Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Publiek domein
actueel

Gaat de commissie financiën echt 568.000 euro kosten?

Dirk Wolthekker,
8 december 2015 - 17:35

De voorlopige begroting van de commissie financiën en huisvesting – waarvan CvB-vicevoorzitter Hans Amman vrijdag en vandaag nogmaals bevestigde dat deze 568.000 euro bedraagt – lijkt een ingewikkelde zaak te worden. Op het eerst gezicht lijkt niet zo zeer de commissie zelf duur te zijn, maar zouden bijkomende kosten de begroting zo hoog maken.

Zelfs wanneer de commissieleden volgens de hoogste trede van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 betaald krijgt zoals ze zelf aangeven, verklaart dit niet het bedrag van 568.000 euro. Het maximale maandsalaris (trede 10) in deze schaal bedraagt 8.541,18 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Geen van de commissieleden werkt echter op fulltimebasis.

 

Iets meer dan een ton

De commissie is in september geïnstalleerd en zegt op 1 juni 2016 met een eindrapport te komen. Dat betekent dat de commissie negen maanden aan het werk is. Hester Bais, Dick Schuiling, Paul Wouters en Victor Eiff, de vier ‘gewone’ commissieleden, werken ieder één dag in de week (0,2 fte.) voor de commissie. Commissievoorzitter Hendrik van Moorsel wordt volgens de commissie betaald op basis van 0,3 fte.

‘Zelfs inclusief BTW komen de honoraria nauwelijks boven een ton uit’

Dit zijn negen maanden voor vier personen à € 8.541 maal 0,2 fte en één persoon à € 8.541 maal 0,3 fte. Die rekensom leidt tot een bedrag van ongeveer 85.000 euro. Over deze (en andere) bedragen binnen de begroting van de commissie moet normaal gesproken ook BTW worden betaald. Een verhoging met 21 procent zou de kosten van de commissieleden ongeveer op een ton brengen.

 

Overhead

Wat daar nog bij komt is bijvoorbeeld de huur van een vergaderruimte, een secretaresse, drukwerk, het maken en in de lucht houden van een website en vermoedelijk nog een aantal andere overheadkosten. Zo ontvangt Folia sinds kort mails van het secretariaat van de commissie, een vrouw die partner is bij het consultancybureau Lysias in Amersfoort. Hoeveel daarvoor moet worden betaald is onbekend, maar dergelijke bureaus werken op commerciële basis en zullen het secretariaat niet voor een aalmoes voeren. De omvang van die overheadkosten is op dit moment niet duidelijk.

 

Het kan zijn dat de commissie een langere periode declareert dan sinds september, de officiële installatie, en dus iets als voorbereidingskosten opvoert. Meer voor de hand ligt dat de inhuur van externe deskundigen zwaar drukt op de (concept)begroting. De commissie maakte bij haar installatie bekend dat zij deskundigen inhuurt op het gebied van financiën en huisvesting.

 

De Galan Groep

Ook de positie van voorzitter Hendrik van Moorsel is nog niet duidelijk. Van Moorsel ontvangt een honorarium (zoals gezegd volgens het maximum van schaal 18) van naar schatting 23.000 euro (plus BTW) over de periode van september 2015 tot juni 2016.

Van Moorsel werkt normaal gesproken als partner bij managementconsultantbureau De Galan Groep. Bij dergelijke bedrijven is het gebruikelijk dat de eigenaren een zogenoemde fee krijgen op basis van de ingebrachte omzet. De vraag is wie de honoraria declareert bij de UvA. Ieder commissielid individueel of De Galan Groep voor iedereen?

 

Ten slotte kan het zijn dat het bedrag van 568.000 euro in de definitieve begroting veel lager is. Het voorstel van 568.000 euro was dan bedoeld als een eerste, ‘aftastend’ bod.

In een opiniebijdrage op Folia verwijst de zogenoemde contactgroep (verbonden aan de commissie) het bedrag – ondanks de bevestiging door collegelid Hans Amman – naar het rijk der fabelen.

Het wachten is op het openbaar maken van de definitieve begroting. Tijdens een bijeenkomst afgelopen vrijdag maakte voorzitter Van Moorsel bekend dat zijn commissie waarschijnlijk eerst woensdag (morgen dus) een begroting aanlevert bij het CvB.