Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Ze doen mee met de centrale studentenraadsverkiezingen, maar willen eigenlijk het liefst decentralisatie. Er is een nieuwe studentenraadspartij: 'de decentralen. 'De bestaande partijen richten zich niet op decentrale belangen. Wij zetten in op decentralisatie. Studentenpolitiek gaat over méér dan videocolleges, studieplekken of de openingstijden van de UB. Wij vechten actief voor meer inspraak van studenten,' aldus lijsttrekker Naomi Appelman.

DeDecentralen.fotoDe bezetting van het Maagdenhuis, de opkomst van Rethink UvA en De Nieuwe Universiteit; allemaal stond het in het teken van meer democratie, minder van bovenaf bestuurd en decentralisatie van de bestuursorganen. De decentralen komen hieruit voort. 'Wij zijn gevormd door de ontwikkelingen. Alle leden kenden elkaar al, maar vonden elkaar in de gedeelde onvrede. Wij geloven dat kwalitatief onderwijs en onderzoek het best kan worden ingericht door de opleidingen en onderzoeksgroepen zelf.'

Maar een partij die pleit voor decentralisatie en actief wordt in de centrale studentenraad, is dat niet ontzettend tegenstrijdig? Dat valt wel mee, stelt Appelman. 'Er is ook op centraal niveau de mogelijkheid om te decentraliseren. Je hoeft niet gelijk de CSR op te doeken. Er is een groot grijs gebied.'

En het gaat de decentralen vooral ook om decentralisatie van onderwijs en bestuur, niet van medezeggenschap. 'De afgelopen jaren is men zich op centraal niveau steeds meer gaan bemoeien met de inrichting van het onderwijs. Bijvoorbeeld als het ging om 8-8-4 en de implementatie van nieuwe bestuursstructuren.' Als voorbeeld noemen zij plannen voor een centrale OER. 'De decentralen zijn hier fel op tegen: faculteiten moeten altijd de mogelijkheid hebben om zelf hun OER te bepalen.'

Hoewel de decentralen veel van de ideeën delen met hun facultaire tegenhangers bij Humanities Rally en met actiegroepen als Rethink UvA en De Nieuwe Universiteit, benadrukt Appelman dat zij een autonome partij zijn. 'Wij zijn niet verbonden aan deze partijen, behalve persoonlijk. Zo sta ik ook op de lijst bij Humanities Rally bij de FSR FGW. Overigens zo laag dat ik onmogelijk verkozen wordt.'

In tegenstelling tot Mei en Sefa waren de decentralen wél op tijd met het aanleveren van hun kieslijst.