Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
actueel

‘Geef ons in godsnaam geld voor docenten’

Dirk Wolthekker,
18 februari 2016 - 16:15

Studenten, medewerkers en bestuur van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen gingen gistermiddag in gesprek met elkaar om te kijken hoe het verder moet met de faculteit nu de studentenaantallen zo dramatisch teruglopen en de werkdruk kennelijk skyrocketing is. Vele voorstellen zijn inmiddels gelanceerd om het tij te keren. ‘Maar het zijn allemaal flutplannen.’

Rond de honderd mensen waren afgekomen op de kick off-bijeenkomst vn ‘Strijd mee voor de FMG’ in de Theaterzaal van Crea. De beweging vreest forse bezuinigingen op de facultaire begroting en wil die voorkomen. Kwestie is natuurlijk dat iedereen die bezuinigingen graag wil voorkomen, maar dan zal er op korte termijn iets aan de studenteninstroom moeten worden gedaan. Die is in 14/15 gekelderd met tien procent en dit studiejaar met nog eens zestien procent, vertelde interim-decaan Eric Fischer die in de zaal zat.

 

Complex en diffuus

Hoe de faculteit weer aantrekkelijk kan worden voor (met name) bachelorstudenten is een zaak die niet zomaar opgelost kan wan worden, vooral omdat de faculteit verschillende afdelingen kent die elk voor zich ‘een uiterst complex en diffuus beeld’ geven van de situatie, meende René Hulst, ondernemingsraadslid en zelf werkzaam bij de afdeling sociologie.

 

‘De analyses die we tot nu hebben zijn volstrekt onvoldoende om toekomstplannen op te baseren. Zo gaat het aan mijn afdeling vooral om een terugval in jongensstudenten. Maar waarom vooral jongens wegblijven is niet duidelijk.’ Of de terugloop in aantal studenten te keren is, is ongewis. ‘Maar we kunnen in elk geval kijken of we meer buitenlandse studenten kunnen interesseren in een opleiding aan de faculteit,’ zei docent politicologie Enzo Rossi. Of dit effect heeft is uiteraard niet zeker. ‘Misschien moeten we ook gewoon accepteren dat de faculteiten minder studenten trekt.’

 

‘Waar het vooral om gaat is het verminderen van de werkdruk’

In het huidige verdelingsmodel van financiële middelen zal dat echter onvermijdelijk leiden tot minder geld. Vooralsnog mag de faculteit een klein deel van haar eigen reserves – namelijk 2,4 miljoen euro – inzetten om bezuinigen te voorkomen, dan wel te investeren in het verbeteren, lees: aantrekkelijker maken - van de organisatie. Dit bedrag werd vorige week door Catherine Hooijer van ‘Strijd mee voor de FMG’ ter discussie gesteld omdat de facultaire reserves in totaal vijftig miljoen bedragen. Haar boodschap toen: dan kan er wel een iets groter deel van de reserve worden aangesproken. Gisteren zei ze: ‘2,4 miljoen is niet veel.’

 

110 miljoen

‘Voor een decaan is 2,4 miljoen wel veel,’ repliceerde interim-decaan Eric Fischer. Hij was aanwezig om een toelichting te geven op de cijfers. ‘We hebben inderdaad een reserve van vijftig miljoen, maar de helft daarvan is zogenoemd “beklemd”. Dat wil zeggen er staat tweede en derde geldstroomonderzoek tegenover en we kunnen het dus niet zomaar uitgeven. Er blijft 25 miljoen aan “vrije reserves” over. Gezien de teruglopende studentenaantallen en daarmee samenhangende budgetten verwacht ik op een begroting van 110 miljoen euro een jaarlijks tekort van 12,5 miljoen euro. Als we de vrije reserves gebruiken zouden die dus in twee jaar op zijn. We moeten dus iets doen.’

 

Vier miljoen

Wat dat zal zijn is nog niet uitgekristalliseerd. De bijna tachtig verbeterpunten die de FMG vorig jaar heeft geformuleerd (zie onderstaande lijst) kosten voor een deel geld en gaan voor een ander deel over de verschuiving van geldstromen. De plannen die er nu liggen zijn voor een deel geen goede of halfbakken plannen, zo liet Hulst gisteren doorschemeren. Hij noemde het ‘flutplannen’. ‘Waar het vooral om gaat is het verminderen van de werkdruk. Geef ons in godsnaam geld voor docenten. Dan ontstaat er ook meer rust, zowel voor docenten als studenten.’ Of dat geld er komt is niet zeker. De vier miljoen die de UvA eenmalig van Den Haag krijgt, inmiddels ‘de Bussemaker-geldenDat zijn investeringen die anticiperen op de opbrengsten van de afschaffing van de basisbeurs.’ genoemd, komen pas over een paar jaar vrij, maar mogen nu al worden besteed. De gelden worden waarschijnlijk echter over de faculteiten verdeeld naar rato van het aantal studenten, wist stidentenraadsvoorzitter Naomi Appelman te vertellen. En studenten, daarvan zijn er op de FMG juist steeds minder.

 

Zie hieronder een scan de door de FMG voorgestelde verbeterpunten. Die worden onder meer  gefinancierd met een deel van de facultaire reserves. De stand is per december 2015.

 

Legenda:

A = afdeling

F = faculteit

U = universiteit

Rood = Nog op de agenda te zetten

Geel = Reeds onderwerp van overleg

Groen = Afgeronde onderwerpen