Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

CvB keurt begrotingen commissies goed

Dirk Wolthekker,
11 februari 2016 - 15:41

Het College van Bestuur heeft vandaag de begrotingen, die de commissie financiën (430.000 euro) en de commissie democratisering & decentralisering (419.000 euro) hadden ingediend, goedgekeurd. De subcommissie diversiteit heeft nog geen officiële begroting ingediend bij het CvB. Daarover is dus nog geen beslissing genomen. Dat heeft vicevoorzitter Hans Amman, verantwoordelijk voor de financiën van de universiteit, vandaag bevestigd.

De commissies zijn intussen al enige tijd aan het werk, maar de begrotingen die zij hadden ingediend waren nog niet goedgekeurd. Amman vond de begrotingen aanvankelijk – en nog steeds – aan de hoge kant en legde ze daarom ter advisering voor aan de gezamenlijke vergadering (gv) van de centrale ondernemingsraad en de centrale studentenraad. De gv adviseerde positief over de begrotingen en dat heeft geleid tot goedkeuring door het CvB.

 

Subcommissie diversiteit

De begroting van de subcommissie diversiteit is nog in de maak, evenals het werkplan van de subcommissie en daarom is hierover nog geen advisering beschikbaar, laat staan goedkeuring. Voorzitter Gloria Wekker van de subcommissie laat desgevraagd aan Folia weten op korte termijn een begroting aan te leveren. Wekker: ‘De subcommisie diversiteit achtte de tijd niet rijp om haar begroting ter beoordeling voor te leggen aan de gv , aangezien de subcommissie pas op 27 januari voor het eerst voltallig bij elkaar is gekomen. We zijn op dit moment druk bezig om het werkplan op te stellen en voeren overleg met verschillende partijen om het kortste traject naar accordering te volgen.’