Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Lisa Westerveld
actueel

Commissie D&D hoort vooral ‘bekende problemen’

Henk Strikkers,
1 januari 2016 - 11:51

2015 was het jaar van de langstdurende Maagdenhuisbezetting in de geschiedenis van de UvA, maar ook van de invoering van het leenstelsel en de oplevering van het Wibauthuis. Nu de dagen op zijn kortst zijn en de deuren van de UvA en HvA een tijdje sluiten kijkt Folia terug op het grote en minder grote nieuws van 2015. Vandaag: de commissie Democratisering & Decentralisering gaat vol goede moed aan de slag.

 

Als er over één thema dit jaar de meest wilde theorieën zijn gepresenteerd, dan is het wel over de democratische universiteit. Waar men voorheen streed voor iets vaags als ‘meer invloed’, vlogen dit jaar de plannen over tafel. Een gekozen rector, de herinvoering van de universiteitsraad, de afschaffing van de Raad van Toezicht, een decentraler bestuur: alle werden uitgebreid bediscussieerd bij de vele debatten die tijdens en in de nasleep van de Maagdenhuisbezetting plaatsvonden.

 

Er is één commissie die is opgezadeld met het schrijven van een plan dat al die wilde ideeën moet combineren met de conservatievere krachten binnen de universiteit: de commissie-Democratisering en Decentralisering. De negen leden van de commissie, die onder leiding staat van voorzitter Lisa Westerveld, hebben de zware taak gekregen om een allesomvattende visie op de decentrale en democratische universiteit te schrijven. En dat niet alleen, de commissie wil ook nog eens dat het leeuwendeel van de academische gemeenschap die visie zal onderschrijven.

‘Het zijn vooral de bekende problemen die worden aangekaart’

Welkom

Deze maand is de commissie begonnen met het bezoeken van faculteiten en medezeggenschapsorganen. Opgesplitst in kleinere groepjes sprak de commissie al onder meer met interim -decaan Eric Fischer van de Faculteit Maatschappij- & Gedragswetenschappen en de centrale ondernemingsraad. ‘Wat me opvalt, en ik niet had verwacht, is dat we overal van harte welkom zijn en mensen heel erg open zijn,’ zegt commissievoorzitter Lisa Westerveld. ‘Ik had verwacht dat de commissie op sommige plaatsen ook met argwaan zou worden bekeken, maar tot nu toe merk ik daar nog niets van.’

 

De klachten die UvA’ers bij de commissie aankaarten zijn volgens Westerveld de problemen die al langer spelen. ‘Dan bedoel ik de punten die al naar voren gebracht werden door medezeggenschappers die al naar voren werden gebracht door medezeggenschappers toen ik zelf op de Radboud Universiteit en bij de Landelijke Studentenvakbond actief wasLisa Westerveld was van 2003 tot en met 2005 lid (en een tijdje voorzitter) van de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit. Van 2007 tot 2009 was ze voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. . Zaken als te laat worden geïnformeerd, onduidelijkheid over rechten en plichten van studenten en medewerkers, het gevoel hebben dat de inbreng van de medezeggenschap niet serieus worden genomen en de flexcontracten natuurlijk.’

 

Na die eerste ronde van gesprekken komt er een volgende intensieve gespreksronde, waarna de commissie een rapport wil schrijven dat men weer wil voorleggen aan de academische gemeenschap. De bedoeling is dat dat voor de zomer gebeurt.