Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: MVSA Architecten
actueel

UB werkt aan alternatieven voor bibliotheek op BG-terrein

Dirk Wolthekker,
1 december 2015 - 13:21

De UB werkt aan alternatieve scenario’s voor de nog te bouwen bibliotheek op het Binnengasthuisterrein (BG-terrein). Dit is een gevolg van het tienpuntenplan dat het College van Bestuur afgelopen voorjaar lanceerde en waarin de academische gemeenschap opnieuw instemmingsrecht krijgt over de bibliotheek.

Gevolg van die toezegging is dat de nieuwe bibliotheek geesteswetenschappen, die wordt gevestigd in twee nog te restaureren monumentale panden, wellicht niet op instemming van de academische gemeenschap kan rekenen. De UB en de afdeling Huisvestingsontwikkeling werken daarom aan ‘alternatieve scenario’s,’ schrijft UB-directeur Maria Heijne in een mail aan haar medewerkers.

 

Het is de bedoeling dat in de naaste toekomst de hele Faculteit der Geesteswetenschappen wordt gegroepeerd op en rond de Oudemanhuispoort, het Spinhuis, het Oost-Indisch Huis, het Bushuis en het voormalige Binnengasthuis. Die panden vormen samen de Binnenstadscampus.

 

64 miljoen euro

Onderdeel daarvan is een bibliotheek geesteswetenschappen, die in het oorspronkelijke scenario, waarover zo’n twintig jaar gesoebat is, wordt gevestigd in de twee monumentale panden. Die moeten daartoe worden gerenoveerd en gerestaureerd en krijgen een atriumachtige kap over een historische binnentuin. Het plan kreeg uiteindelijk in 2012 veel bijval, maar staat nu onder druk vanwege de kosten: naar schatting 64 miljoen euro. Daarom wordt er nu gekeken naar alternatieven.

‘Inhoudelijk is er nog geen totaal beeld’

Nog verder financieel onderbouwd

Hoe de alternatieve scenario’s eruit zien zal komend voorjaar duidelijk worden als ze worden gepresenteerd aan de academische gemeenschap. Niettemin wordt het oorspronkelijke scenario ‘nog verder financieel onderbouwd,’ schrijft Heijne in een toelichting aan Folia. ‘Maar er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om functies van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de bibliotheek ten opzichte van elkaar te verschuiven, inclusief de financiële gevolgen daarvan. Maar inhoudelijk is er nog geen totaalbeeld.’

 

Heijne blijft hoe dan ook voorstander van een hoogwaardige bibliotheek die ‘onlosmakelijk’ deel moet uitmaken van de universiteit. ‘De universiteit moet zich realiseren dat ook internationaal de bibliotheek een belangrijke functie vervult voor de uitstraling van een hele universiteit. Daarbij willen we natuurlijk niet achterblijven. Ik was gisteren bij de uitreiking van de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuur Fonds aan architect en bibliotheekontwerper Francine Houben. Het belang van een bibliotheek in een daartoe ontworpen gebouw en gericht op vervullen van hedendaagse eisen is daar nog eens onderstreept.’

 

De beste plek

Het BG-terrein is en blijft volgens Heijne ‘de beste plek’ voor vestiging van de bibliotheek. ‘Het is ten eerste een historische plek van de universiteit, maar ten tweede ook omdat de bibliotheek zo dicht mogelijk op onderwijs en onderzoek moet zitten, zoals op de andere campussen.’ Daarnaast is volgens Heijne een centrale locatie van belang, omdat de bibliotheek ook 'ontmoetingsfuncties' voor de hele gemeenschap heeft.