opgeslagen. Besluiten over tentamens zijn aan de examencommissie om te maken, waardoor de stem van de student, de medezeggenschapsraad, niet gehoord is. Er wordt dus van studenten verwacht dat ze een willekeurig bedrijf laten meekijken in hun meest persoonlijke ruimte, zonder dat ze hier iets over te zeggen hebben. So much for a democratic university.

 

Waarom houdt de UvA dan toch vast aan Proctorio? Proctorio zou een goede manier zijn om fraude tegen te gaan, om de kwaliteit van het onderwijs en de geleverde cijfers te waarborgen. Maar dit is zeker niet de enige manier om dat te doen: er kunnen open boek tentamens worden afgenomen, je zou leerlingen essays kunnen laten schrijven, of ze per vraag maar een beperkte tijd geven om te antwoorden. Toch komt dit er op veel studies niet van. De UvA verkoopt proctoring aan studenten door te stellen dat het de enige manier is om de kwaliteit van ons onderwijs en ons diploma te garanderen. Maar na jaren van rendementsdenken en kaasschaaf bezuinigen beschikt de UvA simpelweg niet over de mankracht om ofwel deze kwaliteit te garanderen, ofwel een paar mensenogen te laten meekijken tijdens hun tentamen.

 

Hoewel studenten zich vanaf het begin al hebben uitgesproken tegen proctoring, blijft de UvA zich er toch aan vasthouden. Het binnendringen van de privé sfeer van studenten wordt verdedigd door de stelling dat proctoring de enige manier is om de kwaliteit van diploma's te waarborgen, terwijl het rendementsdenken op de universiteit ervoor heeft gezorgd dat de UvA simpelweg niet over de mankracht beschikt om op een andere manier tentamens af te nemen. Het zijn weer de studenten die de dupe zijn van wanbeleid van de universiteit en dit keer is de prijs onze privacy.

 

Oktober 2020

Maak kennis met het nieuwe ASVA Bestuur!

 

Het nieuwe ASVA bestuur is in dienst getreden. Ben je benieuwd geworden wat ze voor jou gaan betekenen dit jaar? Lees dan snel verder!

 

Voorzitter Maarten van Dorp (23) studeert Scheikunde.

 

Wat is het leukste aan student zijn? 

Dat je bijna al je tijd kan wijden aan leren en dat al je medestudenten met datzelfde doel op de onderwijsinstelling rondlopen. Als student draait je hele leven om het beleven van intellectuele of sociale avonturen, daar word ik best gelukkig van. 

 

Waarom ben je bestuurslid van ASVA geworden? 

Ik vrees voor Amerikaanse praktijken in onderwijsland. We zien het bijvoorbeeld al gebeuren met het schuldenstelsel en daar wil ik wat tegen doen. In mijn hoofd spookte de vraag "maar wat kan ik daar nou in mijn eentje aan doen" vaak rond. Bijdragen aan ASVA was daar het antwoord op. 

 

Wat wil je dit jaar verbeteren? 

Dit is altijd een lastige vraag omdat er zoveel verschillende pijnpunten zijn waar ik me dit jaar mee bezig wil gaan houden. Schuldenvrije studeren is daar een grote van, maar ook het hebben van genoeg studentenwoningen in Amsterdam vind ik heel belangrijk. 

 

Wat wil je zeggen tegen je (mede)studenten? 

Zelf word ik met enige regelmaat een beetje treurig van alle voorkombare problemen, zoals klimaatverandering of de debiele bezuinigingen op onderwijs, waar we tegenaan gaan lopen als generatie. Dat hoeft echt niet. De drempel om mee te helpen met het oplossen van die problemen is lager dan je denkt: stuur de actiegroep voor de desbetreffende kwestie op jouw uni of hogeschool gewoon een mailtje met de vraag wat je kan bijdragen. Voor je het weet sta je op de barricade of zit je aan een overlegtafel. Als je nog steeds twijfelt aan de invloed die studenten kunnen hebben, dan raad ik je aan om de studentenprotesten van de afgelopen 70 jaar eens te googlen. De maagdenhuisbezetting of bijvoorbeeld krakersrellen in de jaren ‘80 hebben echt heel concreet beleid veranderd. 

 

Vicevoorzitter Juliet Hondtong (21) studeert English Language and Culture én heeft de bachelor Linguistics hiervoor al afgerond.

 

Wat is het leukste aan student zijn? 

Dat alles wat interessant is binnen handbereik ligt! Je wordt omringd door slimme, interessante en knowledgeable docenten die jou heel graag heel veel willen leren. In bijna alle studies is er ruimte om buiten je vakgebied kennis op te doen. Ook op persoonlijk vlak leer je veel. Je wordt steeds zelfstandiger en leert nieuwe mensen kennen, die je weer op leuke dingen wijzen en naar mooie plekjes brengen waarvan je voorheen niet wist dat ze überhaupt bestonden! 

 

Waarom ben je bestuurslid van ASVA geworden? 

ASVA is een organisatie die al 75 jaar lang voor de belangen van studenten strijdt. Om een steentje bij te dragen aan het voortbestaan van deze belangrijke speler in het Amsterdamse studentenleven door onze leuke en hardwerkende medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen en studentenorganisaties te versterken is écht heel gaaf. 

 

Wat wil je dit jaar verbeteren? 

Aankomend jaar ga ik me vooral bezighouden met ASVA-interne zaken. Zo zal er een helder sociaal veiligheidsbeleid komen en hoop ik de bekendheid van de ASVA Academy, waar je als ASVA-lid goedkope en goede trainingen kan volgen, onder organisaties te verspreiden. 

 

Wat wil je zeggen tegen je (mede)studenten? 

Laat je niet opjagen! Neem de tijd om dingen buiten je studie om te doen die je interessant vindt. Ontwikkel jezelf als een persoon met kennis, meningen en ervaringen. Dat diploma zal er echt wel komen.

 

Algemeen bestuurslid Hanna Blom (23) studeert Europese studies.

 

Wat is het leukste aan student zijn?

Dat je, als het een beetje mee zit, de tijd en ruimte hebt om je te verdiepen in onderwerpen waar jij je bezig mee wilt houden, om er heel veel over te kunnen lezen en met je medestudenten en docent verder in gesprek over te gaan.

 

Waarom ben je bestuurslid van ASVA geworden?

Ik wilde me graag een jaar lang volledig kunnen storten op de problemen voor studenten binnen onderwijs en huisvesting. Het recht op een betaalbare woning, het belang van de geesteswetenschappen, sociale veiligheid op de universiteit; dit zijn allemaal onderwerpen die ik heel belangrijk vind.

 

Wat wil je dit jaar verbeteren?

Graag zou ik een platform creëren voor studenten binnen ASVA om zich te organiseren rond problemen die ze tegenkomen en om geïnformeerd te raken over wat en wie deze problemen veroorzaken.

 

Wat wil je zeggen tegen je (mede)studenten?

Stuur ons een mail over wat jou dwars zit! Online onderwijs is vervelend en eenzaam, we moeten elkaar juist opzoeken en ASVA is ervoor jou in tijden dat het voelt alsof jouw stem niets betekent.

 

Penningmeester Stijn Hermes (20) studeert Built Environment; bouwkunde met de afstudeerrichting Stedenbouwkunde.

 

Wat is het leukste aan student zijn?

Het leukste aan het student zijn vind ik dat je heel veel nieuwe mensen leert kennen. Toen ik begon aan mijn studie heb ik een hele korte tijd een gigantische vriendengroep opgebouwd. In mijn klas konden we het allemaal heel goed met elkaar vinden. Ondanks dat iedereen na het eerste jaar zijn een eigen richting op ging, zat iedereen nog altijd samen aan dezelfde tafel.

 

Waarom ben je bestuurslid van ASVA geworden?

In het afgelopen jaar zijn mij een aantal dingen opgevallen op het HBO. Zo merkte ik dat veel studieverenigingen moeite hadden om banden met docenten op te bouwen. Ook hadden veel studieverenigingen moeite met het vinden van een nieuw bestuur. Tijdens mijn bestuursjaar bij a.s.v. BUILD was dit niet het geval, het was juist precies tegenovergesteld. Dit riep vragen bij mij op: Waarom zijn er zoveel verschillen tussen verschillende studentenorganisaties, terwijl ze allemaal onder dezelfde onderwijsinstelling vallen? Hiervoor wil ik me dan ook inzetten!

 

Wat wil je dit jaar verbeteren?

Voor nu heb ik de volgende dingen in gedachte waar ik me hard voor ga maken:

● Studieverenigingen (HBO) door de Coronatijd heen helpen;

● Communicatie op de HvA verbeteren op meerdere vlakken;

● Diversiteit en inclusie in zoveel mogelijk zaken betrekken en zorgen dat het belang overal boven water komt.

 

Wat wil je zeggen tegen je (mede)studenten?

Geniet van je studententijd, want het is de mooiste tijd van je leven.

 

Secretaris Cato van Hoegee (19) studeert bestuurskunde & overheidsmanagement.

 

Wat is het leukste aan student zijn?

Het ontmoeten van nieuwe mensen, het leren wat je leuk vindt en het ontwikkelen van jezelf.

 

Waarom ben je bestuurslid van ASVA geworden?

Omdat ik een sterke mening heb, en daarin actie wil ondernemen!

 

Wat wil je dit jaar verbeteren?

Het contact met de HvA studenten! Hva-studenten zijn een super waardevolle groep waar we niet zomaar overheen mogen kijken.

 

Wat wil je zeggen tegen je (mede)studenten?

Kom eens langs!! Of bel/app/mail gezien corona, maar laat van je horen als er iets is, je een idee hebt of je gewoon wilt sparren. Oh, en vergeet vooral niet te genieten van je studententijd.

 

 

Augustus 2020

Dus jij gaat studeren in Amsterdam?

 

De ASVA studentenunie is de vakbond voor Amsterdamse studenten. Als organisatie zetten wij ons 24/7 in voor studenten in Amsterdam: wij houden ons bijvoorbeeld bezig met onderwijs, studentenhuisvesting, gratis rechtshulp of trainingen voor studenten.

Heb je hulp nodig, dan kan je altijd terecht bij onze studentenbalie! Dat kan via WhatsApp, via de mail of door even te bellen. Check even asva.nl/eerstejaars

Ben jij een nieuwe student in Amsterdam? En wil jij weten wat er allemaal te doen is op het gebied van verenigingen? Een netwerk opbouwen, groeien als mens, sporten, of bezig zijn met cultuur; het kan allemaal. Op StartjeStudentenleven.nl kan jij ontdekken wat jij allemaal uit je studentenleven kan halen.

 

Startjestudentenleven.nl is een initiatief van de ASVA Studentenunie en de A.K.v.V. om eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met het studentenleven in Amsterdam.

 

Meer tips over hoe je jouw studie goed begint? Kijk eens hier!

 

Juni 2020

Goed en inclusief onderwijs en een beter OV

 

Vind jij het ook zo belangrijk dat iedereen moet kunnen studeren? Vind je het belachelijk dat de metro’s om 1 uur ’s nachts al stoppen? Wil je ook van die lening af die je nodig hebt om je studiegeld te kunnen betalen? Wil je onderwijs dat er voor jou is en een breder verhaal vertelt?

 

ASVA behartigt de belangen van alle Amsterdamse studenten, of die nou studeren aan het HBO of aan de universiteit, en dat is hard nodig! Wij zetten ons in voor goed openbaar vervoer, de kwaliteit van het onderwijs én voor betaalbare studentenwoningen. Wij werken daarvoor veel samen met de UvA en de gemeente.

 

Bij ASVA zijn studenten elke dag aan het werk om op het gebied van huisvesting en onderwijs die veranderingen te krijgen waar studenten recht op hebben. Hiervoor verzamelen wij informatie over de verschillende opleidingen, faculteiten en verenigingen en zijn we in staat een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat. Zo maken wij ons hard voor inclusiviteit en diversiteit en ondersteunen we duurzame en groene initiatieven. Natuurlijk doen we ook mee aan de #nietmijnschuld dat ervoor wilt zorgen dat we niet meer hoeven te lenen om te kunnen studeren.

 

Als wij dingen tegenkomen die echt niet kunnen gaan wij het gesprek aan met wethouders, gemeenteraadsleden of het College van Bestuur, doen we onderzoek naar de problemen, schrijven we een persbericht of opinieartikel en voeren we als het nodig is actie met honderden of zelfs duizenden studenten.

 

Studeren in Amsterdam betekent vaak reizen met het OV, of je nu op kamers woont of niet. Zeker omdat het tekort aan woningen in de stad steeds groter wordt, is een goede bereikbaarheid van de onderwijslocaties super belangrijk. Wij willen dan ook dat het nachtnet verbeterd wordt zodat je ook ’s nachts veilig thuis kunt komen, juist als je niet in het centrum woont. ASVA werkt samen met de GVB in de Reizigers Advies Raad (RAR). Heb je een klacht of idee ter verbetering van het OV voor studenten? Dan kun je altijd bij ASVA terecht.

 

Wil je meer weten, lid worden of zoek je een toffe bijbaan? Check dan snel onze website asva.nl of app ons op +31 6 39625931.

 

 

Mei 2020

UvA, dit is geen business as usual

 

Asva Studentenunie uit haar kritiek op de manier waarop de Universiteit van Amsterdam koste wat het kost doorgaat met functioneren, waarmee ze aan de klachten van studenten en docenten geen recht doen. Dit probleem komt voort uit hoe onderwijs al langer wordt bedreven. 

 

De beschuldigingen dat de UvA een diplomafabriek is kennen we natuurlijk al. We weten dat de Universiteit van Amsterdam parallel aan haar organisatie als onderwijsinstelling een holding heeft, UvA Ventures Holding BV. We weten dat College van Bestuur-lid Jan Lintsen ook in de directie van deze holding zit, samen met Hans Amman (je kent hem wel, de vastgoedman), de man die tijdens de Maagdenhuisbezetting de schuld kreeg van de geldproblemen van de UvA door zijn ‘creatieve’ vastgoedondernemingen. We weten ook dat UvA Ventures Holding BV naast de UvA opereert om commerciële handelingen te verrichten die de universiteit zelf niet zou mogen doen, zoals panden verhuren. We weten dat de UvA via UvA Ventures Holding BV studenten aanmoedigt om startups te beginnen, dat ze ruimtes verhuren aan studenten en bijna de helft van het priemende bedrijf opkopen, in de naam van valorisatie. We weten dat onze universiteit vele deals heeft lopen met bedrijven, zoals de deal met Shell.

 

Als je dit nog niet wist, geen probleem, weet je het nu. Omdat wij weten dat de UvA al langer op deze manier wordt bestuurd en hoe er over de universiteit als bedrijf wordt nagedacht, weten we ook welke woorden we moeten gebruiken om ons punt te kunnen maken; marktwerking en neoliberalisme.

 

Als consument in dit scenario hebben wij, als studenten, het product ‘universitair onderwijs’ aangeschaft. Maar zijn wij eigenlijk wel tevreden met onze aankopen? Wij betalen 2000 euro voor twee semesters, en ons eerste semester verliep totaal anders dan het huidige.

 

Na een paar maanden twijfelen wij aan onze aanschaffen: Wat heb ik nu werkelijk gekocht? De student gaat met het bonnetje in de hand de garantievoorwaarden op zoeken. Online toegang tot academische journals, boeken mogen ophalen van een bibliotheek, email contact met mijn docenten; dit hebben wij nog tot onze beschikking. Contacturen met docenten en in aanraking komen met anderen in onze vakgebieden, waren dit niet ook componenten die essentieel deel van waren van de aankoop? 

 

Mocht deze toon wat zuur klinken, onsolidair in barre tijden waarin wij juist de armen ineen moeten slaan, dan ben je toch aan het verkeerde adres. Docenten werken zich kapot om het onderwijs om te zetten naar online vormen, maar wat levert dat daadwerkelijk op? Wat is het leerrendement in deze tijd? Wat is de waarde van dit soort onderwijs?

 

We weten dat tijd geld is, maar kunnen we alsjeblieft even de tijd nemen om ons af te vragen waarom de universiteit zich gedraagt alsof het business as usual is? Als studenten niet even as usual kunnen presteren maar dat wel van ze wordt verlangd, als docenten extra stress ervaren van een pandemie, als we allemaal heel veel tijd achter onze laptops moeten doorbrengen zonder dat we het gevoel hebben hier veel van op te steken, wanneer vinden we dan tijd om toe te geven dat dit niet meer vol te houden is?

 

Bij ASVA krijgen wij dagelijks de vraag van wanhopige studenten of er begrip van de universiteit gaat komen. Een schorsing van onderwijs, een statement dat alle docenten, solidair of niet, redelijk zijn met uitstel, verlenging of schorsing van deadlines, een statement dat studenten niet lager dan het gemiddelde van vorig semester zouden kunnen scoren, in elk geval iets? Natuurlijk is de UvA bezorgd om de internationale studenten die volgend jaar in kleinere getallen zullen aantreden, dat is het verdienmodel, maar toch vragen we ze nu even te geven om de studenten die er al zijn. 

 

Studenten en docenten zijn geen machines, geen opbrengst, maar moeten nu tijdens een pandemie, die nog lang niet voorbij is, keihard doorwerken. Uiteindelijk is de coronacrisis in ieder geval in staat geweest om, wat wellicht voor velen al glashelder was, aan de kaak te stellen dat deze manier van elkaar en onszelf behandelen niet duurzaam is, en het hoog tijd is voor verandering. Onze oproep is: denk nu even niet aan ‘business as usual’, dit werkte voor de crisis al niet en nu al helemaal niet. Sterker nog, het gaat ons in de toekomst alleen nog maar meer problemen ‘opleveren’...

 

Meer weten over wat ASVA voor jou kan doen in deze tijd? Bezoek onze website en word lid!

 

April 2020

75 jaar strijden voor jouw belangen

 

Het is een bijzondere maand voor de studentenvakbond van Amsterdam: ze bestaat 75 jaar. Sinds mei 1945 zet ASVA zich in voor goed onderwijs en betaalbare studentenwoningen.

 

In mei dit jaar bestaat ASVA 75 jaar. Het was de bedoeling om dit te vieren met veel leuke evenementen, maar door het Coronavirus zijn die helaas verplaatst naar mei 2021. De ASVA studentenunie heeft zich al die jaren ingezet voor het verbeteren van het studentenleven, door zich hard te maken voor studentenhuisvesting, goed openbaar vervoer, maar ook door bijvoorbeeld protesten te organiseren. Judith Crabbendam was bestuurslid van ASVA in 2017|2018 en is één van de organisatoren van het lustrum. Zij vindt het erg jammer dat het lustrum nu niet door kan gaan. ‘Het was een mooi moment geweest om stil te staan bij wat ASVA allemaal doet en heeft gedaan. Het belang van studenten die samen komen om iets te doen voor anderen en daarvoor willen strijden, dat vond ik zelf best wel bijzonder om te zien.’

 

Judith (links) en ons huidig bestuurslid Amy (rechts)

 

Bram Harkema was secretaris van ASVA in het bestuursjaar 2014|2015, voor hem is het belang van een goede studentenvakbond ook nu overduidelijk. ‘Al 75 jaar komt ASVA op voor het bestaansrecht van studenten. Er zijn zwart-wit-video’s waarop ASVA in de jaren ’60 al demonstreert voor meer studentenwoningen. ASVA is de enige partij die lobbyt voor meer studentenwoningen in Amsterdam. En dat is nog steeds hard nodig. Dat studenten het niet gemakkelijk hebben blijkt ook weer aan de huidige coronacrisis.’

 

 

De twee oud-bestuursleden hebben allebei mooie herinneringen aan hun tijd bij ASVA. Crabbendam: ‘Om alle medewerkers, vrijwilligers en het bestuur te bedanken hebben we aan het eind van de zomer altijd een etentje met speeches, liedjes, wijntjes en lekker eten. Dat waren echt de leukste avonden.’ Harkema heeft een andere bijzondere herinnering die hem bij is gebleven: ‘In 2015 werd het Bungehuis bezet door studenten die boos waren over de reorganisatieplannen op de Faculteit Geesteswetenschappen en het economisch denken aan de universiteit. Deze bezetting eindigde abrupt toen de UvA besloot de ME op haar eigen studenten af te sturen. ASVA organiseerde met een grote groep studenten en actiegroepen in 24 uur een demonstratie tegen deze politie-inzet. Ik had de eervolle taak om contact met de politie te houden, wat vooral betekende dat ik elke 5 minuten werd gebeld met de vraag of we per se naar het Maagdenhuis wilde gaan: “Jullie mogen ook naar de Dam hoor, dan leiden we de trams wel om.” De demonstratie verliep perfect, de sfeer was goed en er waren écht heel veel mensen. De demonstratie werd afgesloten met speeches voor het Maagdenhuis en terwijl wij met ASVA naar een café wilden lopen om na te praten, werd de deur ingeslagen en begon wat wij nu kennen als de laatste bezetting van het Maagdenhuis.’

 

Bram Harkemz

 

Activisme, het opkomen voor belangen van studenten, een sterke community; het zijn aspecten die bij de ASVA studentenunie passen.  Ook in de komende 75 jaar zal ASVA zich in blijven zetten voor de belangen van alle studenten in Amsterdam. In al de jaren dat ASVA bestaat is er veel veranderd en de komende jaren zal er ongetwijfeld ook weer veel veranderen. Juist daarom is een sterke studentenvakbond van groot belang. Harkema: ‘Ik gun ASVA een toekomst waarbij het bestaansrecht niet wordt bediscussieerd. Het zou volstrekt logisch moeten zijn wat ASVA doet en waarom dat belangrijk is.’

 

Wil jij op de hoogte blijven van het lustrum van ASVA? Volg ons dan op facebook, instagram of twitter!

 

Maart 2020

Een bestuursjaar, iets voor jou?

 

Vraag je je tijdens quarantaine wel eens af hoe volgend studiejaar eruit gaat zien? Denk je misschien ook wel eens aan hoe het zou zijn om een bestuursjaar te doen? Wij helpen je bij het maken van deze keuze.

 

Amsterdam kent een groot aantal verenigingen voor studenten. Al deze verenigingen hebben een bestuur. Dit bestuur zorgt er onder andere voor dat er leuke en leerzame dingen georganiseerd worden voor studenten. In deze tijd van het jaar beginnen de meeste verenigingen met de zoektocht naar een nieuw bestuur dat na de zomer het stokje van hen kan overnemen. Een goed moment, want jij zit tijdens je quarantaine misschien ook wel te denken over hoe jij jouw volgende studiejaar wilt gaan vormgeven. Misschien twijfel je wel of een bestuursjaar iets voor jou is. Wij helpen je bij het maken van deze keuze.

 

Afgelopen weken sprak ik met het bestuur van FinTax (studievereniging van de opleidingen Finance Tax & Advice (FTA), Financial Services Management (FSM) en Fiscaal Recht & Economie (FRE) van de HvA), het Bestuur SV MARCO (Marketing en Communicatie, HvA) en Emma Hilde Fuchs voorzitter van de ASVA Studentenunie. Zij delen hun ervaringen en helpen jou bij het maken van een keuze.

 

Je kunt om verschillende redenen kiezen voor een bestuursjaar. Die redenen kunnen zijn dat je nieuwe mensen wilt leren kennen, het leuk vindt om evenementen te organiseren of omdat je je persoonlijk verder wilt ontwikkelen. Ook Nico Tegelberg (vicevoorzitter SV Macro) herkent dit: ‘Het leek mij gelijk al leuk om een jaar in bestuur te zitten, dat kwam door de gezelligheid. Maar het feit dat je interessante ervaring opdoet voor op je CV was uiteindelijk doorslaggevend voor mij.’ Dominique de Jong (vicevoorzitter FinTax): ‘Je leert ontzettend veel: besturen en samenwerken, maar ook notuleren en je verbetert je sociale vaardigheden. Je ervaart alle aspecten die ook komen kijken bij het runnen van een bedrijf. Je verbreedt niet alleen je netwerk en kennis maar het is ook een pluspunt op je CV.’

 

Als bestuur stuur je een organisatie aan, ben je eindverantwoordelijk voor events, ontwikkel je de visie en doelen van de organisatie, evalueren je organisatorische processen, leer je mensen inwerken, omgaan met onverwachte situaties en leer je rekening houden met meerdere stakeholders. Dat zijn allemaal vaardigheden die je ontwikkelt.  Los daarvan leer je ook veel over jezelf, dat zegt ook Jelle Ritsma (voorzitter SV Marco): ‘Ik heb geleerd om allerlei evenementen te organiseren, maar daarnaast heb ik vooral geleerd om beter te plannen, want daar was ik dramatisch in, haha.’

 

Sommige bestuursfuncties zijn parttime en sommige fulltime. De ASVA Studentenunie is voor komend studiejaar op zoek naar beide. Ik vroeg Emma Hilde Fuchs, voorzitter van ASVA, waarom zij heeft gekozen voor een bestuursjaar: ‘De ervaring die je opdoet tijdens een zo’n jaar valt niet te vergelijken met je studie. De dingen die je leert, zul je voor de rest van je leven kunnen gebruiken. Het is hard werken en het zit niet altijd even mee, maar de voldoening die je eruit haalt, is niet te evenaren. Ik heb nog nooit in zo'n korte tijd zoveel geleerd.’

 

Als ik de bestuursleden moet geloven die ik de afgelopen tijd heb gesproken, lijkt er nauwelijks een reden te zijn om níet te kiezen voor een bestuursjaar. Toch merken veel besturen dat het lastig is om geschikte kandidaten te vinden. Dat komt onder meer door de invoering van het leenstelsel en toenemende druk om zo snel mogelijk af te sturen. ‘Zonde,’ zegt Fuchs ‘ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze en qua geld; bij ASVA zetten wij ons juist in voor de afschaffing van het leenstelsel, dat ik daar nu iets langer voor moet lenen heb ik er wel voor over.’

 

Kortom de redenen om een bestuursjaar te doen zijn er in overvloed. Twijfel je toch nog? Kijk dan op: https://asva.nl/over-asva/nieuwbestuur/

 

Februari 2020

ASVA spreekt zich uit over woningdelen

 

Als je in Amsterdam woont en een onzelfstandige kamer hebt, dat is een kamer waar je de keuken en/of badkamer met andere huisgenoten deelt, moet je verhuurder hier al vanaf 1 januari 2017 een vergunning voor hebben. Tot nu toe betekende dat voor huurder en verhuurder nog niet zo veel, maar vanaf 1 april dit jaar gaat de gemeente dit beleid ook echt handhaven.

 

ASVA vindt deze verandering belangrijk, omdat veel Amsterdamse studenten een woning delen. Sommigen doen dat om sociale redenen; het is gezellig om je woning te delen met huisgenoten of vrienden. Je bent zo minder eenzaam, zeker als je bent verhuisd naar een nieuwe stad om te studeren. ASVA vindt woningdelen ook een verrijking voor de stad zelf. Het houdt alle delen van de stad, ook het centrum, bewoonbaar voor jongeren en studenten. Studenten en jongeren worden anders naar de randen van de stad verbannen.

 

 

Helaas willen niet alle verhuurders een vergunning aanvragen. Ze vinden het te duur of zijn bang dat ze minder huur kunnen vragen in de toekomst. Doordat deze huisbazen geen vergunning aanvragen, komen studenten op straat te staan!

 

Daarom is het belangrijk dat studenten goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels over woningdelen. Deel jij jouw huis met twee of meer huisgenoten, dan heeft jouw huisbaas een vergunning nodig! Jouw huisbaas kan een vergunning krijgen als de woning aan een paar eisen voldoet: er moet een gemeenschappelijke ruimte zijn van minstens 11 m2, je moet een eigen huurcontract krijgen en als er meer dan vier mensen wonen, zijn er eisen voor geluidsisolatie.

                 

Vanaf 1 april zijn er quota voor het aanvragen van een vergunning, waardoor het moeilijker kan worden om een vergunning te krijgen. Per wijk mag maximaal 5% van de huizen verhuurd worden met woningdelen en in appartementencomplexen maximaal 25%. ASVA is het niet eens met deze quota, omdat hierdoor in sommige wijken geen nieuwe kamers verhuurd kunnen worden in de toekomst. Deze quota maken het nog moeilijker om het tekort aan studentenkamers in Amsterdam op te lossen.

 

Voldoet jouw woning al aan de nieuwe eisen, heb je een contract en is er een vergunning? Klik hier voor meer informatie over woningdelen.

 

Wil je meer weten over het kamertekort in Amsterdam? Kijk dan dit filmpje! (het duurt maar 30 seconden)

 

Januari 2020

ASVA strijdt tegen stress en burn-out onder studenten: Tijd voor een TIMEOUT!

 

Door stress, prestatiedruk verwachtingen van zichzelf en van anderen krijgen steeds meer studenten psychische problemen zoals een burn-out of een depressie. Door de overheid en meerdere instanties is dit maatschappelijke probleem al vaak gesignaleerd... en daar blijft het bij. Om hiertegen in actie te komen organiseert de ASVA Studentenunie samen met Stichting TimeOut een theatervoorstelling over dit onderwerp in het Wibauthuis op 12 februari om 19:15 uur.

 


Dit evenement is geen gewone voorstelling, maar een interactief theaterdebat. Tijdens deze voorstelling worden studenten in een veilige omgeving geprikkeld om na te denken over deze problemen, en kunnen zij met professionals in gesprek gaan. Want, in hoeverre ervaar jij eigenlijk druk om te presteren?


Na afloop van de TIMEOUT! voorstelling vindt er een borrel plaats in het TimeOut Café, waar studenten en andere geïnteresseerden de mogelijkheid hebben om na te praten. Daarnaast kunnen studenten spreken met professionals die hen kunnen begeleiden bij hun vragen en problemen. Ook zal Teuntje van Heese haar onderzoek over de zoektocht naar mentale gezondheidssteun van studenten op de Universiteit van Amsterdam presenteren.


Time-out vindt plaats op 12 februari 2020, in het Wibauthuis van de Hogeschool van Amsterdam. Een kaartje kost €3.72 inclusief twee consumpties en zijn nu te koop via asva.nl/timeout.

 

Nieuwsgierig geworden? Check hier de trailer:

 

 

Folia draagt geen verantwoordelijkheid voor deze inhoud.