Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Lisa Westerveld
actueel

Conceptbegroting van 530.000 euro voor commissie D&D

Dirk Wolthekker,
26 januari 2016 - 15:26

Na de commissie financiën heeft nu ook de commissie democratisering en decentralisering (D&D) een conceptbegroting klaar en aangeleverd bij het College van Bestuur. Die begroting bedraagt 530.000 euro en is opgedeeld in twee deelbegrotingen: 419.000 euro voor democratisering en decentralisering en 111.000 euro voor de subcommissie diversiteit. Voor het beoogde referendum is dertig duizend euro uitgetrokken.

Het grootste deel van de begroting van de commissie D&D en van de subcommissie diversiteit gaat op aan personeelsvergoedingen: voor de acht personen plus secretaris en assistenten van de commissie D&D is 307.000 euro uitgetrokken. Daarvan gaat ruim 80.000 euro op aan het secretariaat; ter vergelijking: voorzitter Lisa Westerveld zal om en nabij de 33.000 euro ontvangen, plus reis- en verblijfsvergoedingen.

 

De subcommissie diversiteit heeft voor personeelsvergoedingen 69.000 euro begroot. Die subcommissie bestaat uit een hoogleraar, vier leden en een student. Commissie en subcommissie staan gezamenlijk onder voorzitterschap van Lisa Westerveld, de subcommissie diversiteit wordt aangestuurd door emeritus-hoogleraar Gloria Wekker. De commissies gaan er vanuit tot 1 september 2016 aan het werk te zijn.

 

Referendum

Naast de personeelslasten worden er uiteraard ook andere kosten begroot. Zo zijn/worden er universitaire debatten georganiseerd die op vijfduizend euro zijn begroot, is er een website opgezet die zevenduizend euro kost en wordt er aan externe advisering veertigduizend euro uitgegeven. Opvallende begrotingspost is ook het beoogde referendum. De commissie D&D wil onder de leden van de academische gemeenschap een volksraadpleging organiseren om haar voorstellen te toetsen. De totale kosten van dit referendum zijn begroot op een bedrag van dertigduizend euro.

 

Advisering

Het college van bestuur, dat goedkeuring moet geven aan de begrotingen, heeft de begrotingen ter advisering voorgelegd aan de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad van de UvA. Beide medezeggenschapsorganen zullen de begrotingen deze week bespreken en daar vervolgens een advies over geven aan het CvB. Ook de eerder ingediende begroting van de commissie financiën is ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschap. Omdat de commissie financiën al enige maanden aan het werk is, is een deel van de begroting overigens al gefactureerd en uitbetaald.